AI TRiSM: ¿Qué es y por qué es importante aplicarla en tu empresa?

AI TRiSM: Què és i per què és important aplicar-la a la teva empresa?

Inteligencia Artificial

La creixent adopció de la Intel·ligència Artificial (IA) ha suposat que CIOs i CTOs, com a responsables de gestionar la tecnologia i la infraestructura informàtica de l'empresa, s'enfrontin a nous desafiaments de seguretat.

Per aquesta raó, és important aplicar una solució prèvia que gestioni els riscos relacionats amb l'adopció de la IA, en aquest cas parlem d'AI TRiSM.

Què és l'AI TRiSM?

AI TRiSM ve de “AI Trust, Risk and Security Management” (confiança, risc i gestió de la seguretat), sent una solució que ajuda les empreses a gestionar els riscos associats amb l'adopció de solucions de la IA i a aconseguir que aquesta tingui una major fiabilitat i millors resultats.

Aquest terme, es tracta d'un conjunt de tècniques i estratègies dutes a terme per un equip especialitzat per a assegurar la confiança (trust), minimitzar els riscos (risk) i garantir la gestió de la seguretat (security management) en l'ús de sistemes d'intel·ligència artificial.

Com funciona l’AI TRiSM?

L’AI TRiSM utilitza anàlisi de riscos i avaluació de la maduresa de les dades per a proporcionar una visió general de l'adopció de la IA en l'empresa.

Proporciona una visió general de l'adopció de la IA en l'empresa i, a través d'una sèrie d'informes i anàlisis en temps real, ajuda als líders de l'empresa a prendre decisions informades i a gestionar els riscos de manera proactiva.


 

Quins són els beneficis d'implantar l’AI TRiSM en la meva empresa?

L’AI TRiSM permet a les empreses aplicar una intel·ligència artificial més rigorosa, ja que és una solució que aconsegueix fer una interpretació de les dades. Dit amb altres paraules, passa un filtre de protecció a les dades que permet una millor regulació possible de la solució d’IA.

Incorporar aquest sistema, permet complir amb les regulacions i estàndards de transparència, seguretat i privacitat de la pròpia empresa i dels seus clients. Ajuda a les organitzacions a generar confiança en la IA al garantir que sigui ètica, responsable i justa. I a més, es converteix en un suport per a complir els seus objectius amb millors resultats i obtenir una intel·ligència artificial de qualitat. Alguns dels beneficis d'AI TRiSM són:

  • Major eficiència empresarial
  • Increment de la productivitat dels processos empresarials 
  • Millor compliment regulatori i de seguretat
  • Reforçar la imatge corporativa
  • Garantitzar una major fiabilitat de la informació
  • Identificar preventivament riscos i/o possibles bretxes de seguretat
Com implementar l’AI TRiSM en la meva empresa?

La implementació d'AI TRiSM en la teva organizació és un procés simple i escalable. És un model que s'integra amb els sistemes existents de l'empresa per a proporcionar una solució personalitzada i escalable que et permetrà obtenir informes i anàlisis en temps real per a una millor presa de decisions informada en quant a gestió dels riscos de manera proactiva. AI TRiSM es pot personalitzar segons les necessitats de la teva empresa.

Com puc saber si la meva empresa necesita AI TRiSM?

Qualsevol empresa, independentment de la seva grandària i sector que estigui adoptant la intel·ligència artificial, és important que també incorpori una solució de gestió de riscos d’IA efectiva com és l’AI TRiSM, especialment aquelles empreses que necessiten complir amb regulacions i estàndards de seguretat.