Política de qualitat i seguretat a la informació

En Opentrends, empresa d'enginyeria de programari, localitzada a Barcelona i centrada en el desenvolupament d'APP's especialitzades i Portals, usant tecnologies Open Source entenem que la Qualitat consisteix a conèixer als nostres clients i les seves expectatives, a les parts interessades i tractar d’excedir les mateixes, ajudant-los a definir la seva estratègia de TI, implantant solucions tecnològiques fiables i defensant la seva inversió mitjançant el correcte manteniment dels sistemes i seguretat de la informació proporcionada.

Per a això, és imprescindible entendre que el nostre context és la base de l'existència i continuïtat de Opentrends.

Disposant d'un sistema de Gestió Integrat basat en les normes ISO 9001 i ISO 27001 Opentrends pretén potenciar la participació de tots els seus empleats, conscienciant de la importància de les seves activitats i de la seva contribució a l'assoliment dels objectius de la companyia, així com disposa d'aquesta política a les parts interessades.

Coherent amb la responsabilitat assumida, la Direcció d'Opentrends es compromet a proporcionar els recursos necessaris per al compliment d'aquesta Política.

D'acord amb aquesta Política establim uns objectius de qualitat i unes Polítiques de Seguretat de la Informació a tots els nivells, realitzant un seguiment del grau de compliment, de manera que puguem mesurar la nostra millora.

Els objectius generals estan orientats a:

- Augmentar la satisfacció dels nostres clients.

- Millorar la qualitat i seguretat de la informació dels nostres serveis.

- Millorar l'organització interna i l'eficàcia i eficiència dels nostres mètodes de treball.

- Proporcionar un entorn laboral que faciliti el desenvolupament professional dels empleats.

La Direcció de Opentrends revisa periòdicament el sistema de Gestió Integrat, per assegurar-se la seva conveniència, adequació i eficàcia contínua, així com de la seva adequació als requisits legals aplicables i als altres requisits.

En aquesta revisió s'avaluen les oportunitats de millora del sistema, els riscos i el control dels processos, i es detecten les necessitats d'efectuar canvis en el Sistema de Gestió, incloent-hi la Política i els Objectius de l'Organització.

Barcelona, a 2 de Novembre de 2016

 

La Direcció