Por qué elegir una plataforma cloud para la de gestión de la ZBE

Per què escollir una plataforma cloud per a la gestió de la ZBE

Cloud computing

A la segona part del webinar del passat 24 de febrer, vam tenir l'oportunitat de parlar amb l’Ana Suja, Solutions Architect d'Amazon Web Services (AWS), que ens va explicar els beneficis d'implementar la plataforma de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) al núvol. 

Però, per què desenvolupar la plataforma de gestió de la ZBE al cloud? Quins beneficis comporta respecte a una implementació on-premise? Quin és l'impacte d'aquesta solució a nivell mediambiental i de sostenibilitat? 

Intentarem resoldre aquests dubtes començant pel principi:

Què és Amazon Web Service (AWS)?

Amazon Web Service, també conegut com AWS, és la unitat de negoci de tecnologia cloud d’Amazon. Aquesta unitat va començar donant servei a Amazon.com i ara és una de les plataformes cloud més esteses a nivell mundial entre grans empreses, reconeguda per Gartner durant 11 anys consecutius com a líder del mercat al núvol.

AWS recognized as a Cloud Leader
Beneficis del cloud vs. on-premise

Quins són els beneficis principals del núvol en la implementació d'una Zona de Baixes Emissions?

  • Escalabilitat: Per poder cobrir els pics d'alta demanda del projecte, l'escalabilitat permet seguir aquest creixement sense afectar el rendiment i, en conseqüència, l'experiència d'ús de la plataforma, tant per a la gestió com per als ciutadans.
    Imagineu que al matí, en una Zona de Baixes Emissions, hi ha molt de trànsit. L'elasticitat del servei s'ajusta a aquesta demanda puntual per poder processar totes les matrícules i la informació complementària que es generi, a més de reduir el consum de recursos en hores vall, permetent així  estalviar.
  • Agilitat: Adaptació als darrers canvis, evolució i novetats que puguin sorgir. Aquesta agilitat també afavoireix la innovació sense necessitat de grans inversions en tecnologia.
    En el cas de la ZBE, facilita l'agilitat en els seus evolutius, ja que permet  provar noves funcionalitats (per exemple business intelligence, o fins i tot IA) en temps rècord pel que fa a la provisió d'infraestructura.
  • Alta disponibilitat: La infraestructura cloud d'AWS proporciona una disponibilitat del servei molt alta. Parlem de xifres properes al 100%, encara que aquest percentatge mai no es pot garantir. Això permet tenir els sistemes funcionant durant totes les hores del dia, els 365 dies de l'any.
  • Reducció de costos: AWS disposa de molts clients, cosa que permet reduir els costos d'ús dels seus serveis i beneficiar-se de les economies d'escala. Tot això té un impacte directe en el preu total del projecte ja que, històricament, AWS ha fet més de 80 reduccions en el preu dels seus serveis. A més, el pagament d'aquests serveis és pel temps d'ús, a diferència de les solucions on-premise, que requereixen de servidors, infraestructura o personal.
Conclusions

A Opentrends ens adaptem a les necessitats i requisits dels clients, per exemple, a l'hora de construir solucions sobre cloud o on-premise. No obstant, recomanem l'ús del cloud si es volen obtenir solucions disponibles, escalables, eficients i sostenibles en el temps, sobretot quan el projecte ZBE significa per a la ciutat un pas cap als paradigmes Smart i Big Data. D'entre les possibilitats disponibles, AWS és una excel·lent opció que ja funciona a la ZBE de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Si busqueu una consultora tecnològica que us pugui acompanyar en la creació de la Zona de Baixes Emissions, contacteu amb nosaltres i aportarem tota la nostra experiència en aquest camp. Podeu trobar més informació al nostre  fullet sobre ZBE. 

Martí Fàbrega

Martí és Consultor de Transformació Digital i Senior Manager de Desenvolupament de Negoci a Opentrends. El seu propòsit és transformar la tecnologia en valor de negoci per als seus clients, enfocant-se tot el possible en la innovació.