microlearning

Microlearning: més que una tendència passatgera, una extensió de l'aprenentatge digital

Article

Cada vegada sentim més el terme microlearning. El microlearning, traduït al català habitualment com a microaprenentatge, és el format de moda que empreses com Google, Unilever o IBM utilitzen per a formar amb èxit els seus equips.

El microaprenentatge s'anirà convertint en un element cada vegada més important en el camp de l'aprenentatge digital. També pot combinar-se molt bé amb altres mètodes d'e-learning. Començar amb el microaprenentatge no és difícil, però hi ha alguns aspectes a considerar.

A continuació, s'explicarà el terme de miocrolearning i es donaran alguns consells sobre com aplicar-lo.

 

Què és el microlearning

En poques paraules, es pren el pla curricular d'un dia de formació i després s'obtenen d'aquest seqüències individuals. Amb aquestes seqüències es fan unitats d'aprenentatge independents. Llavors, el microlearning és una modalitat d'aprenentatge basada en la fragmentació de formacions extenses en diverses unitats breus. Cadascuna d'elles se centra en un únic coneixement o habilitat.

Com si es tractessin de peces d'un puzle, els continguts de pocs minuts de durada que formen aquests cursos es van entrellaçant els uns amb els altres, generant coneixements profunds i a llarg termini. Aquest tipus de càpsules educatives també es caracteritzen per poder cursar-se en qualsevol moment i lloc, gràcies a la proliferació de l'e-learning en dispositius mòbils.

És important que la unitat del curs sigui de curta durada. També ha de centrar-se en uns pocs (o només un) objectius d'aprenentatge.

 

Els avantatges del microlearning

La tecnologia facilita la implementació del microlearning. Això comporta diversos avantatges:

Major participació i millor taxa de resposta

Avui dia ja no tenim ni temps ni paciència per a tractar un contingut durant molt de temps. Això pot veure's, per exemple, en els articles en línia. Com tenim tantes fonts d'informació, si el títol no desperta el nostre interès, no llegim el text.

Aquest és l'avantatge que el microlearning tingui en compte aquesta situació i per això es basi en l'oferta de cursos curts.

A l'era digital triomfen les coses breus i directes, que van al gra. Aquí dues dades sobre aquest tema:

  • La durada mitjana dels 100 vídeos més vists a Youtube és d’entre 5 i 7 minuts. Font: Wired.
  • La durada mitjana de les visites a la web dels principals diaris del Regne Unit és de 30 segons. Font: Neil Thurman.

Aquest és un dels grans encerts del microaprenentatge: presenta peces de no més de 6 minuts per a mantenir l'atenció de l'alumnat.

Amb aquestes durades s'aconsegueix, a més, aprofitar els micromoments: períodes de temps breus i habitualment improductius. Els minuts abans d'una reunió, un desplaçament en taxi o el descans entre tasques són espais perfectes per a formar-se.

Millor processament dels coneixements

Diversos estudis han investigat i provat que la sostenibilitat de l'aprenentatge és molt major quan un tema es desglossa en petites parts. Abans s'ensenyava una gran assignatura d’un cop i era difícil processar tota la informació. Ara, dividint un gran tema com si fos un trencaclosques, els petits paquets individuals d'informació es poden processar millor.

Posseeix una alta aplicabilitat

Una de les característiques d'aquesta tipus d'e-learning és que cadascuna de les seves càpsules breus se centra en un únic coneixement. A més, en estar limitades a uns pocs minuts, tendeixen a condensar únicament aquells coneixements imprescindibles perquè la formació sigui efectiva.  

Si coneixes el principi de Pareto, sabràs que aquest diu que el 20% de les nostres accions són responsables del 80% dels resultats.

 

Consells per a aplicar el Microlearning als teus plans de formació

Just-in-time

Els millors aprenentatges són els que arriben al moment adequat. Aquesta és la filosofia de l'educació just-in-time o just a temps. Exemple: una empresa pot formar al seu departament de Màrqueting sobre una actualització de Google just quan aquesta es produeix.

Combinar diferents formats junts

El vídeo és el format estrella a l'actualitat. No obstant això, convé que no oblidem combinar-ho amb altres tipus de contingut en la nostra plataforma de formació. En aquest sentit, és recomanable enriquir els nostres cursos amb àudios, articles, checklists, textos, exercicis, infografies…

Alta qualitat

Els dies dels aficionats han acabat. Abans podies fer un vídeo de baixa qualitat i posar-lo a disposició per a l'aprenentatge, però avui dia això ja no funciona. Si mires un sol cop Youtube, veuràs que els vídeos es creen en qualitat professional. El mateix hauria d'aplicar-se al contingut de l'e-learning.

Actualitat

Abans es podia disculpar el fet que els continguts no sempre estiguessin actualitzats. Era molt costós i pesat actualitzar-ho tot. Avui dia, però, amb la tecnologia és més fàcil i, sobretot, ja no hi ha cap excusa perquè un curs de 15 minuts no pugui estar al dia.

Promou dinàmiques d'aprenentatge quotidià

Acompanyar els microcontinguts amb diferents mètodes d'educació quotidiana és una excel·lent manera de crear un ambient de curiositat i formació contínua. Algunes d'aquestes dinàmiques poden ser processos d'aprenentatge informal, com canals de xat destinats a compartir notícies i guies interessants.

 

Aplicacions a l'empresa

A retail

Qui treballa de cara al públic en, per exemple, empreses de retail, ha de tenir coneixements en diferents àrees i memoritzar molta informació sobre procediments, productes o soft skills relacionades amb el tracte amb la clientela.

A això s’hi suma que moltes vegades no disposa d'un ordinador on formar-se. La solució són les petites unitats formatives llestes per a ser seguides des del telèfon mòbil.

Processos d’onboarding

Els primers dies en una companyia són vitals perquè la nova incorporació s'habituï al seu lloc i es formi una bona imatge de l'empresa, la qual cosa és determinant en la seva fidelització posterior.

El perill habitual dels processos d’onboarding és que concentren grans quantitats d'informació en molt poc temps, aconseguint una mínima retenció i provocant la frustració de totes les parts implicades. La solució passa per fragmentar els tutorials i estendre la seva distribució al llarg de les primeres setmanes a l'organització.

Un tipus d'empresa en la qual un onboarding així pot ser realment efectiu és una amb alta rotació a les seves plantilles degut, per exemple, a l'estacionalitat dels seus productes o serveis.

Formació sobre reglaments i prevenció de riscos

Com en els processos d’onboarding que vèiem abans, la formació sobre reglaments i prevenció de riscos sol ser densa i, en moltes ocasions, massa extensa. A més, exigeix una actualització periòdica. Per a facilitar que es mantinguin i retinguin els aprenentatges, el microlearning es presenta com una opció ideal. També és una excel·lent alternativa a l'hora d'incloure actualitzacions o eliminar coneixements antiquats.

 

Microlearning i formació corporativa: aquest és només el començament

Com s'ha mostrat al llarg d'aquest article, el microaprenentatge és més que una tendència passatgera en la formació corporativa. Els hàbits i preferències de consum de continguts a l'era digital requereixen formacions més curtes i concentrades. Serà interessant combinar aquest mètode amb altres formats (vídeos, jocs, VR, AR) i així practicar els cursos de formació d'una manera completament nova.

Roy Franke

Innovation & eLearning Consultant