Thingtia

Study Case
Caso de Estudio
Cas d'Estudi

La plataforma IoT més flexible del planeta

Estratègia
Transformem els models operatius

Desenvolupar una tecnologia IoT que millori la qualitat de vida als ciutadans i creï ciutats sostenibles. Aquesta és la idea principal que va inspirar Sentilo; una plataforma que recopila, gestiona i divulga informació que recullen els sensors distribuïts en les ciutats.

Sentilo va ser el primer pas i ha estat una peça clau en la irrupció de Barcelona en el mapa de les Smart Cities. Ara, evolucionem Sentilo cap a Thingtia.

Thingtia

Thingtia converteix les dades en informació visual i intuitiva.

Ara, la plataforma IoT es troba al núvol. Un enfocament ascendent que funciona en una arquitectura oberta i escalable. Thingtia evita solucions verticals i fa l’intercanvi de dades més fàcil. Redueix la dependència a certes tecnologies, productes i proveïdors.

Procés
Reconstruïm l'operativa de les ciutats

Basat en una plataforma provada amb èxit en escenaris reals, Thingtia encaixa en l'arquitectura de qualsevol Smart City que busca l'obertura i la inter-operabilitat.

Sentilo es va aplicar per primera vegada a la ciutat de Barcelona i ha ajudat a situar la ciutat com a referent de les Smart Cities. És clau utilitzar tecnologia per transformar les infraestructures bàsiques de la ciutat i optimitzar l'ús d'energia i recursos.

Tecnologia
Una plataforma Opensource que s'adapta a cada ciutat

L’arquitectura del software aïlla la informació que generen els sensors desplegats per la ciutat. Facilita la integració de dades de sensors i actuadors de qualsevol fabricant. Alhora, proporciona una API oberta per a aplicacions que utilitzen dades de la plataforma.

Thingtia ha estat desenvolupada amb components de codi obert com bases de dades Redis, MySQL i Mongo, Hibernate, JSON o JQuery.

Thingtia
Thingtia
Thingtia
Disseny
El full de ruta per a les Smart Cities

Thingtia transforma les dades en informació visual i intuïtiva. El seu ús és una alternativa a les solucions verticals ITC organitzades en sitges.

Thingtia crea noves visions dels fluxos massius de dades en temps real i, en conseqüència, transformar una ciutat amb serveis més eficients i rendibles, reduint la contaminació acústica o la congestió del trànsit.

Thingtia