Business Agility: la fórmula exitosa para incrementar la eficiencia y la productividad en las corporaciones

Business Agility: la fórmula d'èxit per a incrementar l'eficiència i la productivitat en les corporacions

Business Agility

Els experts coincideixen quan es refereixen al concepte de Business Agility com la capacitat de les empreses per a adaptar-se davant els canvis responent de manera ràpida i innovadora, al mateix temps que millorant l'eficiència en els costos i la qualitat dels resultats. Fins i tot, davant d’entorns de mercat canviants, desafiadors, competitius i volàtils, algunes organitzacions aconsegueixen millorar els seus resultats de manera sostenible i continuada, destacant respecte a la competència i enamorant als seus clients amb productes i serveis que aporten valor real en les seves vides. Com ho aconsegueixen?

Segons l'últim Business Agility Report de BAI, en el qual participen empreses com Santander, Renault i US Bank entre moltes altres, diu que com més alt és el càrrec en l'organització, millor es valora la necessitat d'afrontar les incerteses d'un mercat canviant i incert, enfortint l'adaptabilitat i robustesa de l'empresa. Aquest sentiment és particularment fort en els alts executius. En els últims anys, l'adopció d'iniciatives Business Agility en les organitzacions no ha fet més que augmentar. Però per què s'ha convertit en una tendència ara?

La tendència Business Agility

La resposta a aquesta pregunta és que Business Agility aporta a les empreses la flexibilitat, eficiència i capacitat d'adaptació necessària per a sobreviure i destacar en el mercat actual, empoderant als equips a l'hora de dissenyar i crear productes idonis per a aconseguir un avantatge competitiu en el mercat. Equips multidisciplinaris treballen i cooperen d'extrem a extrem de la cadena de valor amb un propòsit comú utilitzant metodologies que fomenten l'eficiència del flux de treball. A més d'accelerar el desenvolupament, també es reforça el model organitzatiu intern aconseguint cohesió i col·laboració. Metodologies àgils hi ha moltes (Scrum, Kanban, SAFe, LeSS, Theory of Constraints…) però més enllà d'elles és important centrar-se en un mindset adaptatiu basat en l'experimentació, una cultura d'aprenentatge i potenciar la millora de l'experiència del client de manera contínua i sostenible.

Els beneficis són clars i tangibles, especialment quant a rendiment, eficiència i productivitat, ja que propicien equips més forts i assegurances, amb un major compromís i una millora contínua. La millora no aplica només a la gestió del temps sinó especialment també a una major fidelització i atracció del talent gràcies una cultura empresarial inclusiva que fomenta la col·laboració, els valors humans i la seguretat psicològica que comenta Amy C.Edmonson (Harvard Leadership & Management) com a factor clau per a aquests objectius.

Analistes com Forrester per exemple destaquen conceptes concrets relacionats amb l'agilitat empresarial com Value Stream Management (VSM), que facilita la transformació en els processos de finançament, creació, gestió, producció, manteniment i evolució dels productes empresarials a gran escala, amb un model de mètriques data-driven que milloren el flux de producció i la cadena de valor tant a nivell d'equip com d'organització.

Quin tipus d’empresa pot adoptar Business Agility?

Qualsevol empresa que requereixi rapidesa per a llançar els seus productes al mercat és susceptible d'implementar una iniciativa Business Agility, que sempre s'inicia amb un primer pas assequible, senzill i no intrusiu. La rapidesa en la creació i adaptació de productes és essencial en mercats altament competitius i canviants on molts dels paràmetres estan encara per descobrir, i més encara en negocis basats en dades i en serveis digitals com a serveis financers, sector bancari, mobile, eCommerce, educació, sector energètic, transport i logística, entre d’altres.

Cal tenir clar que la tecnologia per si sola no és àgil i en realitat, Business Agility és més que una metodologia; és una mentalitat, que va més enllà dels processos o de la col·laboració. És un canvi de cultura, la qual cosa implica que, amb tota probabilitat, en major o menor mesura, per a la majoria serà necessari realitzar un procés de transformació.

El camí cap a Business Agility comença allà on ets

Perquè una empresa gaudeixi de Business Agility, és important adoptar i ampliar progressivament models de treball que permetin mecanitzar l'agilitat, implementar-la com un flux continu per a múltiples àrees. El més recomanable és comptar amb un partner especialitzat, que sàpiga descobrir i analitzar les diferents tipologies de projectes i les eines disponibles per a la seva activació.

Adoptar Business Agility comença amb un primer pas senzill, en el punt en el qual es trobi la teva empresa. No recomanem un gran procés de big bang organitzatiu sinó un model iteratiu, a poc a poc.

Un bon exemple creat és Thinkö, una plataforma per a la creació d'experiències digitals d'e-Learning basada en l'aprenentatge per projectes (ABP). Vam crear i desenvolupar una cultura de treball col·laborativa i adaptativa i vam aplicar metodologies de treball com Scrum, oferint al client adaptabilitat a canvis i visibilitat, facilitant al proveïdor tecnològic millorar els seus temps de lliurament, aconseguir un alineament continu i sobretot, treballar client i proveïdor com un equip unit amb un propòsit comú per a obtenir els resultats esperats.

En definitiva, Business Agility significa implementar noves metodologies de treball i una nova cultura que permet ser més àgils davant dels canvis, reduir el temps de lliurament de productes i millorar la seva qualitat, potenciar la relació entre el negoci i TI, reduir el risc en els projectes, incrementar la productivitat, treballar millor en equip i disminuir costos.