Festival Agile Trends: "“Ejemplos prácticos para manejar el tiempo en una cultura agile"

agile teams
setembre 09 2021

En Salvador Bosque ofereix una ponència titulada “Exemples pràctics per manejar el temps en una cultura agili”. Tracta d'ensenyar en tan sols 15 minuts com salvar els inconvenients que sorgeixen en el dia a dia, a través d'exemples pràctics.