Architecture

ServiceServicioServei

Architecture

Un enfocament diferencial

Arquitectures modulars definides per programari

Les aplicacions modulars i cloud-natives de SEIDOR Opentrends es creen des de l'inici amb una mentalitat de Plataforma com a Servei (PaaS), utilitzant una arquitectura modular definida per programari (SDA) amb microserveis moderns dissenyats específicament per potenciar l'agilitat.

La incorporació de funcionalitats mitjançant el desenvolupament de microserveis la fa especialment adequada per a:

 • desenvolupar amb metodologies i equips de desenvolupament àgils,
 • desenvolupar amb enfocament cloud-natiu mitjançant serveis PaaS,
 • aplicar de tècniques de desenvolupament lligades al negoci (Domain-Driven Design).
Architecture Design
Serveis Especialitzats

Els nostres serveis d'arquitectura inclouen:

 • Architecture Design
 • Architecture Offices
 • Backend Platforms
 • Framework Development
 • Cloud Computing
 • Cybersecurity
Beneficis

Aportem un alt grau d'especialització en arquitectures avançades i experiència en sistemes de missió crítica per a clients en múltiples sectors. Amb el nostre enfocament diferencial en arquitectures de programari, els nostres clients es beneficien de:

 • Disponibilitat, escalabilitat i rendiment.
 • Facilitat en la creació i manteniment de les aplicacions.
 • Organització d'equips al voltant de capacitats empresarials i no a tecnologies.
 • Facilitat d'escalar a noves necessitats de negoci.
 • Velocitat: diferents equips poden treballar simultàniament.
 • Equips autònoms i transversals treballant amb metodologies àgils.
Architecture Design
Architecture Design
Architecture Design
Casos d'Èxit
 • Oficina cloud Fira Barcelona: SEIDOR Opentrends va implantar aquesta oficina per proveir d'un marc de treball controlat per als proveïdors de projectes i millorar l'eficiència de costos en nous desenvolupaments en el cloud. Veure el CAS D'ESTUDI.
 • Oficina cloud CTTI: Actuem com a experts de referència en plataformes cloud (AWS, Azure, Bluemix i clouds privats) des 2016, ajudant i donant directrius als proveïdors d'aplicacions.
 • Oficina cloud AMB: Disseny, desenvolupament, manteniment i administració d'infraestructures de AMB en el cloud d'AWS, sota requisits d'alta disponibilitat, escalabilitat, automatització i innovació.
 • Oficina arquitectura IMI: SEIDOR Opentrends forma part de l'Oficina Tècnica d'Arquitectura de l'IMI des de l'any 2008 i és el responsable de la vigilància de el procés de construcció de noves aplicacions.