Redis Labs

Base de dades, memòria cau i agent de missatges

Redis Labs és la companyia al darrere de Redis, un magatzem d'estructura de dades en memòria opensource que s'utilitza com a base de dades, memòria cau i agent de missatges. Permet impulsar casos d'ús com comerç electrònic, IA/ML, cerca, detecció de frau, i molt més.

Redis Enterprise és la millor versió de Redis, la base de dades més valorada del món. Ofereix rendiment, escalabilitat, innovació i rendibilitat inigualables tant en implementacions híbrides com on-premises o en el núvol.

Per què Redis?
  • Processament de dades en menys d'un mil·lisegon sota qualsevol càrrega
  • Temps d'activitat de cinc nous (99,999%) amb desplegament actiu-actiu
  • TCO eficient amb multi-arrendament i accés a la memòria per nivells
  • En el núvol, on-premises o híbrid
  • Construcció amb JSON, TimeSeries, Streams, Graph i BloomFilter, amb àmplies capacitats d'indexació i cerca
  • Programació de qualsevol operació en els models de dades, amb un rendiment sense precedents i una única interfície unificada
  • Servei dels vostres models d'IA amb el motor d'inferència més ràpid