stop covid19

Case StudyCaso de EstudioCas d'Estudi

Ajudem a la Generalitat a crear en temps rècord l'app que combat el COVID19

Stop Covid19 Cat és l'aplicació mòbil que la Generalitat de Catalunya ha posat a la disposició de la ciutadania per a millorar la identificació de símptomes en la pandèmia del COVID-19, una app amb impacte positiu en la societat i centrada en el benestar de les persones. 

L'aplicació compta amb diferents funcionalitats d'alta utilitat per a les autoritats sanitàries i la ciutadania, perquè permet:

 • Afavorir i potenciar el confinament voluntari

 • Descongestionar els serveis assistencials presencials

 • Descongestionar el telèfon de contacte per a altres emergències mèdiques

 • Proporcionar informació veraç i fiable als ciutadans

 • Ofereix consells i servei sanitari en remot

 • Fer seguiment i avaluació de la simptomatologia dels ciutadans autoavaluats mitjançant la prova i activar el Servei d'Emergències Mèdiques en cas necessari.

Durant els primers dies de la pandèmia, i veient l'alt índex d'afectació en la població, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va habilitar una primera versió de l'aplicació mòbil per a facilitar la identificació de casos positius i poder atendre, de manera prioritària, als més urgents. També es proporcionava a la resta de casos, consells en com actuar i poder fer seguiment.

L'aplicació, per a les plataformes de iOS i Android, va tenir molt bon acolliment i va permetre aconseguir els seus objectius inicials però era necessari actualitzar-la a mesura que s'anaven coneixent més detalls d'infecció i simptomatologia i el nombre de casos anava creixent. I aquí és quan es detecta que es necessita millorar-la per a preparar-se per a les següents fases.

 

stop covid19

 

REPTE

En aquest moment és quan es contacta amb SEIDOR Opentrends per a crear una nova versió completament nova, mantenint l'esperit que tenia la seva predecessora però preparant-la per a les noves situacions que vinguessin en funció de l'evolució de l'estat d'alarma o la situació de la pandèmia.

Se'ns planteja un primer gran repte, executar en 3 setmanes el desenvolupament integral d'un projecte basat en apps mòbils iOS i Android, desenvolupament d'autotest de manera dinàmica i la gestió de tota la informació en una plataforma de servidor.
 

El 7 d'abril 2020 s'inicia tota l'operativa. S'organitza una reunió virtual entre el Departament de Salut i SEIDOR Opentrends i se'ns exposa la situació i com es desitja que millori per a, sobretot, poder gestionar de manera correcta l'evolució i gestió de la pandèmia sanitària.

Els terminis requerits per a la implementació del sistema eren de tres setmanes de durada per a poder activar una nova versió sobre un sistema completament nou.

El segon gran repte era el d'executar tot el projecte amb un equip desenvolupant les seves activitats al 100% en manera remota, havent-se habilitat el teletreball de tota la plantilla des d'abans de l'activació de l'estat d'alarma.

En els dos dies posteriors, SEIDOR Opentrends fa una anàlisi funcional i tècnic de com es planteja l'execució i presenta una proposta de projecte, la qual és acceptada.

Al tercer dia, 9 d'abril, dijous sant, a primera hora del matí s'organitza una primera reunió d'equip, d'unes 15 persones, pertanyents a diferents àrees de la companyia.

D'aquesta primera reunió, li segueixen unes altres i un conjunt de dies ininterromputs de sessions d'anàlisis i disseny, prototipado, implementació i proves fins a alliberar la versió correcta.

Al cap d'unes setmanes es disposa d'una plataforma completament renovada de l'aplicació. S'estableixen converses amb Apple i Google per a facilitar l'activació de l'app en els seus respectius markets i, a primers de juny, després de diverses revisions i ajustos finals per a adaptar-la a l'evolució de la pandèmia, s'activa per a tots els usuaris.

SOLUCIÓ

Des d'un inici, i motivat per la situació d'urgència, es va plantejar el projecte amb la formació d'un equip Team-As-A-Service per a treballar en remot.

L'equip estava format pels següents perfils:

 • Product Owner
 • Business Analyst
 • Xperience Design
 • UI Designer
 • Arquitecte tecnològic AWS
 • Arquitecte de backend
 • Front-end Enginyer
 • Front-end Developer
 • Android Technical lead
 • Android Developer
 • iOS Technical lead
 • iOS Developer
 • QA Lead
 • QA Tester
 • Project Coordinator

Es van desenvolupar en paral·lel tots els àmbits del projecte, des de la presa de requeriments, la usabilitat, prototipado i implementació de la plataforma web, apps mòbils i pla de proves convergint tots ells cap a un únic estadi final.

Durant les fases creatives i d'implementació va ser necessari refer camins fets unes quantes vegades, però el dia a dia i la urgència de la data límit, obligaven a això.

Tot l'equip es va aplicar al 200%.

 

Tecnologia

Stop Covid19 està format per una aplicació mòbil que es comunica amb una plataforma web que emmagatzema i gestiona tota la informació. També s'inclou un conjunt de formularis web dinàmics que s'adapten a les necessitats concretes del moment per a permetre fer seguiment personalitzat de la simptomatologia dels ciutadans.

Els components són:

 • Plataforma de backend per al processament i emmagatzematge de la informació en AWS
 • API endpoints per a comunicar-se amb les aplicacions mòbils en AWS.
 • Formularis web dinàmics per a realitzar l'autotest i poder informar de l'estat del ciutadà en S3-AWS.
 • Aplicacions mòbils nadiues per a iOS i Android.

A alt nivell, la infraestructura utilitzada és la següent:

stop covid19

Una visió més detallada:

stop covid19

Vista de desplegament:

stop covid19
RESULTATS
 • Més d'1.000.000 de descàrregues en Android i iOS.
 • Davant l'allau de casos, es facilita la identificació dels més greus per a poder donar resposta immediata.
 • Permet fer un seguiment de l'evolució dels símptomes i obtenir recomanacions de com fer-li front.
 • Descongestiona el nombre de trucades realitzades als serveis telefònics d'atenció sanitària i permet portar un control epidemiològic de la pandèmia.
CONTACTA'NS

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va apostar per SEIDOR Opentrends per:

 • Capacitat d'aportació d'un equip de manera urgent davant una de les pitjors situacions viscudes en els últimes dècades.
 • Anys d'experiència en arquitectura i desenvolupament d'aplicacions mòbils i gestió de markets.
 • Capacitat d'anàlisi de viabilitat tecnològica del projecte.
 • Ser una empresa pròxima i sensible a les necessitats de l'administració pública.