4 claves de transformación digital para 2022

4 claus de transformació digital per al 2022

Tecnologia

Som a l'era en què hem après que digitalitzar-se no és una opció ni un pla a llarg termini. La pandèmia va canviar la manera de veure les coses i va alterar l'agenda dels directius empresarials, accelerant els processos de digitalització que en altres circumstàncies s'haurien allargat durant anys.

L'inici de la dècada ha estat marcat per molts projectes de digitalització a àrees clau i a curt termini. Hem arribat al 2022 amb aquest aprenentatge i amb una nova mentalitat, molt més enfocada a tot allò que és digital i oberta a la innovació.

Moltes organitzacions podran dur a terme les seves importants iniciatives de digitalització gràcies, en part, als fons europeus que ajuden a promoure-les. Per tot això, pensem que aquest serà l'any dels grans projectes de transformació digital. A continuació, aportem 4 claus per a aquest 2022:

1. Data Driven Decisions

Big data, analytics, machine learning i IA s'han convertit en les palanques de transformació digital amb més potencial de l'actualitat. De fet, les empreses globals més reeixides dels darrers anys ens ensenyen el camí: fer un ús extens de les dades com a base, tant dels processos de negoci com del valor que s'aporta als usuaris.

Quan parlem de processos de negoci, estem parlant de robotització, però també de manteniment predictiu o d'optimització de les cadenes de subministrament mitjançant tècniques d'anàlisi predictiva de la demanda. En el cas del valor per al consumidor,  ens referim a la personalització de l'experiència d'usuari mitjançant l'emmagatzematge i l'anàlisi de les interaccions, per així avançar-nos a les seves preferències i decisions de compra.

Aquests darrers anys, hem vist com el off-the-shelf-AI (els mòduls d’IA preconfigurats que són capaços de realitzar aquest tipus de tasques) estan disponibles i llestos per utilitzar. Durant el 2021, a Opentrends ens hem convertit en referents en l'ús d'aquest tipus de mòduls disponibles al cloud.

2. Sustainable Territories

La sostenibilitat ambiental està a l'ordre del dia i moltes de les grans iniciatives que es duran a terme els propers anys naixeran amb aquest objectiu. En aquesta línia, trobem la nova Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, que obliga les ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants a establir Zones de Baixes Emissions (ZBE) urbanes. 

No és l'única gran iniciativa pública que persegueix aconseguir un ambient més saludable per a la ciutadania. El desenvolupament de les plataformes smart de la ciutat (Smart City) està agafant una força renovada gràcies a la creació d'edificis intel·ligents o al disseny de nous sistemes de gestió de residus (Smart Waste) orientats al compliment dels objectius de separació que marca la UE per als propers anys. Finalment, preveiem una tendència a dissoldre la ciutat intel·ligent al territori, amb la implantació de grans plataformes multitenant que donaran servei a diversos municipis.

A Opentrends, afrontem aquesta era de la sostenibilitat en l'àmbit públic com una de les poques consultores tecnològiques que compten amb l'experiència d'haver desenvolupat una plataforma Smart City, Sentilo, així com d’haver implantat una plataforma de gestió ZBE. En tots dos casos s’ha utilitzat una arquitectura multi-ciutat, característica clau per a la seva implementació al territori.

3. Business Agility

Com va dir Heràclit «Tot flueix, tot està en moviment i res no dura eternament. Per això no puc descendir dues vegades el mateix riu, doncs quan descendeixo el riu per segona vegada, ni el riu ni jo som els mateixos». L’any 2022 ens trobem en un moment altament volàtil (VUCA), amb els mercats i les tecnologies en continu canvi i evolució; l'única constant de què podem estar segurs és que tot canvia.

Per respondre a aquests avenços, hem de buscar la manera més ràpida i amb el producte més adequat possible si volem sobreviure i obtenir avantatge competitiu. Totes les companyies, especialment les de producte digital, han d'adquirir una qualitat nova: la Business Agility o capacitat de crear i respondre al canvi de manera positiva per al negoci en un entorn turbulent. Les empreses que ho aconsegueixin disposaran d'un avantatge competitiu inestimable. 

Aquesta flexibilitat és la que caracteritza les empreses emergents, que estan dissenyades des del començament amb aquesta mentalitat i aprofiten al màxim les metodologies agile alhora que automatitzen els processos de lliurament continu amb DevOps. I no són poques les grans empreses tradicionals que han entès que, per sobreviure, han d'abordar una reforma no només tecnològica, sinó també organitzacional i cultural que modifiqui completament la manera de treballar. Des d'Opentrends, estem ajudant moltes empreses a abordar aquest canvi amb els nostres equips Teams as-a-Service però també transformant els processos d'actualització i difusió del coneixement corporatiu amb serveis avançats d'eLearning que inclouen tant solucions d'eProctoring com la virtualització d'exercicis de formació al metavers.

4. Green Technology

L’any 2019, un grup de 200 CEO de les companyies més grans i influents dels Estats Units anomenat Business Roundtable (BRT) va formalitzar una nova definició del propòsit per a les empreses. A la declaració, el BRT esmenta la creació de valor per als clients, la inversió en equip humà, el foment de la diversitat i la inclusió, el tracte just i ètic amb els proveïdors, el suport a les comunitats, la protecció del medi ambient… abans de mencionar els accionistes.

Sens dubte, aquest canvi està motivat per les creixents expectatives de les persones empleades i consumidores, que imposen noves demandes a les empreses perquè serveixin a un propòsit més elevat i ajudin a garantir un futur sostenible. És un fenomen que hem pogut identificar en la comunicació de les empreses en els darrers anys: aquestes miren més enllà dels guanys per impulsar una agenda de sostenibilitat i fomentar una cultura de responsabilitat i compromís. Podria interpretar-se com una simple operació de maquillatge, però no és així. Hi ha rigorosos mètodes per calcular la petjada de carboni, així com empreses especialitzades en el seu càlcul, i les companyies estan fent esforços notables a reduir-la.

A Opentrends, sabem que es pot abordar la transformació digital de manera respectuosa amb el medi ambient. I així ho fem cada vegada que implementem arquitectures lleugeres i cloud-natives basades sobretot en l'ús de components serverless. De fet, hi ha estudis que demostren que gràcies al cloud es pot abordar la mateixa tasca computacional amb un 88% menys d'emissions respecte a un centre de dades tradicional. Per exemple, AWS assegura que l’any 2025 operarà amb energia 100% renovable, i el seu compromís és convertir-se en una companyia “zero emissions netes” (net-zero carbon) en 2040. La migració de càrregues de treball al cloud no només vindrà motivada per un estalvi econòmic, sinó també per un menor impacte en emissions.

Conclusió

A Opentrends, mirem amb optimisme cap al 2022. Veiem un futur brillant per davant, amb grans projectes de transformació tant a nivell públic com privat, i un enfocament de la tecnologia com una força d'impacte positiu.

Si aquest any busqueu una consultora tecnològica que us acompanyi en el procés de digitalització, contacté-nos i posarem a la vostra disposició tota la nostra experiència.

Martí Fàbrega

Martí és Consultor de Transformació Digital i Senior Manager de Desenvolupament de Negoci a SEIDOR Opentrends. El seu propòsit és transformar la tecnologia en valor de negoci per als seus clients, enfocant-se tot el possible en la innovació.