AMB ZBE
AMB
|
Administració pública

Plataforma cloud-data per gestionar la Zona de Baixes Emissions de Barcelona

Repte

Un sistema per a la gestió i explotació de dades

AMB necessitava un sistema per gestionar les dades estadístiques extretes de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire de la ciutat. Aquestes dades són proporcionades per sistemes com:

 • Les càmeres distribuïdes en diversos municipis de l'àrea metropolitana que realitzen lectures constants de matrícules de vehicles.
 • Dades de matrícules subministrades per part de la Direcció General de Trànsit (DGT).
 • AMB SCA que alerta cada vegada que es produeix una situació de contaminació atmosfèrica.

Solució

AMB-ZBE, una plataforma sota el núvol d'Amazon

Implementar AMB-ZBE, una plataforma web cloud-nativa a AWS i sense servidor amb les següents prestacions que s'integra amb la font de dades de la DGT per obtenir el cens actual de matrícules, els sistemes SCCA (Sistema de control de contaminació atmosfèrica) per a la detecció d'episodis de contaminació i les càmeres per recollir les lectures de matrícules. D'aquesta manera, les dades s'emmagatzemen i es gestionen en funció de criteris i exempcions.

La plataforma permet guanyar en disponibilitat, escalabilitat i rendiment. L'arquitectura està orientada a la lògica de negoci, separant les capes de negoci i frontend. I destaca la facilitat en el manteniment.

 • Tecnologia

  Cloud, Data.

 • Partner

  AWS.

A dia d'avui, la ZBE de Barcelona és la de més abast del sud d'Europa.

Resultat

L'arquitectura cloud que millorarà la qualitat de vida de la ciutadania

Amb l'arquitectura cloud-data implementada, AMB aconsegueix:

 • Gestionar i explotar les dades de les matrícules de 1,5 milions de vehicles que es preveuen al dia a la ZBE.
 • Millorar la qualitat de l'aire de la ciutadania.
 • Reducció de CAPEX i OPEX.
 • Automatització d'operacions, agilitat en l'aprovisionament i l'assignació de recursos, amb una entrega ràpida de serveis.