blended learning

L'aprenentatge híbrid en l'era post-covid

Tecnologia

El sector educatiu ha canviat i no hi ha marxa enrere. Una nova enquesta global del Fòrum Econòmic Mundial revela que set de cada deu adults a tot el món (72%) pensen que, d'aquí a cinc anys, l'ensenyament superior es realitzarà com a mínim, tant online com de forma presencial. En concret, gairebé una quarta part dels adults de tot el món (23%) creu que en cinc anys, l'educació superior al seu país es durà a terme totalment o en la seva major part, online. L'altra meitat (49%) creu que es durà a terme tant online com presencial.

Ara que els països estan realitzant els processos de vacunació, és el moment de pensar en com serà el món post-pandèmia. Els resultats de l'enquesta mostren que comencem a intuir que, probablement, algunes coses no tornin a ser com abans. Les prioritats canviaran: així com fa un any el repte principal era garantir la continuïtat dels processos d'aprenentatge a través de diferents metodologies no presencials, a dia d’avui s’afegeix el desafiament d’implementar un model híbrid (blended) que inclogui una combinació d'esquemes d’aprenentatge presencials i no presencials (eLearning).

El principal benefici d'aquest nou enfocament per a l'estudiant és la flexibilitat de poder realitzar tant classes presencials com el seguiment asíncron de les mateixes, per exemple, per combinar la formació amb un horari laboral (molt important pensar en estudiants de tot tipus i edat, ja que tots serem lifelong learners). Des del punt de vista de les universitats, el fet de poder captar alumnes que puguin seguir les seves classes des de qualsevol part de món pot representar una autèntica revolució.

Les implicacions són de gran envergadura. Com respondre a les expectatives dels alumnes pel que fa a experiències digitals perfectes? Com competir en un nou context molt més globalitzat? Com passar d'un model de captació dels alumnes principalment presencial a un nou context digital? Per no esmentar la digitalització de l'aula, la transformació digital del contingut educatiu, dels processos d'avaluació, etc. Aquest any, més que mai, el sector educatiu s'enfronta a un veritable repte. De fet, podríem estar a l’inici d'un colossal procés de transformació del sector sencer.

La transformació digital del learner journey

Per respondre a aquest entorn de noves expectatives de l'alumnat, les universitats més reeixides seran aquelles que tinguin les operacions completament digitalitzades i responguin a la demanda dels estudiants per a totes i cadascuna de les seves interaccions. 

El gràfic següent mostra una aproximació a aquesta transformació al llarg del learner journey: awareness inicial, engagement i omnicanalitat, procés educatiu i avaluació i graduació.

 

learner journey
 • Awareness: La clau per gestionar amb èxit el procés de captació serà doble. D’una banda, estudiants ben informats que tinguin accés a la informació  correcta en el moment adequat, informació que els ajudi a prendre decisions, per exemple mitjançant l'ús de chatbots i assistents de veu que els guiïn en aquest procés. Les universitats hauran de replantejar-se els seus processos comercials i abraçar noves estratègies de màrqueting per poder competir en el nou context. D'altra banda, les institucions educatives hauran de poder proporcionar als estudiants una experiència digital des del començament, centrada en l'autoservei i l'automatització que els permeti navegar fàcilment pel seu procés d'admissions.
   
 • Engagement: Per destacar en el nou context s’haurà d'aconseguir una experiència digital memorable per a l'alumnat. Això no serà possible sense el valor de la personalització fins i tot a nivell de cada alumne en particular: serà essencial treballar amb tecnologies tipus "DXP" que ofereixin funcionalitats d’adaptació i de visió 360 de l'usuari per oferir-li una experiència d'acord a les seves necessitats i expectatives. A més, hem de tenir present la importància de comptar amb una tecnologia que faciliti la implantació consistent i sense fricció de totes les solucions de les institucions educatives a través dels diferents canals i dels diversos tipus de dispositius mòbils: des de desktop i tablets, fins a smartphones i d’altres.
   
 • Education: S’ hauran d’ habilitar eines síncrones de consum que ens permetin treballar amb estudiants seguint les classes des de l'aula i des de casa, que interactuin entre sí i amb el professor en temps real. Alhora, serà necessari  alimentar el costat asíncron, és a dir, que els estudiants que així ho prefereixin puguin connectar-se més tard a la classe o fer-ne una revisió posterior, per exemple amb eines tipus LMS. Més que transformar els continguts físics a format digital, típic durant la pandèmia, s’haurà de tenir en compte l'enfocament híbrid des del principi, és a dir, des del procés de creació del contingut educatiu. Les plataformes d'experiència d'aprenentatge (LXP) seran híbrides. 
  A més, gràcies a nous estàndards d’eLearning com xAPI, que permet emmagatzemar les interaccions d'una persona davant diferents activitats d'aprenentatge en línea, s'obtindran dades i insights que proporcionaran una vista de 360 graus de les interaccions dels estudiants que, combinades amb tècniques d'IA, oferiran rutes d'aprenentatge i recomanacions totalment personalitzades. La interoperabilitat serà una de les claus per oferir una experiència unificada i sense fissures tant per a l'alumne com per a l'educador.
   
 • Evaluation & graduation. La transformació del procés educatiu ens porta al repte de l'avaluació a distància. En aquest sentit, és del tot necessari garantir la identitat, l'absència d'ajuda o la no suplantació de la persona. La solució en aquest cas és la tecnologia d’eproctoring, la qual ens permet digitalitzar els processos d'avaluació. Aquesta tecnologia utilitza intel·ligència artificial i reconeixement facial per verificar la identitat de l’estudiant i monitoritzar la seva activitat durant l'examen. D'aquesta manera, s’aconsegueix mantenir la mateixa integritat i qualitat dels exàmens presencials però en un mitjà online. Finalment, la generació dels títols dels estudiants també ha de ser digitalitzada. Aquí la tecnologia blockchain s'imposa com el nou estàndard per a l'emissió de credencials digitals, proporcionant als graduats tokens únics, verificables pels ocupadors, a prova de manipulacions i per a tota la vida.
Conclusions

Basant-nos en els resultats de l’enquesta, podem afirmar que el sector de l'educació està entrant en una era de disrupció. La transformació del sector és un repte immens, però alhora una oportunitat apassionant. Tots aquells que sàpiguen aprofitar-la mitjançant la implantació de models híbrids d'aprenentatge amb l’ús intensiu de la tecnologia, centrant-se en maximitzar el valor per a l'estudiant al llarg del seu learner journey, seran els millor posicionats per assolir l'èxit.

Martí Fàbrega

Martí és Consultor de Transformació Digital i Senior Manager de Desenvolupament de Negoci a SEIDOR Opentrends. El seu propòsit és transformar la tecnologia en valor de negoci per als seus clients, enfocant-se tot el possible en la innovació.