artificial intelligence

El teu full de ruta per a la intel·ligència artificial

intel·ligència artificial

Ens trobem en l’era digital impulsada per la Intel·ligència Artificial, una carrera liderada per uns pocs gegants tecnològics a la qual es van incorporant totes aquelles empreses que, amb visió de futur, han entès que la digitalització no és un opció, sinó una obligació. Aquest fenomen de digitalització accelerada té a veure amb la Covid i la necessitat latent d’habilitar nous canals i d’impulsar experiències digitals diferencials pels usuaris, però també amb la caiguda d’antigues barreres d’accés a aquest tipus de tecnologies avançades.

El potencial de creació de valor és enorme. Segons un estudi, recent, la IA contribuirà amb 15,7 bilions de dòlars a l’economia mundial en 2030, el que representa més que la producció actual de Xina i l’Índia juntes. Aquestes tecnologies no només conduiran a una major automatització, sinó que contribuiran a millorar l’experiència d’usuari, ajudaran a la presa de decisions humanes i permetran la creació de millors productes. Cap sector no en serà immune: les empreses que no apliquin la Intel·ligència Artificial podrien quedar-se enrere ràpidament, tant pel que fa a costos i time to market, com en l’experiència d’usuari i market share, mentre que els seus competidors avancen en implantar les seves iniciatives d’IA.

Per fortuna, hi som a temps

Un missatge tranquil·litzador: ens trobem al moment idoni per començar el nostre journey per la IA, ja que la carrera tot just acaba de començar per a la majoria d’empreses. Ara bé, com fer-ho? Quins projectes emprendre? Quins objectius marcar-se? Sense oblidar un punt molt important a tenir en compte: Un pot estar totalment convençut però, com aconseguir el recolzament de la resta de l’organització? A continuació, detallem una proposta de journey estratègic per l’adopció de la IA.

ruta intel·ligència artificial

En primer lloc, no permetrem que l’ús d’un llenguatge massa tècnic ens dificulti la identificació de com capturar el valor comercial. Provarem de parlar menys d’arquitectures de dades i més de valor de negoci i d’usuaris. Per tant, el primer pas és fer que la conversa deixi de tractar sobre la tecnologia per tractar sobre el que pot fer, o significar, per a la seva organització i sector empresarial.

De fet, qualsevol àrea  de l’organització pot promoure la IA. Hem d’entendre que la digitalització empresarial és un procés transversal i global, i que qualsevol secció o departament pot impulsar projectes de digitalització i d’IA, més enllà de la visió tradicional de carregar tota la responsabilitat i proactivitat d’aquest tipus d’iniciatives al CIO. Un cop dit això, el suport de la direcció general és clau per a l’adopció amb èxit de la IA.

Des del nostre àmbit, hem de començar per explorar els casos d’ús per als quals la IA és més adequada. A mesura que els projectes d’IA es materialitzin, els promotors  estaran en disposició de demostrar el valor de negoci, obtenint així recolzament  intern per casos d’ús i impulsant iniciatives d’IA amb un full de ruta  i un pla per crear un  valor significatiu.

1) El primer pas és la identificació dels objectius. Els promotors tenen el paper més important en aquesta etapa, ja que defineixen el problema, els objectius del projecte i els requisits de la solució des d’una perspectiva de negoci. En aquest punt, és molt recomanable la realització d’un workshop divulgatiu amb experts tecnològics que ajudin a entendre tot el potencial de la IA per, a continuació, dur a terme un brainstorming amb directius al més alt nivell d’empresa.

2) És fonamental  dedicar un temps a descriure el cas d’ús i el valor que el projecte aportarà a l’empresa. Aquest pas es crític, ja que descriu quina nova  funcionalitat, diferenciació o capacitats lliurarà el projecte d’IA. Es proposa la metodologia de Design Sprint com especialment adequada per a la realització d’aquesta fase.

3) El resultat d’aquesta primera fase és un document de visió de negoci de la IA per a l’empresa, amb la identificació d’un o diversos casos d’ús, els paràmetres  amb les quals es mesurarà l’èxit, i el roadmap d’aquesta primera aproximació empresarial a la IA en forma de projecte.

design sprint

D’altra banda, durant el procés de desenvolupament del projecte o PoC és realment aconsellable seguir una metodologia agile, és a dir, la realització de petits lliuraments de producte a manera de prova per poder iterar i validar les hipòtesis inicials. Això maximitza l’èxit del projecte, ja que permet que el procés de construcció del nostre cas d’ús innovador tingui el major sentit de negoci possible, que estigui validat i actualitzat en tot moment i que, durant el procés, la iniciativa guanyi poc a poc recolzament dins de l’organització.

Un cop llançat el pilot, és fonamental tornar a avaluar el projecte d’IA de forma periòdica per validar que es compleixen els objectius de negoci que s’esperaven originalment. Haurem d’iterar amb metodologies àgils per validar l’assoliment dels objectius de negoci esperats, i actualitzar tant el producte com la visió i el full de ruta. Això ens ajudarà a escalar la iniciativa a la vegada que reduïm riscos. A més a més, per ajudar a garantir l’èxit del projecte i que la solució desenvolupada estigui totalment alineada amb els  objectius plantejats, els promotors hauran de continuar involucrats mentre duri el projecte, per tal de proporcionar la seva experiència de negoci, revisar els resultats intermitjos que vagin obtenint-se i garantir que la feina segueix el seu curs de manera totalment alineada amb la visió. 

Conclusions

Sens dubte, durant els propers anys, ens esperen temps apassionants en el camp de l’adopció accelerada de noves tecnologies. Hem de preparar-nos ara per no quedar-nos enrere. En aquest article, hem vist que iniciar el camí de la transformació cap a una empresa data-driven està a les nostres mans. Amb un partner tecnològic que ens acompanyi, aconseguirem aplanar el camí de l'èxit per a la nostra organització.

Martí Fàbrega

Martí és Consultor de Transformació Digital i Senior Manager de Desenvolupament de Negoci a Opentrends. El seu propòsit és transformar la tecnologia en valor de negoci per als seus clients, enfocant-se tot el possible en la innovació.