Ejemplos reales de Green Technology

Exemples reals de Green Technology

Green Technology

Green Technology fa referència a l'ús de la tecnologia i la ciència per reduir el mal al medi ambient.

Aplicar aquest enfocament a la tecnologia té molts beneficis. El més clar i fonamental és preservar les condicions d'habitabilitat del nostre planeta. A més d'afectar positivament la reputació de la societat, la motivació de les persones treballadores, la fidelització dels clients... Fins i tot, en els inversors que comencen a tenir en compte el criteri de sostenibilitat. Ja que és un tema que interessa totes les persones.

A SEIDOR Opentrends pensem que la tecnologia pot ser una palanca de canvi cap a un món millor i més sostenible, i per això som capaços de crear les millors solucions de negoci que alhora redueixen la petjada de carboni.

Casos d’ús de Green Technology

Els sensors, l'Internet de les Coses (IoT), el núvol i la intel·ligència artificial (IA) poden millorar l'eficiència operativa i la gestió energètica a tots els sectors i promoure l'adopció de millors pràctiques entre els usuaris. No ho diem nosaltres: és una de les línies de recerca de l'IPCC -el panell d'especialistes en canvi climàtic lligat a l'ONU- segons es desprèn del seu informe sobre com mitigar el canvi climàtic publicat l'abril passat després d'anys de treball.

Els casos d'ús de Green Technology ben coneguts a SEIDOR Opentrends són la tecnologia basada en l’IoT i dades, la implementació d'aplicacions i campanyes de conscienciació de l'usuari i l'optimització d'arquitectures.

  • Millorar la sostenibilitat amb IoT 

A través de la sensorització del món físic aconseguim millorar la presa de decisions en benefici de l'eficiència i el medi ambient. A SEIDOR Opentrends ho hem aconseguit en projectes com AMB-ZBE i Sentilo.

L’IoT canvia la manera de com les organitzacions administren els seus actius: de reactiu a proactiu, amb seguiment en temps real i presa de decisions impulsada per la IA. Implica una millora en l'eficiència, la productivitat i la transparència en la relació entre organitzacions, la ciutadania i els grups d'interès.

  • Concienciar a l'usuari final

Fomentem la conscienciació mediambiental i l'ús responsable de l'energia per part dels usuaris finals mitjançant el desenvolupament d'aplicacions basades en l’IoT en clients com ara Circutor (app Wibeee) i la Generalitat de Catalunya (app AireCat) i Contigo Energía.

I a través de la nostra agència digital Fail Fast, realitzem campanyes per facilitar l'adopció de mesures de protecció del medi ambient, com hem fet a la implantació de la Zona de Baixes Emissions de Ciutat Real.

  • Optimitzar l'arquitectura

Construïm aplicacions i serveis nadius al núvol amb una mentalitat de plataforma com a servei (PaaS), utilitzant una arquitectura modular definida per programari amb microserveis moderns dissenyats específicament per potenciar no només l'eficiència computacional sinó també escalat ràpid i eficient. Així ho vam fer per exemple a Fira de Barcelona.

Aquí els proveïdors de núvol públic són veritables aliats per a la Green Technology: no només proporcionen components per a la implementació de solucions serverless i altament escalables, sinó que també s'esforcen per la sostenibilitat i tenen compromisos per assolir el zero net els propers anys, com és el cas dels nostres partners AWS i Microsoft.

A més, tots dos ens faciliten una calculadora d'emissions de carboni associades als serveis d'AWS i d'Azure. Per tant, els equips d'arquitectura cloud poden promoure la sostenibilitat i informar sobre aquesta, ja que ara tenen la capacitat de quantificar l'impacte en el nivell de carboni de les càrregues de treball al cloud de les seves arquitectures i a la regió d'un centre de dades que hagin seleccionat, amb informació a més de l’estalvi en emissions respecte a un centre de dades onpremise. 

Aquestes dades són crucials per entendre les emissions actuals, quins components i regions generen més o menys, i són el primer pas per asseure les bases i promoure la millora contínua en la reducció del carboni per part dels equips d'arquitectura cloud.


Microsoft Sustainability Calculator // Font: azure.microsoft.com

Conclusió

Acabem de veure com la tecnologia pot ajudar a reduir la petjada de les organitzacions. Però no serveix qualsevol tecnologia, ni tampoc serveix qualsevol enfocament d'implementació. No dubtis a contactar-nos si necessites fer servir la tecnologia com una palanca per exercir una contribució positiva per al medi ambient.

Martí Fàbrega

Martí és Consultor de Transformació Digital i Senior Manager de Desenvolupament de Negoci a Opentrends. El seu propòsit és transformar la tecnologia en valor de negoci per als seus clients, enfocant-se tot el possible en la innovació.