diversidad e igualdad opentrends

Diversitat i igualtat d’oportunitats: passat, present i futur a Opentrends

Article
PEOPLE-CENTRIC CULTURE

El cor i l'ànima de qualsevol organització són les persones que en formen part. El capital humà és el que bomba sang per les artèries de la innovació, les relacions, les estratègies, els plans de desenvolupament, les polítiques internes… Podem anomenar-ho de moltes formes: organització, empresa, companyia, estructura, unitat, departament, àrea... Si ho pensem una mica millor, estem parlant de: grups, equips, valors, actituds, conductes, comunitat… Però si arribem al nucli de l'assumpte, si parlem d'una organització, al final estem parlant de persones.

En el nostre cas, sabem del cert l'important que és haver desenvolupat una cultura centrada en les persones. Voler ser una empresa genuïnament humana. Resulta que a Opentrends, bona part de la nostra felicitat està relacionada amb aquesta sensació de ser “una gran família i un gran equip humà”. Fa 3 anys que vam decidir començar a preguntar a l'organització a través de les enquestes de satisfacció laboral i les hem realitzat periòdicament des de llavors. L'indicador estrella en totes sempre ha estat el mateix, “companys/es”, és a dir, les persones que treballen a Opentrends són el més valorat entre nosaltres en aquesta companyia. A més estem molt segurs/es que aquest indicador continuarà sent el nº1 per molts anys; és part del nostre segell d'identitat.

La nostra vocació és la de ser una de les millors companyies tecnològiques del mercat i a més volem aconseguir-lo sense deixar de ser una empresa genuïnament humana. Les persones han estat i són un dels nostres pilars fonamentals i apostem per elles perquè ens facin créixer com a organització: ens aporten valor, idees i iniciativa.  

Aquest propòsit s'ha anat consolidant en els últims anys. Hem hagut de des-aprendre d'estructures organitzatives, rígides i basades en antics models de producció, i evolucionar en una cosa més orgànica i humana. El 2017 va néixer l'Àrea de Persones, amb la missió d'escoltar i cuidar a les persones, i es va consolidar l'Àrea d'Administració Laboral com una àrea de suport clau en l'assessorament laboral des d'una perspectiva pròxima i humana; i la constitució del Comitè de Convivència el 2018, amb la missió de crear un ambient laboral que sigui saludable i segur per a tots i cadascun de nosaltres. 

Enguany reforcem el nostre compromís dissenyant un Pla d'Igualtat amb l'objectiu d'establir un full de ruta cap al canvi social que és imperatiu en aquests últims anys. El nostre objectiu fonamental és garantir la plena igualtat de drets i oportunitats entre totes les persones de l'organització.

 

COMITÈ DE CONVIVÈNCIA I PLA D'ACCIÓ 2018-2020

“Treballem per la diversitat i la igualtat d'oportunitats”

En el 2018 es va crear a Opentrends el Comitè de Convivència, que actualment està format per: Montse García, Esther López, Eric Vargas i Meidy Hernández. Es va crear en resposta a la necessitat i l'obligació de promoure un ambient laboral segur i saludable per a totes les persones i el desig d'establir una normativa interna sòlida, alineada amb els pilars de l'organització. Un dels objectius d'aquest comitè és la comunicació i coordinació de protocols i accions que garanteixin la prevenció, detecció i actuació en diferents àmbits amb l'objectiu de garantir un entorn de treball segur i saludable.

Fa 2 anys, la direcció d’Opentrends es va comprometre amb la creació d'una sèrie de mesures que garanteixen el respecte per la diversitat i una convivència sana en el nostre entorn de treball. Aquest compromís i el pla d'acció derivat d'ell, a més d'estar fonamentat en la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, transsexuals i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; és una mostra de la importància que té per a la nostra organització, el garantir que tots puguem treballar sense sentir-nos discriminats ni desprotegits. El compromís és ferm i es va formalitzar amb la creació d'una sèrie de mesures que garanteixen el respecte per la diversitat i una convivència sana en el nostre entorn de treball.

