El reto tecnológico de la transición hacia las energías renovables

El repte tecnològic de la transició cap a les energies renovables

Green Technology

Els objectius de desenvolupament sostenible del Pacte Mundial de les Nacions Unides són un must-be ara. Les organitzacions estan impulsant les seves agendes d'emissions netes, i ja no només per l'evidència del canvi climàtic o l'augment de costos d'energia provocats per la guerra a Ucraïna, sinó per la pressió en totes les direccions, inclosa la regulació, els inversors i de les mateixes persones treballadores de les empreses.

Espanya es vol convertir en un dels hubs de la transició ecològica. De fet, aquesta visió constitueix un dels principals eixos del Pla España Puede, representant gairebé un 40% de la totalitat del pressupost. Dels 30 components, en els quals es detallen les inversions i reformes, 3 són els que marquen el camí cap a la transició ecològica del sector energia:

 1. Desplegament massiu del parc de generació renovable adreçat al desenvolupament d’energia.
 2. Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i l'emmagatzematge.
 3. Full de ruta de l'hidrogen renovable i la integració sectorial.

Aquests punts estan completament alineats amb els objectius del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 (PNIEC), el qual té com a meta assolir un sector elèctric 100% renovable el 2050, amb les fites intermèdies següents:

 • Una reducció d'un 23% d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI) respecte del 1990.
 • Aconseguir un 74% de generació renovable a l'any 2030.

Aleshores, cap on està avançant tot? Quin és el futur de les energies renovables i quines tecnologies l'acompanyen?

El futur de les energies renovables

El repte tecnològic a la transició energètica és una necessitat social, econòmica i mediambiental. Avançar cap a un model de producció baix en carboni ha esdevingut l'alternativa més eficient en costos, a més de la més neta.

La transició energètica és una realitat imparable, tant que revoluciona l'economia i la indústria mundial.


Font: IRENA - International Renewable Energy Agency (https://www.irena.org/)

No és estrany, per tant, que la Unió Europea (UE) hagi fixat la transició ecològica com un dels tres pilars del Pla Europeu de Recuperació (també conegut com a Next Generation EU), juntament amb la digitalització i la reindustrialització.

El desenvolupament tecnològic és la palanca de canvi cap a un món millor i més sostenible. Tecnologies com Internet of Things (IoT), el cloud o la intel·ligència artificial (IA) ajuden a millorar l'eficiència operativa i la gestió energètica en el teu sector.

3 Exemples de projectes de sostenibilitat en Espanya

Espanya és el sisè país en invencions de tecnologia verda a Europa. En energia i transports som el principal focus d'atracció, tant al continent europeu com a la resta del món, la majoria de les innovacions es concentren als sectors de l'energia renovable i el transport, seguits de la construcció.

Per això aquí parlarem de 3 línies de treball amb projectes en què la tecnologia ajuda a millorar la sostenibilitat:

Mobilitat compartida i vehicles ecològics:

 1. Les apps de mobilitat compartida ofereixen solucions variades per als usuaris ja que hi ha moltes maneres de compartir vehicle. Carsharing, motosharing, kicksharing o carpooling són conceptes en auge de modalitats dels vehicles multiusuari.
   
 2. En aquest apartat entren en joc també els vehicles ecològics. Són vehicles que no emeten gasos i es denominen així perquè el seu ús no influeix negativament en el medi ambient i contribueix a reduir la presència de gasos contaminants en l'atmosfera.

  Aquests vehicles han d'anar acompanyats per tecnologies que a més ajudin a garantir la seguretat dels conductors, com per exemple la primera app CarPlay d'una automobilística.

Smart territories:

 1. Projectes com Sentilo ens ajuden a captar l'estat de la ciutat en temps real gràcies a tota una xarxa de sensors que produeixen grans quantitats d'informació que després ha de ser processada. Això es coneix com Big Data i al processament i anàlisi d'aquestes dades com Data Analytics.

  Aquesta xarxa de sensors coneix el flux de persones i de bicicletes que travessen les grans avingudes o artèries de la ciutat, a quants decibels sonen els carrers, la temperatura en cada barri i quina qualitat d'aire es respira. És a dir, estem convertint les urbs en ciutats intel·ligents o smart cities.
   
 2. L'augment de les deixalles domèstiques i industrials ha estat desproporcionat en els últims anys. El reciclatge i la gestió de residus sòlids és un compromís tant de les empreses com dels individus. Tecnologies excel·lents com els contenidors intel·ligents que també utilitzen el IoT, els sistemes automatitzats de seguiment de residus d'aliments i les tecnologies de visió per computador poden ajudar a classificar els plàstics mixtos separant-los dels altres.
   
 3. El Corredor de l'Hidrogen de l'Ebre és un dels exemples on la transformació digital i les noves fonts d'energia renovable com l'hidrogen busquen impulsar l'objectiu de la neutralitat climàtica. Aquest projecte inclou la construcció d'un prototip de tren propulsat per hidrogen. Les proves s'estan duent a terme a la fàbrica de l'empresa ferroviària CAF a Saragossa.

Reducció del consum d'energia i energies renovable

 1. Tot això ha d'acompanyar la reducció del consum d'energia per a evitar dependre del petroli o el carbó, ja que aquestes fonts d'energia produeixen gasos d'efecte d'hivernacle. A més d'això, la reducció de la dependència energètica també és una tasca prioritària. Millorar l'eficiència energètica en l'intent d'utilitzar menys energia per a produir el mateix resultat.

  En aquest cas, la tecnologia també està del nostre costat. La intel·ligència artificial ajuda a reduir el consum d'energia i recursos, a promoure la descarbonització i a impulsar l'economia circular, perquè gràcies a ella ens permet millorar la planificació mediambiental, la presa de decisions i el monitoratge d'amenaces mediambientals.
Tecnologia aplicada a la sostenibilitat

Anteriorment, hem parlat de les tecnologies clau per a la digitalització sostenible però quina funció té cadascuna?

 • IoT:. Permet sensorizar el món real utilitzant les dades que es generen i, a través de l'aprenentatge automàtic, fer prediccions que faciliten la presa de decisions. D'aquesta manera, es pot aconseguir controlar i prevenir l'impacte ambiental.
 • Big Data & Data Analytics: La generació de grans quantitats de dades, gràcies a tecnologies com el IoT, i la seva posterior anàlisi i processament (Data Analytics) ens permeten comprendre millor el món en el qual vivim i prendre millors decisions.
 • Intel·ligència artificial: Aconsegueix accelerar l'anàlisi de gran volum de dades, permetent entendre millor els desafiaments mediambientals i proporcionar solucions.
 • User experience: Aconsegueix augmentar l’engagement de l'usuari final amb un ús fàcil i una experiència òptima de l'ús de les solucions que es desenvolupen.
 • Cloud: D'altra banda, aquestes solucions han de tenir una arquitectura optimitzada, tant en consum de recursos de càlcul com energètics, i això s'aconsegueix gràcies a models basat en el cloud amb emissions de carboni neutre, com la nova regió d’AWS a Espanya.

L'objectiu és clar, assolir l'eficiència energètica i la sostenibilitat per a viure en un planeta millor com en aquests casos d'ús ben coneguts a SEIDOR Opentrends. Si aquest és un dels teus objectius, podem ajudar-te, contacta'ns!