Plataforma de gestión ZBE

Coneix els mòduls de la Plataforma de gestió de la ZBE

Cloud computing

La nova Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica obliga les ciutats espanyoles de més de 50.000 habitants a establir Zones de Baixes Emissions (ZBE) urbanes, per millorar la qualitat de l'aire i aconseguir un ambient més saludable per a la ciutadania. En l'article anterior, expliquem de què tracta aquesta mesura i quines són les fases per implementar la ZBE.

La peça central de la implementació de la ZBE és la Plataforma ZBE. Es tracta de la solució de programari que integra les diferents fonts d'informació que composen la ZBE (càmeres, DGT, sistemes d'informació de l'ajuntament i la policia, frontal per al ciutadà, etc.) i que conté les lògiques de sancions a aplicar a partir de la informació rebuda.

A més, la centralització de dades i el seu emmagatzematge en la Plataforma ZBE obre la porta a incorporar els més moderns paradigmes data-driven. Així, la Plataforma ZBE pot ser la base fundacional de l'smart city, permetent l’ús d’analytics per convertir aquestes dades en informació i coneixement (generar nous KPI, identificar àmbits de millora, transformar els processos i millorar els serveis públics). Fins i tot es poden utilitzar tècniques d’aprenentatge automàtic i d'intel·ligència artificial per preveure condicions futures i poder implementar accions preventives com, per exemple, preservar la qualitat de l'aire mitjançant l'optimització del control de trànsit sota determinades condicions.

En resum, els diferents components de la Plataforma ZBE són:

Plataforma de gestión ZBE
Registre d'autoritzacions

El registre d'autoritzacions és un frontal per a la ciutadania, ja sigui una app o un lloc web, on els usuaris i usuàries poden sol·licitar autoritzacions diàries de circulació per a vehicles contaminants, així com altres excepcions i autoritzacions (vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, serveis d'emergència i essencials, vehicles estrangers, proves de circulació en tallers, o moratòries per a vehicles professionals, entre d'altres).

Plataforma de gestió (back office)

La plataforma de gestió (o back office) de la Plataforma ZBE és el seu centre de comandament. Permet a les persones usuàries autoritzades realitzar la configuració de les lògiques de vehicles sancionables, consultar els registres emmagatzemats o donar d'alta i mantenir els sistemes de captura, així com visualitzar les alertes que s'hagin pogut generar.

Plataforma de gestión (back office)
Plataforma de dades (BI)

La Plataforma ZBE ha d'incorporar un mòdul de Business Intelligence per poder explotar les dades de la ZBE a través de diferents indicadors. Aquest mòdul permetrà un control de l'activitat del sistema, proporcionant informació quantitativa i qualitativa en el format adequat perquè serveixi de suport tant a la planificació i la presa de decisions, com a la gestió per part dels responsables municipals i gestors del contracte .

En aquest sentit, el desenvolupament actual de la tecnologia en el camp de l'anàlisi de dades permet comptar amb sistemes cada vegada més interactius, flexibles i adaptables, que es poden suportar en l'escalabilitat de les plataformes cloud i que utilitzen l'anàlisi ad hoc de dades per donar suport a la solució de problemes de gestió no estructurats, la presa de decisions i la planificació futura.

Per tot això, el sistema de monitorització ha d'anar més enllà del nivell tècnic (indicadors de com està funcionant la plataforma), i aportar també una perspectiva funcional, permetent incorporar indicadors qualitatius sobre el contingut de les dades en analitzar-les. El següent nivell serà incorporar anàlisis predictives a través de tècniques d'intel·ligència artificial.

Plataforma de datos (BI)
App Vigilant

L'App Vigilant és un lloc web responsive privat perquè els membres de l'autoritat local puguin consultar si un vehicle concret està autoritzat a circular per la ZBE.

Back end i mòdul de sancions

El back end del sistema conté la lògica i els processos per registrar i mantenir les dades provinents dels sistemes d'informació. Inclou un mòdul que cal destacar per la seva importància: el Mòdul de Sancions, que permet gestionar la lògica de vehicles sancionables.

El Mòdul de Sancions ha de permetre una gestió flexible de les lògiques de decisió de vehicles infractors, per tal de poder adaptar-se a possibles canvis regulatoris. Per exemple, el sistema ha de permetre aplicar lògiques atenent a paràmetres com ara un o diferents períodes horaris, el dia de la setmana i/o el tipus de dia, episodis de contaminació, o criteris d'exempció com ara llistes blanques o dies/esdeveniments especials, entre d’altres. Tot això per zones, o per agrupacions de zones (superzones).

Així mateix, el sistema ha de preveure el control de sortides i ha de poder incloure en les lògiques decisions sobre paràmetres com ara temps de permanència, ruta admesa, etc. En aquest sentit, és important que el sistema sigui prou intel·ligent com perquè, en cas d'infracció, eviti generar múltiples sancions a un mateix vehicle per a una única ruta.

A més, per evitar denunciar les persones usuàries que de forma involuntària no hagin fet el registre previ (per exemple, en cas d’urgència mèdica), s'ha de poder definir un període de demora per a l'aplicació de les lògiques de decisió.

Un cop aplicades les lògiques de decisió i sempre que hi hagi infractors potencials, el sistema permetrà que un operador validi la informació de sancions.

Integracions

La Plataforma ZBE s'integra en diferents fonts de dades per recuperar la informació necessària per al servei, així com en les plataformes de l'ajuntament. Les seves principals fonts d'informació són les següents:

  • ANPR (Automatic Number Plate Recognition): Sistema de reconeixement de matrícules a través de càmeres instal·lades en els diferents punts d'accés.
  • DGT: La DGT aporta periòdicament la base de dades actualitzada dels distintius ambientals i la categoria d'homologació dels vehicles per discriminar si estan afectats per restriccions i moratòries.
  • SCCA (Sistema de Control de Qualitat de l'Aire): En cas d'episodi de contaminació declarat, aquest s'indica al sistema, tant per mostrar informació de forma automàtica en diferents mitjans com per aplicar els protocols associats, si s’escau.
  • Sistemes municipals: Per exemple, la interfície per notificar els incompliments per tal que l'òrgan municipal competent generi el corresponent expedient sancionador.
  • Panells informatius: Segons el punt d'accés, la informació a usuaris disposada en panells fixos es complementa amb panells de missatgeria variable. Aquests panells es podran configurar des de la Plataforma ZBE, per exemple, per mostrar imatges concretes quan existeixi un episodi de contaminació actiu.

Finalment, aquí us deixem un vídeo que permet veure el sistema en funcionament:

Video
Més informació

Si busqueu un soci tecnològic per acompanyar-vos en la creació de la Zona de Baixes Emissions, contacteu amb nosaltres i aportarem tota la nostra experiència en la creació de la ZBE de Barcelona. Trobareu més informació al nostre fullet sobre ZBE.

Martí Fàbrega

Martí és Consultor de Transformació Digital i Senior Manager de Desenvolupament de Negoci a Opentrends. El seu propòsit és transformar la tecnologia en valor de negoci per als seus clients, enfocant-se tot el possible en la innovació.