design thinking

Primers passos del teu projecte d'eLearning amb Design Thinking

eLearning

Si no saps per on començar a millorar el teu programa de formació, et proposem aplicar Design Thinking. Aquesta vegada, volem parlar concretament de la matriu d'Impacte - Esforç que t'ajudarà a identificar el potencial de canvi de cadascuna de les accions.

Per esforç ens referim a tots els recursos necessaris: econòmics, humans, temps invertit, capacitat, dedicació, etc. Pel que fa a l'impacte, és la capacitat de millora de la iniciativa o acció.

Matriu d'Impacte - Esforç pas a pas

Per posar en marxa la matriu d'Impacte - Esforç, et proposem els següents passos:

1. Fes un llistat de les accions de millora que has identificat per al teu procés de formació de partners.

2. Crea una matriu en la qual l'eix Y defineixi el nivell d'impacte i l'eix X el nivell d'esforç que requereix.

3. Situa cadascuna de les accions de millora que vulguis avaluar en la matriu, segons el seu grau d'impacte i esforç.

Matriu d'Impacto Esforç

4. Un cop acabat això, podràs prendre decisions ràpides en funció d'on estiguin situades les accions:

a) Esforç baix, impacte alt: Són els quick wins, activitats en les quals ens hem d'enfocar principalment.

b) Esforç alt, impacte alt: Poden derivar en projectes estratègics que s’hauran de planificar amb detall.

c) Esforç baix, impacte baix: Són activitats menors, que podrem deixar en segon pla.

d) Esforç alt, impacte baix: Consumiran molts recursos sense ser recompensats, per tant, són accions que haurem de descartar.

Per descomptat, algunes iniciatives podràs dur-les a terme en persona de forma ràpida i efectiva. Per a d’altres, bàsicament aquelles qualificables com a "projecte", és possible que necessitis l'ajuda d'una empresa especialitzada perquè ja saps que com més aviat tinguis implementada una acció, abans arribarà el seu retorn econòmic.

Nerea Regidor

Nerea és Responsable de Màrqueting a SEIDOR Opentrends i té més de 10 anys d’experiència en el sector tecnològic B2B. El seu propòsit és desenvolupar plans de màrqueting que impulsin la marca, generin resultats de negoci i obtinguin el millor de cada persona.