Avís legal

DADES DEL TITULAR
 
1. Dades identificatives
 
El portal http://www.opentrends.net és una web pertanyent a SEIDOR Opentrends S.L. amb CIF B63446470. Amb domicili social al carrer Veneçuela 105 4ª plta. Edifici TEC22@ (08019 Barcelona-Espanya). Consta Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 36647, foli 99, fulla B281356, Inscripció 1ª.
 
2. Titularitat i prestador del servei
 
SEIDOR OPENTRENDS en la seva condició de titular de la present pàgina web i prestador de serveis de la societat de la informació, de conformitat amb la vigent llei sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic), posa a la disposició dels usuaris la següent informació general:
 
SEIDOR OPENTRENDS és una empresa d'enginyeria de sistemes d'informació, que mitjançant l'aplicació de les últimes tendències en el desenvolupament i la utilització intensiva dels estàndards i solucions de programari lliure, planteja solucions noves per a empreses privades i administracions públiques.
 
3. Àmbit d'aplicació
 
SEIDOR OPENTRENDS és responsable del lloc web http://www.opentrends.net,, i posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els seus clients, respecte a quins són les condicions d'ús del lloc web.
 
L'usuari en registrar-se a la nostra pàgina web, i qualsevol altra informació proporcionada com a part dels serveis de OPENTRENDS, accepta i se subscriu de manera vinculant a les condicions d'ús del portal.
 
SEIDOR​​​​​​​ OPENTRENDS es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.
 
CONDICIONS D'ÚS DE LA PÀGINA WEB
 
1. Política d'enllaços
 
SEIDOR​​​​​​​ OPENTRENDS no es fa responsable d'aquells llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d'enllaços d'hipertext (links), disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars.
 
Aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius, i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina.
 
En el cas que s'estimi oportú o, que un òrgan competent, declari la ilicitud de les dades, ordenant la seva retirada o que s'impossibiliti l'accés als mateixos, o s'hagués declarat l'existència de la lesió, i se'ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s'indiquin serien immediatament retirats.
 
2. Propietat intel·lectual
 
El Servei inclou els drets d'autor i de propietat intel·lectual de SEIDOR​​​​​​​ OPENTRENDS i, per tant, es reserva tots els seus drets de propietat intel·lectual relacionats amb el Servei de SEIDOR​​​​​​​ OPENTRENDS, així com, marques de servei, dissenys, gràfics i logotips usats en relació amb la mateixa.
 
SEIDOR​​​​​​​ OPENTRENDS ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials, botons, arxius de programari, combinacions de colors i dades que s'inclouen a la web. S'adverteix als usuaris que tals drets estan protegits per la legislació vigent espanyola relativa a la propietat intel·lectual i industrial.
 
3. Exclusió de garanties i responsabilitat
 
SEIDOR​​​​​​​ OPENTRENDS no assumeix responsabilitat alguna sobre els continguts inserits pels Usuaris. L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que SEIDOR​​​​​​​ OPENTRENDS pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents Condicions d'Ús o de la Llei en relació amb la Utilització del Lloc web.
 
SEIDOR​​​​​​​ OPENTRENDS no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l'accés o ús dels Continguts o del Lloc web.
 
SEIDOR​​​​​​​ OPENTRENDS exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole, incloent el lucre cessant, que poguessin deure's als serveis prestats per tercers a través del Lloc web, així com, als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, a manera enunciativa i no limitatiu: Pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinença i actualitat dels continguts difosos, emmagatzemats, rebuts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del Lloc web.
 
SEIDOR​​​​​​​ OPENTRENDS no controla o examina els continguts generats pels usuaris per comprovar la seva veracitat. No realitza declaracions ni garanties expresses. En la mesura en què ho permeti la legislació aplicable. SEIDOR​​​​​​​ OPENTRENDS i els seus proveïdors renuncien a qualssevol i a totes les garanties explícites, incloses entre unes altres qualsevol garantia de comercialització, idoneïtat per a un ús especial, titularitat, exactitud de les dades i no infracció. Si l'Usuari no està satisfet o se sent perjudicat per SEIDOR​​​​​​​ ​​​​​​​OPENTRENDS o per qualsevol aspecte relacionat amb el mateix pot tancar el seu compte del portal i rescindir les presents condicions generals com a única via.
 
4. Procediment de notificació d'infraccions
 
En el cas que qualsevol usuari o tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies, que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut o de la realització de qualsevol activitat il·lícita a les pàgines web incloses, accessibles a través del Lloc web, o a través dels serveis allí prestats, haurà de posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client:
 
Per correu electrònic seguridad@seidoropentrends.com o bé, mitjançant un escrit postal dirigit a C/. Veneçuela 105 4ª plta. Edifici TEC22@ (08019 Barcelona-Espanya), adjuntant DNI, o acompanyant un document acreditatiu de l'entitat a la qual representi.
 
5. Legislació aplicable

Aquestes condicions generals d'ús i contractació es regeixen per la llei espanyola. D'acord amb l'Art. 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, en relació a el lloc de celebració de l'contracte, estableix que, els contractes electrònics atorgats entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis, és a dir, a la ciutat de Barcelona.