 • Elaborar un llistat de principis i mesures per a garantir la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones LGTTBIQ+ que es publicarà conjuntament amb el Codi de Convivència de l'empresa.
 • Realitzar campanyes informatives sobre diversitat sexual i de gènere cada any,  coincidint amb el Dia Internacional contra l'Homofòbia i la Transfòbia (17 de maig).
 • Inclusió en el pressupost anual l'estudi i assessorament extern per a donar resposta de la millor manera possible a les persones que vulguin compartir de manera voluntària les seves necessitats per raó d'orientació sexual, identitat i expressió de gènere.
 • Equiparació dels drets de matrimoni i drets de parelles de fet independentment del seu sexe o gènere.
 • Auditories de llenguatge no sexista i inclusiu en tota la comunicació interna.
 • Acompanyament de les persones transgènere i transexuals tenint en compte les seves necessitats i drets en el lloc de treball.
 • Privacitat. Custodiar la identitat legal de tota aquella persona interessada i que només pugui ser d'accés per a aquells treballadors o treballadores que la requereixin per estricta necessitat per la mena de treball que desenvolupin en empresa.
 • Ús de dependències de l'empresa. L'empresa permet l'ús dels serveis d'acord amb el sexe psicològic de la persona, no al de naixement.
 • Sense codis de vestimenta ni limitacions a l'expressió de gènere.
 • Polítiques de selecció explícites que garanteixen la no discriminació de cap mena.
 • Polítiques de desenvolupament professional sense condicionants per raó de sexe o gènere en plans d'avaluació de l'acompliment, de desenvolupament o accions formatives.
 • Protocol d'assetjament sexual, psicològic i de conflictes interpersonals. L'empresa té habilitat un protocol que permet gestionar les sospites o denúncies dels treballadors/es per a garantir els seus drets.
SENSIBILITZACIÓ, PREVENCIÓ I ACCIÓ

Com dèiem més amunt, un dels objectius del Comitè de Convivència és la comunicació i coordinació de protocols i accions que garanteixin la prevenció, detecció i actuació en diferents àmbits amb l'objectiu de garantir un entorn de treball segur i saludable.

Cada any ens comprometem a realitzar formació i accions de sensibilització per a poder fer més passos cap a tenir una mirada neta de prejudicis i estereotips. Durant el 2019, per exemple, destaquem la col·laboració amb Maria Giralt, activista LGTBI, feminista i directora de l'àrea social del Pride! Barcelona. També vam gaudir d'un esmorzar molt acolorit.

orgullo opentrends

Enguany hem volgut fer un pas més en aquest compromís i donar més visibilitat a la reivindicació del col·lectiu LGTTBIQ+. A més de les accions que realitzem internament i com a novetat per a Opentrends, els nostres colors corporatius canviaran una mica durant uns dies per a unir-nos al “tsunami” arc de Sant Martí, estem molt feliços que així sigui.

logo opentrends pride

 

PASSAT, PRESENT I FUTUR

Des del nostre naixement, hem evolucionat i crescut com a organització. Respectar, protegir i compartir els valors fundacionals ha estat la premissa que ens ha permès arribar fins on ens trobem avui:  en l'avantguarda de la transformació digital.

Sabem que com a societat encara ens queda molt camí per recórrer, tenim molts prejudicis i “mirades” que netejar, ens queden encara passos que donar cap a una cultura que sigui respectuosa, inclusiva i diversa. Per això, ens esforcem cada dia perquè la nostra activitat es desenvolupi de manera ètica, transparent i honesta; i volem que l'experiència de treballar a Opentrends sigui valuosa i enriquidora per a totes les persones que formen (o formaran) part de l'empresa.

Com l'organització que som i volem ser, ens sentim obligats/des a donar el millor exemple possible i a estar completament alineats/des amb aquests valors que haurien de ser la base de qualsevol societat moderna. És per això que ens comprometem a continuar treballant i adoptant totes les mesures que siguin necessàries i siguin a la nostra mà per a seguir en el camí de ser una empresa genuïnament humana.

---

L'equip d'Opentrends