Green IT para un futuro sostenible

Green IT per a un futur sostenible

Green Technology

Després d'anys de recerca, a mitjans de l'any passat l'IPCC -panell d'especialistes lligat a l'ONU- presentava el seu informe sobre la mitigació del canvi climàtic, que considera necessari aconseguir emissions netes de CO2 (Net Zero) el 2050 per poder estabilitzar la temperatura del planeta en 1,5ºC, i per això, les emissions mundials han d'assolir el seu pic abans del 2025.

L'informe destaca les noves tecnologies com un factor accelerador que pot contribuir decisivament a la lluita contra el canvi climàtic i per assolir els objectius de sostenibilitat (ODS, per les sigles en anglès), però també reafirma la importància de manejar la tecnologia de la manera adequada:

"La digitalització pot implicar, per exemple, l'augment de les deixalles electròniques, l'impacte negatiu en els entorns laborals i l'increment de la bretxa digital".

Amb això podem concloure que: la tecnologia pot ser l’aliat clau per assolir els objectius de sostenibilitat (ODS), però només si es gestiona de manera adequada per preservar el medi ambient.

I aquí és on entra en escena el Green Information Technology (Green IT), un terme relativament nou per a un concepte que, no obstant això, és present en el sector TIC des de finals del segle passat.

Green IT (o tecnologia verda), consisteix a utilitzar les noves tecnologies, tant productes i serveis com a estratègies, de la manera més respectuosa possible cap al medi ambient. Això, inclou nombrosos focus d'acció: des de produir de la forma més òptima en quant a recursos i energia, fins a crear productes amb cicles de vida útil més llargs i més eficients enfront del seu consum, a més de fomentar la gestió responsable de residus, optimitzar al màxim els centres de dades a través la centralització i/o la virtualització… Totes aquestes bones pràctiques comparteixen un mateix objectiu: reduir les emissions i generar ecosistemes més sostenibles, minimitzant al màxim l'impacte negatiu que puguin ocasionar els recursos IT.

El compromís Net Zero: el paper de les organitzacions

Per a complir els objectius Net Zero, les organitzacions hauran de prendre dues mesures clau: reduir el volum d'emissions, i compensar la petjada de carboni d'aquelles imprescindibles. En el cas d'Espanya, l'any passat es va aprovar la primera Llei d'Emergència Climàtica, que marca els primers passos en aquest sentit, amb el primer objectiu de reduir les emissions en un 23% l'any 2030.

Veiem com a tot el món les forces convergeixen per a crear una agenda Net Zero. No solament governs, sinó també inversors, consumidors i, per descomptat, les empreses. Més enllà de l'impacte positiu en el medi ambient, també té un impacte favorable en la responsabilitat corporativa, ja que complir aquests objectius és una influència positiva que pot servir com a motor de canvi social. I, a més, suposa apostar per l'estalvi econòmic, ja que, si bé suposa una inversió inicial, a la llarga es reduirà el consum d'energia.

Un bon exemple és el de Barcelona, i en concret a través de projectes com la plataforma de gestió de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, desenvolupada per a millorar la qualitat de l'aire i amb això millorar la qualitat de vida de les persones ciutadanes.

Green IT en l’empresa

Existeixen una sèrie de tecnologies i mesures per a adoptar el Green IT i portar-ho a la pràctica en el món empresarial:

  • Virtualització en el CPD: la virtualització, un recurs present ja en la gran majoria dels centres de dades, és a més un aliat per al Green IT, ja que permet optimitzar al màxim l'ús dels recursos disponibles en les infraestructures de servidor, fins i tot a través de l'encesa i apagat automàtic de servidors en funció de la demanda.
  • Computació en el núvol: si un centre de processament de dades (CPD) optimitzat ja suposa un avanç, l'ús de serveis en el núvol permet fer un pas més; l'escalat dinàmic i l'assignació de recursos en temps real són garantia que cada cicle de procés serà aprofitat adequadament, igual que l'espai d'emmagatzematge o fins i tot el trànsit de xarxa.
  • Computació en malla (Grid Computing): Per a abordar operacions de còmput molt complexes no sempre és necessari l'ús de sistemes HPC i supercomputadors. Optar per una xarxa descentralitzada de sistemes perquè s'encarreguin d'això permet treure un major rendiment a la infraestructura existent.
  • Ús de Thin Clients en estructures client/servidor: En lloc d'utilitzar múltiples sistemes per a dur a terme tasques senzilles i poc exigents, és molt més eficient concentrar la major part de la càrrega de treball en un servidor, ja que s'evitaran equips desaprofitats, que a més tenen un consum elèctric molt superior al dels thin clients.
  • Implantació de VPNs i altres solucions de teletreball: L'aplicació del teletreball com a pràctica normalitzada i optimitzada no sols es tradueix en una substancial reducció de la factura elèctrica, sinó que a més s'eliminen, per exemple, les emissions originades en els desplaçaments.

Aquests són els elements sobre els quals avui hi ha consens general, però a mesura que s'analitzin els processos i l'operativa, apareixeran moltes més opcions de millora per a avançar en l'adopció del Green IT. Si el teu objectiu és contribuir a aconseguir un medi ambient més sostenible, contacta'ns. El nostre planeta del futur comença avui.