Wibeee
WIBEEE
|
Energia i utilities

Nova app que t'ajuda a entendre el consum energètic

Repte

El camí cap a l'èxit

Ajudar que els clients de Wibeee entenguin el consum elèctric i puguin gestionar-lo de manera senzilla, millorant l'eficiència de les instal·lacions elèctriques de cases i empreses i generant estalvi energètic.

Wibeee utilitza un dispositiu per recollir les dades necessàries per ajudar a estalviar a la factura energètica i tenir un consum més sostenible. Transforma simples dispositius en dispositius intel·ligents, de manera que tothom pot adaptar-se a l'era de la connexió. Fan un pas endavant quant a l'administració de les dades de consum i la seva interpretació. Les dades es converteixen en converses, experiències i accions.

Solució

La clau de la transformació


Desenvolupar una app que analitza el consum elèctric (monofàsic o trifàsic) utilitzant les xarxes Wi-Fi per, mitjançant sensors que es connecten al panell elèctric, obtenir dades del consum i facilitar a l'usuari la presa de decisions, obtenint un control responsable i eficaç del consum.

  • Tecnologia

    App mòbil i IoT.

Wibeee

Wibeee recull les dades necessàries per ajudar als usuaris a estalviar en la factura d'energia i tenir un consum més sostenible.

Resultats

L'impacte d'un treball conjunt
  • Conceptes clars i comprensibles per a tots els usuaris
  • Consum energètic més eficaç i sostenible
  • Detecció dels punts problemàtics on l'energia no es fa servir de manera eficient
  • Presa de decisions sobre el consum energètic basada en dades
wibee