SEIDOR Opentrends demostra la seva implicació amb la sostenibilitat i el medi ambient en obtenir la ISO 1400-1

Actualitat
setembre 27 2021

SEIDOR Opentrends, la consultora que uneix talent, tecnologia, creativitat i innovació, ha obtingut la ISO 1400-1, un exemple més que demostra la seva implicació amb la sostenibilitat i la preocupació pel medi ambient.

Per continuar amb aquest compromís en tots els treballs a realitzar, SEIDOR Opentrends estableix unes pautes que ajudaran a minimitzar l'impacte al medi ambient i a determinar quins paràmetres de qualitat s'hauran de complir en relació als diferents factors ambientals.

Per a això, a SEIDOR Opentrends es duen a terme una sèrie d'accions específiques, entre les quals destaquen:

  • Anàlisi continu per reduir l'energia consumida als seus processos
  • Implementació de polítiques mediambientals recollides com a bones pràctiques
  • Política mediambiental comú dins del procés
  • Sensibilització de les persones que treballen a l’empresa
  • Reforç de la capacitat de coordinació i orientació mediambiental
  • Reutilització i/o reciclatge dels residus generats

 

A SEIDOR Opentrends entenen que la seva contribució a la societat va més enllà de la tecnologia. Amb aquesta idea, han establert línies d'acció ESG (Environmental, Social and Governance) i han definit un propòsit comú que se situa en el centre de la seva activitat: exercir un impacte social positiu i millorar la vida de les persones a través de la innovació.

L’#OpenWork, l'adscripció al Pacte Mundial de les Nacions Unides i ara l'obtenció de la ISO 1400-1 són només algunes de les primeres línies d'actuació que SEIDOR Opentrends ha volgut posar en marxa. El compromís de la consultora és seguir millorant la forma de treballar i ajudar els seus clients a aconseguir els seus propis objectius, tant de negoci com mediambientals.

ISO 14001