ISO 20000

 

Certificació de gestió de serveis ISO 20000

Certifica que els procediments de gestió de serveis TI de SEIDOR Opentrends compleixen amb els requisits per a proveir uns serveis eficients i orientats a aconseguir els objectius del negoci, amb qualitat i valor afegit per als clients.

Certificación de gestión de servicios ISO 20000