formació online

Case StudyCaso de EstudioCas d'Estudi

Itinerari Formatiu 100% Online Per Multinacional del Sector Industrial

El client, una multinacional del sector industrial, llança al mercat un nou tipus de tecnologia realment disruptiu, del qual no hi ha gairebé coneixement d’enginyeria ni al seu canal de distribució ni a les enginyeries que realitzen els dissenys d'instal·lacions.

Repte

Les empreses d'enginyeria i els seus tècnics actuen com a prescriptors, incloent les referències del client als seus dissenys. Els constructors demanen a la fàbrica les referències que han prescrit les enginyeries a fi i efecte de realitzar les instal·lacions oportunes.

Per incloure les referències en un disseny, cal conèixer la tecnologia, els productes i les eines de càlcul i dimensionament que proporciona el client.

Es planteja realitzar un programa formatiu de prestigi internacional a partir de continguts tècnics existents que innovi tan en format com en contingut.

Atès que la situació de pandèmia debilita l'acció de prevenda in situ sobre els prescriptors, es fa necessari pensar alternatives de promoció del programa i dels nous productes.

Solució

Es dissenya un itinerari 100% online basat en la metodologia que fan servir els cursos del MIT en la formació d’enginyers i executius ja titulats. És per això que:

 • Es defineixen els diferents learner persona i un scoring per a cadascun d’ells.
 • Es dissenya un itinerari d'aprenentatge amb una metodologia flipped classroom tenint en compte continguts d'impartició, d'autoreflexió, de treball compartit i material d'extensió (aprenentatge adaptatiu).
 • Es creen els continguts base a partir d'un procés de curació de continguts i tractament didàctic, així com de les guies dels tutors i els procediments de seguiment de l'aprenentatge amb la implicació dels experts o SME.
 • S’incorpora el programa a un LMS corporatiu amb un alt nivell de disseny i personalització (LXP).
 • Es dissenyen i es posen en marxa campanyes d’ inbound marketing, per llançar tant a la base de dades com a mitjans externs, que han de ser activades en Salesforce. S’apliquen metodologies d'anàlisi de conversió a les landing pages, vídeos i posts, i es creuen amb els learner persona.
 • S’estableixen unes sistemàtiques d’ onboarding i de resolució d'objeccions per omplir els funnels de participants el més ràpid possible (focalitzant aquesta acció sobre els leads amb més scoring).
 • S’estableix un business case que permeti avaluar el retorn de la inversió del programa formatiu ex ante a la inversió.
 • Finalment, s’estableixen els protocols d'intervenció de la força comercial per activar oportunitats de noves vendes ja mentre dura la formació dels primers participants.
Resultats
 • Reducció dels costos globals de formació 
 • Unificació global del discurs de producte, amb variacions locals de mercat.
 • Accés a nous públics de prescriptors, que abans no eren visibles per a l'organització
 • Més visibilitat en xarxes socials de l'empresa i posicionament de marca en una tecnologia disruptiva
 • Increment del sentiment de pertinença dels prescriptors certificats
 • Accelerament dels funnels de venda en relació als nous productes
Contacta'ns

El client va contactar amb SEIDOR Opentrends perquè és una companyia que no només compta amb competències en Edtech i digital content, sinó també amb la capacitat de crear contingut per a marketing de programes formatius, així com el Martech necessari per suportar les campanyes. 

Una empresa orientada només al marketing o a l' eLearning podria abordar una part del repte, però no el projecte en conjunt. I és que, a més, les dues tecnologies han de connectar-se per produir dades per a ús comercial i mesurament de transferències.

Si el vostre problema és la transformació de la formació del canal, mediadors, partners i agents, i necessiteu una solució que tanqui el cercle, des de la captació, la formació, l'engagement i la dinamització de les vendes… som el teu soci de referència.