6 consejos para la introducción del eLearning en tu empresa

6 consells per a la introducció de l'eLearning a la teva empresa

Article

Sens dubte, en l’era digital en què vivim, l’eLearning enriqueix el nostre món laboral. Però, com t’ho pots fer per convèncer els més escèptics i establir l'eLearning com a part integral de la teva cultura corporativa?

Segons una enquesta de la Societat Americana de Capacitació i Desenvolupament, fins a un 77% de les empreses americanes ja feien servir l'eLearning l’any 2017. Això vol dir que han aconseguit un 218% més d'ingressos per empleat i un 24% més de marge de benefici.

Abans de res, i per anomenar dos dels molts avantatges que l’eLearning suposa pels empleats, els cursos en línia simplifiquen l'accés als programes de formació contínua i els permeten seguir formant-se en un entorn professional ple.

Tot i això, abans de comunicar el canvi a la plantilla i voler avançar activament amb l'establiment del programa d'eLearning, has de començar per tenir les coses clares, és a dir, aclarir les condicions marc i fixar el rumb, ja que a més a més de la creació del programa d'eLearning en si, la introducció de la transferència de coneixement digital a l’empresa representa un altre gran desafiament que no has de subestimar. Al cap i a la fi, la manera com ho enfoquis determinarà l’èxit de l’oferta d'eLearning entre els treballadors.

Consideracions estratègiques importants a tenir en compte

Un canvi a eLearning no és una operació tàctica. Necessites temps i una estratègia perquè  veuràs que no tothom percep sempre el canvi com una cosa positiva. Essent realistes, et trobaràs amb algunes complicacions que podràs minimitzar amb preparació. Has de tenir en compte que:

 • L'esforç planificat redueix els costos
 • Els resultats de l'aprenentatge són escalables sense necessitat de grans inversions
 • La nova forma d'aprenentatge pot ser fàcilment integrada dins la vella cultura de l'aprenentatge

 

A continuació, enumerarem 6 consells per facilitar la introducció de l’eLearning a la teva empresa:

 

1. Realitzar una avaluació de les necessitats

En aquest primer pas, es comproven els motius per introduir un programa d'eLearning i es comparen l'estat real i l'estat objectiu. Les següents preguntes poden ajudar-te a fer-ho. Un cop les hagis respost, recorda organitzar els recursos en conseqüència.

Llista de preguntes recomanades:

 • Quins objectius persegueixes amb el programa d'eLearning?
 • A quines despeses addicionals de personal i requisits tècnics t'enfrontes?
 • Quin paper assoleix cadascú en el procés d'aprenentatge?
 • Quins continguts o coneixements han de ser transmesos?
 • Quins grups d'empleats han de formar-se i en quins temes?
 • Existeix ja material de formació o s’ha de dissenyar? En aquest últim cas, es dissenyaria internament o amb l'ajuda de proveïdors de serveis externs?

 

2. Entrevistar els empleats

Com a tot arreu en la comercialització, l'enfocament del desenvolupament de productes i l'experiència del client està en el grup objectiu. Els empleats han de permetre’t participar en el procés de desenvolupament del seu programa d'eLearning.

Procediment recomanat:

 • Entrevistar els empleats de diferents posicions i departaments: Quines són les seves crítiques i pors? Com imaginen una experiència d'eLearning òptima? Quins són els seus requisits?
 • Parlar amb els instructors i els gerents de Capacitació. La seva opinió t'ajudarà a obtenir una perspectiva completament diferent
 • Dur a terme un primer projecte pilot amb un petit grup d'aprenentatge. Identificar els obstacles i optimitzar l'experiència

 

3. Definir l'estratègia d'aplicació

Els objectius formulats al número 1 proporcionen un punt de referència. La seva principal tasca és fer que l’eLearning sigui conegut i, en el millor dels casos, popular, a la teva empresa. Això requereix una estratègia de comunicació uniforme i el suport de totes les persones responsables, així com de la Direcció.

Mesures recomanades:

 • Formular una estratègia i una directriu de comunicació.
 • Planificar mesures concretes per a la comunicació interna.
 • Crear material d'informació i promoció.
 • Organitzar esdeveniments informatius com, per exemple, seminaris web sobre el tema "Què és l'eLearning?", panells de discussió "Quins són els beneficis de l'eLearning?".
 • Fer servir tots els canals interns de màrqueting com la intranet, les xarxes socials, el butlletí de l'empresa, etc.

 

4. Eliminar el dubte

Les notícies falses es propaguen com un incendi forestal. Atura-les a temps! Per exemple, si circulen informacions o suposicions no del tot acurades, la solució no és altra que una comunicació transparent que generarà confiança.

Les persones consideren sagrades les seves dades personals i volen saber què passa amb elles. Sigues comprensiu i informa els seus empleats de tot:

 • Es recullen dades personals? Si és així, quines?
 • Amb quin propòsit es processen o es poden veure aquestes dades?
 • Es fa un seguiment del progrés de l'aprenentatge i s'envien mostres dels resultats dels treballs o exàmens als superiors i/o al departament de personal?

 

5. Motivar

Algunes persones es preguntaran: "Per què hauria de fer cursos en línia ara? En què em beneficia?". Aquí, limitar-te a comunicar els avantatges de l'eLearning no serà suficient; hauràs de crear incentius i transmetre el contingut de l'aprenentatge de manera pràctica.

