AMB ZBE

Case StudyCaso de EstudioCas d'Estudi

L’AMB Implanta nostra arquitectura cloud per gestionar la Zona de Baixes Emissions de Barcelona

L’AMB implanta a Barcelona la Zona de Baixes Emissions (ZBE) amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire de la ciutat i el gestiona amb l'arquitectura cloud de SEIDOR Opentrends. A dia d'avui, la ZBE de Barcelona és la de més recorregut del sud d'Europa.

Repte
Un Sistema per a la gestió i explotació de dades

L’AMB tenia la necessitat d'un sistema que li permetés gestionar les dades estadístiques extretes de la Zona de Baixes Emissions de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Aquestes dades les proporcionen actualment diversos sistemes com:

 • Les càmeres distribuïdes en diversos municipis de l'àrea metropolitana que realitzen lectures constants de matrícules de vehicles
 • Dades de matrícules subministrades per part de la DGT
 • AMB SCA que alerta cada vegada que es produeix una situació de contaminació atmosfèrica

Més de dues-centes ciutats europees de deu països com Londres, Berlín o París ja han implementat zones de baixes emissions amb restriccions als vehicles més contaminants per preservar la salut dels seus habitants.

 

Solució
AMB-ZBE, una plataforma sota el Cloud d’Amazon (AWS)

SEIDOR Opentrends ha implementat AMB-ZBE, una plataforma web que gestiona la informació estadística relativa a la Zona de Baixes Emissions de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Les principals prestacions d'aquesta plataforma són:

 • Integració amb la font de dades de la DGT per obtenir el cens actual de matrícules
 • Integració amb el sistema SCCA (Sistema de control de contaminació atmosfèrica) per a la detecció d'episodis de contaminació
 • Integració amb càmeres amb la finalitat de recollir les lectures de matrícules
 • Emmagatzematge de lectures
 • Gestió de criteris de sanció aplicats a un àmbit territorial
 • Gestió d'exempcions aplicades a un àmbit territorial
 • Explotació de dades

Actualment, s'han instal·lat 36 de les 66 càmeres que tindrà la ciutat de Barcelona per registrar i contrastar la informació de les matrícules amb la base de dades de vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT). En total hi hauran unes 200 càmeres que estaran distribuïdes en tota la ZBE de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

 

 

gestión plataforma ZBE

 

Tecnologia

SEIDOR Opentrends s'ha basat en les arquitectures SDA (Software-defined Architecture) que són especialment adequades per a implementar-se en entorns de cloud.

L'objectiu de la SDA és proporcionar:

 • Un ús eficient dels recursos, proporcionant la reducció de CAPEX
 • L'agilitat en l'aprovisionament i l'assignació de recursos, proporcionant un lliurament ràpid de serveis
 • L'operació automatitzada, aportant mantenibilitat i proporcionant reducció de OPEX

Amb els serveis de backends que utilitzen API i frontends REST de JAVA Spring (Spring boot) utilitzant frameworks Bootstrap / React JS, hem construït la plataforma cloud-nativa amb un stack tecnològic conegut i provat.

ARQUITECTURA LÒGICA ZBE

 

S'ha implementat el Cloud d’Amazon (AWS) ja que d'aquesta manera es promouen l'ús de serveis d'aquesta plataforma, en línia amb el nostre enfocament SDA.

Aquesta solució admet i aprofita completament la infraestructura i tot el potencial Paas de AWS:

 • Amazon CloudFront
 • Amazon API GW.
 • Amazon Kinesis
 • Amazon QuickSight
 • Amazon Lambda
 • Amazon Aurora Serverless

És un projecte 100% Serverless.

ZBE
Resultats
L'arquitectura Cloud de SEIDOR Opentrends que millorarà la qualitat de vida del ciutadà a Barcelona.

Amb l'arquitectura cloud implantada per SEIDOR Opentrends, AMB aconsegueix:

 • Situar-se al capdavant a Europa quant a la utilització de les noves tecnologies com IoT i Cloud
 • Gestionar i explotar les dades de les matrícules de 1,5 milions de vehicles que es preveuen al dia a l'ésser la Zona de Baixes Emissions més gran d'Europa avui dia
 • Millorar la qualitat de l'aire del ciutadà de Barcelona

A nivell tecnològic, les fites que SEIDOR Opentrends ha aconseguit amb el desenvolupament del projecte AMB-ZBE són:

 • Disponibilitat, escalabilitat i rendiment
 • Arquitectura orientada a la lògica de negoci
 • Separació de les capes de negoci i de frontend
 • Desenvolupament amb equips autònoms i transversals
 • Facilitat en el manteniment de l'aplicació
Més informació

Si busqueu un soci tecnològic per acompanyar-vos en la creació de la Zona de Baixes Emissions, contacteu amb nosaltres i aportarem tota la nostra experiència en la creació de la ZBE de Barcelona. Trobareu més informació al nostre fullet sobre ZBE.