Las 5 V del Big Data

Les 5 V del Big Data

Tecnologia

Actualment sabem que el secret d'una transformació digital amb èxit i de ser una empresa que aposta per l'ús de les dades per millorar la seva operativitat (data driven company) és gestionar les dades de la manera correcta.

Cada dia, a cada moment, es creen dades noves i de manera massiva. Això és el que coneixem com a Big Data, un gran volum de dades que es generen i s'han d'emmagatzemar, processar i interpretar de manera òptima per convertir aquesta informació en coneixement. Realitzar aquestes tasques és possible gràcies a les noves tecnologies.

A nivell empresarial, el correcte ús de les dades pot aconseguir millorar el servei al client, prendre millors decisions, predir riscos de forma prematura o millorar l'eficiència, entre molts altres usos.

Però per fer-ne una bona interpretació i beneficiar-se de tots els seus avantatges cal conèixer les seves característiques, també anomenades les 5 V del Big Data, que descriuen els desafiaments i oportunitats de treballar amb dades de grans dimensions. Som-hi!

las 5 v del big data

 

1. Volum

Vivim en un món digitalitzat on qualsevol moviment pot ser rastrejat i generat en forma de dades a causa de l'augment de dispositius connectats, les xarxes socials, ecommerce, sensors, registres automatitzats, etc.

A dia d'avui, cada persona produeix aproximadament 2 MB de dades a cada segon i es prediu que cada any es dupliqui aquesta quantitat. A cada minut s'estan enviats 188 milions de correus electrònics i es fan al voltant de 4,5 milions de cerques a Google.

La tecnologia big data requereix recollir una dosi d'informació molt elevada que s'acumula dia rere dia, la qual cosa comporta un repte tant a nivell d'emmagatzematge com de processament.

2. Velocitat

La V de velocitat és la rapidesa en la qual es creen, processen i emmagatzemen les dades per poder ser interpretades en temps real i poder prendre acció com més aviat millor. Aquestes dades es recopilen i s'analitzen al moment, sense esperar que es recullin totes les dades per iniciar l'anàlisi.

Perquè això sigui possible, cal que hi hagi una infraestructura i tecnologies adequades, a més dels algorismes i les tècniques d'anàlisi per tractar dades a temps real.

3. Varietat de tipus

Les dades que es recopilen procedeixen de diverses fonts com webs, sensors, dispositius mòbils, xarxes socials, entre d'altres i en formats diferents com vídeo, text, números, imatge, àudios o metadades.

Cal tenir en compte que la informació s'ha de tractar de manera diferent segons el tipus que sigui. Per aquesta raó, calen diferents eines i tècniques ja que, per exemple, no és el mateix processar un text que una imatge.

4. Veracitat

La informació que s'obté és altament fiable, però cal tenir en compte que a major varietat de dades i velocitat en la qual es generen, menor és la veracitat d'aquestes dades, per això serà necessari validar-les i netejar-les abans de ser processades per a poder treure conclusions de valor que serveixin per a usos com, conèixer en profunditat als clients, predir possibles successos, detectar problemes, etc.

Igual d'important que obtenir les dades és com processar-les correctament i per això la manera de visualitzar-les juga un paper molt important. Cal cercar eines que s'adaptin al volum de dades i agrupar-les, sempre que sigui possible, per facilitar-ne l'anàlisi de forma gràfica o en mode de dashboard.

5. Valor

El valor de la dada ve donat per la informació que se n'extreu, ja que es pot convertir en coneixement que ajudi a la presa de decisions de forma més ràpida i efectiva. Però cal tenir en compte que la dada per si sola no té valor i sempre caldrà processar-la i analitzar-la per extreure la informació que es necessiti en cada cas.

Un valor directe és la manera de monetitzar aquestes dades, per exemple, ajudant el CMO a comprendre millor els clients i trobar tècniques per fidelitzar-los.

Conclusió

Analitzar les dades pot tenir un impacte molt positiu a les organitzacions tant per millorar els seus serveis o productes, reduir costos, augmentar l'eficiència… ja que gràcies a identificar patrons de comportament, tendències o altres dades útils es poden prendre decisions més precises.

Si estàs pensant en millorar la presa de decisions implementant el big data, contacta'ns!