open banking

Open Banking: Transformant la indústria financera

Open Banking

L’Open Banking està transformant la banca tradicional amb un ampli mercat de serveis que col·loquen el client al seient del conductor a la vegada que crea noves oportunitats perquè els consumidors integrin lliurament en el seu banc els neobancs, challenger banks o fintech banks.

Què és l’Open Banking?

L’Open Banking o banca oberta és una forma segura de donar accés als proveïdors de serveis financers digitals a la teva informació bancària. Pot semblar arriscat, però en realitat és una forma molt més àgil de realitzar operacions bancàries i igual de segura, ja que compleix amb els mateixos estrictes estàndards de seguretat de la banca online.

La banca oberta està recolzada per la regulació tant europea como dels EUA. El marc regulatori estableix que el control i la propietat de les dades financeres personals pertanyen al client. Això obre el mercat a una varietat d’eines i serveis que la banca tradicional no pot oferir.

Quines novetats aporta l’Open Banking?

A grans trets, hi ha tres característiques clau principals:

  • Integració de comptes: sincronització en temps real dels comptes bancaris  tradicionals d’un client amb eines i serveis digitals de tercers.
  • Gestió d’identitat compatible: validació i autenticació de la identitat d’un client.
  • Inici de transacció: una solució que permet el moviment segur, directe i en temps real de fons amb una capa d’intel·ligència artificial per l'automatització.

Hi ha moltes més funcionalitats com, per exemple, solucions per realitzar transaccions de valors, obrir o gestionar plans de jubilació, originar o gestionar préstecs, comprar o gestionar assegurances i realitzar transaccions amb portals de comerç electrònic. Alguns exemples són:

  • Moneda estrangera: compra i gestió de transaccions en moneda estrangera en temps real.
  • Carteres digitals dinàmiques: accés en temps real als fons del client des de múltiples fonts, cosa que dóna al client més opcions a l’hora de completar un pagament.
  • Dipòsit de garantia digital: transaccions de dipòsit de garantia en temps real.
  • Avaluació creditícia alternativa: qualificació basada en factors diferents a les puntuacions FICO, com l’historial de flux d’efectiu o l’administració d’actius.
Totes aquestes funcions ja existeixen, on és la diferència?

La principal diferència es basa en com s’accedeix a aquests serveis. Moltes institucions financeres tenen API que permeten la integració, però moltes d’altres encara no, o simplement, les tenen per a un nombre determinat de serveis de tercers.

La indústria està treballant cap a la estandardització perquè els proveïdors de serveis externs puguin integrar-se amb una quantitat superior de bancs. A mesura que més tecnologies i serveis s’integrin amb la banca regular, apareixeran nous serveis que dependran de l’accés constant en temps real a les dades bancàries del client:

1. La Intel·ligència Artificial (IA) juga un paper crucial a l’anàlisi de riscos, que pot expandir el mercat de préstecs a productes que normalment no són comercialment viables, com les bestretes instantànies i parcials dels xecs de pagament.

2. La tokenització redueix el risc de molts processos transaccionals i permet als clients realitzar certes transaccions que abans no eren segures com, per exemple, intercanviar actius financers sense desencadenar la venta de valors reals.

3. Les carteres digitals redueixen els costos de transacció entre el consumidor i el comerciant, en oferir una alternativa al pagament mitjançant targeta de crèdit, que cobra una comissió al comerciant. Aquests estalvis ara es poden transferir al consumidor.

4. La custòdia digital en temps real pot reduir o eliminar els costos legals en les transferències d’actius, alhora que simplifica i accelera la transacció. Així, reduiria en gran mesura els costos, permetent a proveïdors com un plomer o un mecànic accedir a les transaccions de dipòsit en garantia per assegurar que el proveïdor rebi el pagament en  finalitzar.

La disrupció tecnològica no es pot atribuir a una única tecnologia, sinó a la convergència de diferents tecnologies. El mateix passa amb les solucions de servei; moltes d’elles encara no  existeixen, però a mesura que el mercat adopti un número creixent de solucions d’Open Banking, apareixeran productes i serveis mai vists abans. Tant les persones com les empreses es beneficiaran d’aquesta transformació. La banca sempre ha estat un aspecte crucial de les nostres economies, i l’Open Banking és un gran pas endavant per fer-la més  eficient. Els bancs també es beneficiaran, en primer lloc, per  poder ampliar les seves ofertes  i després, per poder centrar-se en aquells aspectes que estan reservats a les institucions financeres qualificades, com la titulització d’actius financers o els préstecs de la Fed.

Estàs llest per l’Open Banking?

Has avaluat com aquesta oportunitat pot marcar la diferència en el teu negoci? Parla amb nosaltres i descobreix com pots beneficiar-te de l’Open Banking. Les nostres capacitats cobreixen tots els aspectes d’estratègia, disseny i  tecnologia del teu viatge cap a la banca oberta. 

 

--

Autor: Anselm Bossacoma