Thingtia
Ajuntament de Barcelona
|
Administració pública

L'Ajuntament de Barcelona utilitza la nostra plataforma IoT

Repte

El camí cap a l'èxit

L'Ajuntament de Barcelona ens sol·licita la creació d'una plataforma d’Internet of Things (IoT) que transformi les infraestructures bàsiques de la ciutat i optimitzi l'ús d'energia i recursos per convertir Barcelona així en una ciutat intel·ligent que millori la sostenibilitat i la qualitat de vida de la població.

Solución

La clau de la transformació

La solució va ser Sentilo, la nostra plataforma IoT on-premise que recopila, gestiona i divulga la informació que recullen els sensors distribuïts a les ciutats. Les dades han estat transformades en informació visual i intuïtiva amb visions dels fluxos massius de dades en temps real.

Sentilo també està disponible en versió cloud sota el nom de Thingtia. Thingtia funciona en una arquitectura escalable i oberta, amb components de codi obert com a bases de dades Redis, MySQL i Mongo, Hibernate, JSON o JQuery. Thingtia evita solucions verticals i fa l’intercanvi de dades més fàcil. A més, redueix la dependència a certes tecnologies, productes i proveïdors. El seu ús és una alternativa a les solucions verticals ITC organitzades en sitges.

Sentilo

Thingtia converteix les dades en informació visual i intuitiva.

Resultats

L'impacte d'un treball conjunt

La plataforma ha permès transformar Barcelona amb serveis més eficients i rendibles, i ha reduït la contaminació acústica i la congestió del trànsit.

Ha estat una peça clau en la irrupció de Barcelona al mapa de les smart cities.