digital transformation education

Com dissenyar l'estratègia i el model educatiu de la nostra organització?

Recerca de Mercat, Disseny i Planificació de l'oferta formativa

En aquest segon post de la sèrie de 4 articles relacionats amb la Transformació Digital de les institucions educatives, ens centrarem en el procés on es definirà en gran mesura l'estratègia i model d'educació online i que serà, per tant, determinant en l'èxit o fracàs de l'organització:

 

transformació digital educació

 

El mercat com a punt de partida

En primer lloc hem d'identificar i conèixer molt bé el públic objectiu al qual ens dirigim: tipologia d'estudiants, professors, personal administratiu, personal directiu, empreses, partners,  …

La planificació i el disseny dels programes formatius haurà de tenir molt en compte els hàbits, preferències i realitat social de les noves generacions d'estudiants i també de la resta d'agents en els diferents processos de negoci. Cada vegada més, la clàssica presencialitat redueix la seva importància i es demanden productes, serveis i processos digitals més avançats on la multicanalitat, la personalització i la flexibilitat són imprescindibles.

A més, a la nostra estratègia s’hauran de considerar altres aspectes que seran després clau a l'hora de l'atracció i captació d'estudiants:

 • Acords/Aliances: Amb altres institucions educatives o empreses rellevants del sector, donada la importància de la internacionalització i la globalització en la societat actual. Un exemple serien les dobles titulacions entre universitats nacionals i universitats estrangeres de prestigi.
 • Desglossament de l'oferta formativa en unitats més petites permetent a l'estudiant flexibilitzar el seu avanç en l'itinerari que li porti a l'obtenció de la titulació o titulacions desitjades.
 • Financiació: Facilitar mecanismes de finançament dels estudis, així com oferir tota la informació i suport  als estudiants sobre beques, ajudes econòmiques, finançament per terceres vies, ...

 

Tècniques de Design Thinking & Design Sprint

En aquest procés resulten útils tècniques creatives com el Design Thinking i el Design Sprint, que poden ajudar les organitzacions a definir la seva estratègia d'eLearning i garantir l'èxit d'aquestes.

Design Thinking és una metodologia de referència per al disseny de productes i serveis. Es basa en un mètode iteratiu per a resoldre problemes centrant-se en les necessitats dels usuaris i ajustant-se a la viabilitat econòmica i tecnològica de les solucions.

Design Sprint és una adaptació del Design Thinking orientat a resoldre problemàtiques i validar les solucions en un període de temps molt curt.

 

Aquest post és el segon d'una sèrie de 4 articles relacionats amb la Transformació Digital en el sector educatiu, per la qual cosa també et poden interessar els següents:

 • Transformació digital en el sector educatiu
  Aspectes a tenir en compte en la Transformació Digital de les institucions educatives i processos clau a considerar.
  Llegeix el post "Transformació digital en el sector educatiu"
   
 • Marketing, captació i matrícula
  Analitzarem aquí tècniques de Màrqueting, venda i tecnologia que ens permetran atreure als estudiants i omplir les aules.
  Llegeix el post: "Com atraure alumnes amb tècniques de màrqueting i tecnologia?"
   
 • Docència i aprenentatge
  Veurem com el disseny del model pedagògic i la qualitat de la docència seran clau per a l'èxit de l'estratègia de transformació digital de l'organització, així com eines tecnològiques que ens ajudaran en aquest propòsit.
  Llegeix el post: "Nous models pedagògics en l'era de la COVID-19"