digital transformation education

Transformació Digital en el sector educatiu

Article

L'actual crisi sanitària del COVID-19 ha deixat en evidència les organitzacions que no han avançat en la transformació digital i veuen com la situació actual posa en risc la continuïtat del seu negoci. No obstant això, i encara que aquesta crisi pot suposar una palanca per a accelerar el procés, aquest continuarà sent de vital importància estratègica en el futur. Avançar en ella no és ja una una tendència de futur o un mecanisme per a obtenir avantatges competitius respecte a la competència, sinó una necessitat absoluta per a la supervivència de les organitzacions.

La transformació digital implica un canvi integral en les organitzacions i ha de ser liderada des de la Direcció potenciant una cultura del canvi i el foment de la innovació contínua, posant sempre el focus en el client. Per a això serà necessari:

  • La transformació dels models de negoci, repensant els productes i serveis per a un món digital
  • La digitalització de tots els processos de la cadena de valor de les organitzacions
  • La capacitació dels diferents agents que intervenen en els processos: clients, treballadors, proveïdors, partners, administració.

Centrant-nos en el sector educatiu, la transformació digital no consisteix, per tant, a muntar una botiga on-line per a la venda de cursos o a muntar un moodle perquè els estudiants puguin descarregar continguts (en molts casos en pdf). Per contra, ha de dur-se a terme una transformació profunda en tots els eixos esmentats anteriorment.

L'educació online s'enfronta a més a reptes importants com la desigualtat de mitjans i conseqüentment d'oportunitats de l'alumnat en funció del seu nivell socioeconòmic o la desigualtat en les habilitats digitals del personal docent.

Encara que amb les particularitats pròpies de cada institució educativa i el seu posicionament, podem representar els seus processos de la següent forma:

 

transformació digital educació

 

Aquest post és el primer d'una sèrie de 4 articles relacionats amb la Transformació Digital en el sector educatiu. En els pròxims posts analitzarem els aspectes més rellevants en cadascun dels processos de la cadena clau ressaltats en l'esquema anterior. Pots trobar-los aquí: