AMB-ZBE

AMB-ZBE: La plataforma de dades per a una ciutat més intel·ligent

Cloud computing

Avui dia, empreses i ciutats han d'emmagatzemar, processar i analitzar la major quantitat d'informació disponible, si no tota, per poder prosperar en l'economia digital. Això inclou dades produïdes per la gran quantitat de sensors, ordinadors integrats, controladors industrials i dispositius connectats com vehicles, assistents de veu i wearables que formen l'emergent Internet de les coses (IoT).

Internet of Things

Així doncs, la captura i emmagatzematge de totes aquestes dades mitjançant l’IoT és la base ideal perquè una organització pugui fer servir analytics per convertir-los en informació i coneixement (generar nous KPI, identificar àmbits de millora i transformar els seus processos, etc.) i fins i tot, utilitzar tècniques d'aprenentatge automàtic i d'intel·ligència artificial per preveure condicions futures i implementar accions preventives.

Més específicament a nivell ciutat (Smart City), l'ús intel·ligent de la dada permet optimitzar processos i infraestructures, així com millorar els serveis públics per al ciutadà. Alguns exemples del que es pot aconseguir són: preservar el medi ambient i la qualitat de l'aire amb sistemes de control de trànsit per reduir les emissions, millorar la gestió de la contaminació acústica, ajudar a l'eficiència del transport públic de la ciutat o alleujar la congestió i els accidents amb anàlisis predictives de dades de trànsit.

Un exemple de plataforma d'aquest tipus, amb el potenciaI per contribuir a la intel·ligència de la ciutat a mesura que s'enriqueix amb dades, és la​ plataforma que AMB ha implantat​ amb l'ajuda d'Opentrends, i que serveix per gestionar Ia Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona, la ZBE actual més àmplia del sud d'Europa.

Un Sistema per a la gestió i explotació de dades de la ZBE

L’1 de gener de 2020, Barcelona es va unir a les més de dues-centes ciutats europees que com Londres, Berlín o París, han creat zones de baixes emissions, restringint el pas als vehicles que més contaminen per preservar la salut dels seus habitants. En aquest context, AMB ha implementat AMB-ZBE, una plataforma cloud que gestiona la informació generada a la Zona de Baixes Emissions de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Les fonts de dades són les càmeres, per recollir les lectures de matrícules, i el SCCA (Sistema de Control de Contaminació Atmosfèrica), pels episodis de contaminació. Així mateix, tot s'integra amb la DGT (Direcció General de Trànsit), d’on s’obté el cens actualitzat de matrícules.

AMB-ZBE

Ara per ara, ja s'han instal·lat 36 de les 66 càmeres que tindrà la ciutat de Barcelona per registrar i contrastar la informació de les matrícules amb la base de dades de vehicles de la DGT. En un futur, es preveu que unes 200 càmeres es distribuiran dins de la ZBE de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Per al desenvolupament de la plataforma, s'ha optat pel cloud d'Amazon (AWS) fent ús dels serveis Platform as-a-Service com CloudFront, Kinesis, QuickSight o Aurora, els quals  proporcionen l'escalabilitat necessària que una plataforma d'aquest tipus requereix. A més a més, l'ús de Lambdes ha permès la construcció d'una plataforma 100% serverless, és a dir: quan no passen cotxes, la infraestructura no genera costos.

En definitiva, amb la AMB-ZBE, la ciutat de Barcelona aconsegueix:

  • Situar-se a l’avantguarda europea pel que fa a la utilització de noves tecnologies com IoT i Cloud.
  • Gestionar i explotar de forma eficient les dades de les matrícules dels 1,5 milions de vehicles que es preveu passen cada dia per la seva Zona de Baixes Emissions, la més gran d’Europa en l’actualitat.
  • Estar preparada, a mesura que la plataforma s'enriqueix, per a l'ús intel·ligent de la dada com a base per prendre decisions, fins i tot a nivell predictiu, relacionades amb el trànsit i la contaminació.

Millorar l'aire i, en definitiva, la qualitat de vida del ciutadà de Barcelona, el seu objectiu final i més important.

 

Més informació sobre el cas d'èxit a:
L’AMB implanta nostra arquitectura Cloud per gestionar la Zona de Baixes Emissions de Barcelona

Més informació

Si busqueu un soci tecnològic per acompanyar-vos en la creació de la Zona de Baixes Emissions, contacteu amb nosaltres i aportarem tota la nostra experiència en la creació de la ZBE de Barcelona. Trobareu més informació al nostre fullet sobre ZBE.

Martí Fàbrega

Martí és Consultor de Transformació Digital i Senior Manager de Desenvolupament de Negoci a Opentrends. El seu propòsit és transformar la tecnologia en valor de negoci per als seus clients, enfocant-se tot el possible en la innovació.