Per exemple, pots motivar introduint un sistema de recompenses: Tothom que hagi completat un curs, rebrà un certificat. Pots distribuir premis i punts de bonificació a les persones que obtinguin els millors resultats o que completin un nombre particularment alt de cursos. Sigues creatiu! No hi ha límits.

També pots donar als empleats més llibertat a l’hora de decidir què volen aprendre. A més a més dels cursos fixos, poden, per exemple, decidir per si mateixos en quines altres matèries volen formar-se. L'autocontrol és un motivador valuós i efectiu.

En aquest context, el material d'aprenentatge no sempre ha de ser determinat per tu o per tercers. Per exemple, es pot permetre que els empleats creïn el seu propi material d'aprenentatge, vídeos explicatius en el seu camp d'especialització, etc. i els comparteixin amb els seus companys. Tot això podria posar-se a disposició del personal en una biblioteca en línia, una mena de centre de coneixement.

 

6. Crear acceptació

Diferents factors influeixen en l'acceptació que es pot generar quan s'introdueix l’eLearning en una empresa.

Factors socials:

Per a moltes persones, el major avantatge de l'eLearning és que són independents en temps i lloc. No obstant això, aquest aspecte porta implícit un desavantatge: La manca de contacte amb persones i professors d'idees afins.

Exemples de mesures a prendre:

 • ● Establir grups d'aprenentatge digital on els participants en els cursos puguin intercanviar-se i recolzar-se mútuament
 • ● Animar els professors a participar en la conversa i a estar disponibles per preguntes
 • ● Permetre l'intercanvi en temps real a través de xats, fòrums i videoconferències

Factors cognitius:

Alguns empleats aporten més coneixements previs que d'altres, ja sigui per la seva formació o pel seu treball, el que farà que els resulti més fàcil posar-se a el dia. Els millenials, com a nadius digitals, per exemple, seran capaços de gestionar el nou sistema molt més ràpid.

Es poden prendre algunes mesures per assegurar-nos que les persones menys experimentades puguin posar-se al dia sense problema, com un disseny intuïtiu de la plataforma d'aprenentatge i el subministrament de contingut d'alta qualitat. L'atenció ha de centrar-se en la facilitat d'ús, que pot optimitzar-se mitjançant els següents punts.

Exemples de mesures a prendre:

 • Oferir cursos intensius sobre com utilitzar el programari abans que comenci el curs.
 • Preparar cursos de prova.
 • Repartir un kit d'inici: Manual, auriculars i altres consells.

Factors motivacionals-emocionals:

L'escepticisme o el rebuig cap a certes coses estan basats majoritàriament en la ignorància. Això vol dir que quan les persones s'oposen a alguna cosa o a algú, sovint és perquè no entenen el tema o la situació. En aquest cas, és recomanable educar la gent i començar amb una comunicació transparent, com s’ha comentat en la secció anterior anomenada "Eliminar el dubte".

Marc organitzatiu:

Si als càrrecs superiors no els agrada veure que es fa ús de l’eLearning durant les hores de treball, o són escèptics sobre el tema, els empleats voldran mantenir-se allunyats d’ell, més que res per evitar un conflicte desagradable. L'única solució en aquest cas és crear espai i acceptació per als cursos online a la vida laboral diària.

A més a més, molts alumnes es queixen sovint de l'enfocament massa teòric de les lliçons. Després de tot, els temes recentment apresos només poden consolidar-se de veritat si el que s'ha après es pot posar en pràctica.

Exemples de mesures a prendre:

 • Encoratjar els empleats a posar en pràctica els seus nous coneixements, per exemple, compartint exemples de millors pràctiques dels seus companys i recolzant la mentalitat d'assaig i error.
 • El temps de treball és temps d'aprenentatge: Introduir temps específics per a l'aprenentatge o bloquejar temps individuals en el calendari. Els empleats poden bloquejar el calendari amb la nota "Si us plau, no molesteu" o "Estic estudiant". També es pot proporcionar una plantilla de correu electrònic o un cartell de sobretaula amb aquesta finalitat.
 • Preparar sales de descans amb equips adequats per al treball concentrat.
 • Nomenar mentors amb experiència. Per exemple, empleats en llocs superiors que puguin proporcionar assessorament i suport als joves en qüestions de contingut.
Fes feliços els empleats i l'empresa!

Només quan els empleats apliquin la teva oferta d'aprenentatge electrònic en el seu treball diari per aclarir problemes i preguntes, serà acceptada com una part important de la cultura corporativa. Llavors, i només llavors, s'aconseguirà l'èxit desitjat.

No obstant això, per garantir que l’eLearning sigui vist com una millora a gran escala, hauries de portar a terme un control d'educació contínua, el que vol dir qüestionar constantment els processos, avaluar les mesures, sol·licitar retroalimentació i posar en pràctica els suggeriments de millora. Mai deixaràs d'aprendre!

Per aquesta raó, no has de considerar l'aprenentatge en si mateix com un esdeveniment aïllat, sinó com un procés que vol créixer i millorar cada dia. El més important és que facis el primer pas; pots utilitzar aquest article com a punt de partida. Comença ara!

Roy Franke

Innovation & eLearning Consultant