¿En qué consiste la gobernanza de datos y por qué es relevante para las empresas?

En què consisteix la governança de dades i per què és rellevant per a les empreses?

Cloud computing

La governança de dades (Data Governance en anglès) és el conjunt de polítiques, procediments, normes i pràctiques que s'estableixen per gestionar i protegir les dades d'una empresa. Aquesta pràctica té com a objectiu assegurar que les dades siguin correctes, consistents, segures i disponibles.

És rellevant per les empreses per diverses raons:

  1. Compliment de normatives: Els governs i les lleis han establert normatives per protegir les dades dels usuaris i les dades sensibles de les empreses. A més, permet garantir que l'empresa compleixi aquestes normatives i lleis.
  2. Presa de decisions més precises: Les dades són una eina important per a la presa de decisions de qualsevol empresa. El Data Governance ajuda a assegurar que les dades siguin més precises i fiables, per tant les decisions basades en aquestes són més efectives.
  3. Millora l’eficiència: Els processos de gestió de dades eficients i estandarditzats poden ajudar a reduir errors i redundàncies, millorar la productivitat i reduir costos.
  4. Creixement empresarial: L'accés a dades precises i fiables pot afavorir a identificar oportunitats de negoci i a potenciar el seu creixement.

En resum, el Data Governance és important per garantir la integritat, la privacitat i la seguretat de les dades de l'empresa i per ajudar a garantir la seva eficàcia i eficiència en la presa de decisions empresarials.