Agile in the New Normal by CAS 2020

agile teams
octubre 10 2020

Un esdeveniment amb una visió de futur que pot ajudar els agilistes a afrontar un escenari de canvi continu, en el qual no se sap què és el que passar, quines coses seran més importants que altres, què serà clau i com podem contribuir a fer un món millor.