Thingtia

Case StudyCaso de EstudioCas d'Estudi

La plataforma IoT més flexible del planeta

Estratègia

Desenvolupar una tecnologia IoT que millori la qualitat de vida als ciutadans i creï ciutats sostenibles. Aquesta és la idea principal que va inspirar Sentilo; una plataforma que recopila, gestiona i divulga informació que recullen els sensors distribuïts en les ciutats.

Sentilo va ser el primer pas i ha estat una peça clau en la irrupció de Barcelona en el mapa de les Smart Cities. Ara, evolucionem Sentilo cap a Thingtia.

Thintia

Thingtia converteix les dades en informació visual i intuitiva.

Ara, la plataforma IoT es troba al núvol. Un enfocament ascendent que funciona en una arquitectura oberta i escalable. Thingtia evita solucions verticals i fa l’intercanvi de dades més fàcil. Redueix la dependència a certes tecnologies, productes i proveïdors.

Procés

Basat en una plataforma provada amb èxit en escenaris reals, Thingtia encaixa en l'arquitectura de qualsevol Smart City que busca l'obertura i la inter-operabilitat.

Sentilo es va aplicar per primera vegada a la ciutat de Barcelona i ha ajudat a situar la ciutat com a referent de les Smart Cities. És clau utilitzar tecnologia per transformar les infraestructures bàsiques de la ciutat i optimitzar l'ús d'energia i recursos.

Tecnologia

L’arquitectura del software aïlla la informació que generen els sensors desplegats per la ciutat. Facilita la integració de dades de sensors i actuadors de qualsevol fabricant. Alhora, proporciona una API oberta per a aplicacions que utilitzen dades de la plataforma.

Thingtia ha estat desenvolupada amb components de codi obert com bases de dades Redis, MySQL i Mongo, Hibernate, JSON o JQuery.

Thingtia
Thingtia
Thingtia
Disseny

Thingtia transforma les dades en informació visual i intuïtiva. El seu ús és una alternativa a les solucions verticals ITC organitzades en sitges.

Thingtia crea noves visions dels fluxos massius de dades en temps real i, en conseqüència, transformar una ciutat amb serveis més eficients i rendibles, reduint la contaminació acústica o la congestió del trànsit.

Thingtia