Experience design by Opentrends

ServiceServicioServei

Experience Design

User experience design

Fail faster. Succeed sooner.

Els grans avenços en innovació i casos d’èxit de negoci sempre han tingut com a punt de partida idees arriscades. A Fail Fast, l'estudi d'experiències digitals dins SEIDOR Opentrends premiem als creatius que s’arrisquen, que es llancen a la piscina. I ho fem convençuts que és l’única manera de generar disrupció. Inspirats per la metodologia Lean UX, dissenyem experiències organitzades en sprints i validem ràpidament cadascuna de les nostres hipòtesis. Per això és imprescindible la capacitat de síntesi, priorització i mantenir la passió de l’equip per resoldre els reptes dels nostres clients.

 • Disseny UX
 • Arquitectura d'informació
 • Disseny d'interacció
 • Fast prototyping
 • Wireframing
 • Disseny UI (Interfície d'usuari)
 • Disseny web i app
 • UX content
 • Copywriting & Storytelling
 • UX corporate training
 • Workshops d'ideació
 • Design sprints
 • Disseny de producte
 • Motion graphics

We don't need great ideas. Just fast prototypes.

User experience design

L’equip de Fail Fast, l'estudi d'experiències digitals dins SEIDOR Opentrends, l’integren més de 40 creatius de diferents disciplines. Ens organitzem en squads transdisciplinars, amb experts en UX, UI, user research, service design, motion graphics, interactius multimèdia, branding i publicitat, UX content, storytelling i frontend. Molt aviat, descobriràs una nova marca d'innovació que et sorprendrà. Aquí et mostrem només l'inici de la història...

Video
User research

Els usuaris són els reis

Molts pensem que els nostres usuaris són com Einstein però en realitat s'assemblen més a Homer Simpson. Els usuaris acabaran utilitzant sempre els nostres productes digitals de la forma més inimaginable possible.

Video

Per aquest motiu, quan fem una conceptualització de producte o disseny de serveis, sempre situem l’usuari al centre. Per entendre les seves necessitats, anhels i, potser el més important, les seves contradiccions. A Fail Fast disposem d’un equip expert en user research i user testing que ha realitzat projectes per tot el món.

Desk research: Portem a terme la recerca a través de fonts contrastades com pàgines web, llibres, revistes, articles o projectes anteriors. Només extreiem informació de fonts fiables.

Recerca en mitjans socials: Els mitjans socials són una de les formes d’interacció cabdals en l’actualitat. Els usuaris d’un producte són allà i hem d’explorar com s’hi comporten. 

Focus group: Reunim un grup d’usuaris clau en una sala i els preguntem sobre aquells temes que generen debat. Un moderador s’encarrega de preguntar i posar en context la sessió. La participació d’usuaris de naturaleses diverses, enriqueix el Focus Group i els resultats que se’n extreuen.

Shadowing: Observem els usuaris o altres actors mentre interactuen amb el producte o servei que analitzem. Mentre investiguem, no interferim amb les accions de l’usuari. És una tècnica d’observació.

Mirroring: Dupliquem les pantalles dels usuaris amb un software específic per observar com naveguen amb tot detall, mesurar el temps que necessiten per portar a terme una acció i així obenir els factors clau del seu comportament.

Formularis: Enviem una bateria de preguntes als usuaris per conèixer les seves preferències, comportament, característiques i opinions sobre un producte, servei o funcionalitat concreta. Els formularis els fem tant en persona com a través d’un enllaç compartit.

Entrevistes a usuaris: Fem entrevistes individuals amb usuaris seleccionats prèviament. A vegades, utilitzem una app o web actual per guiar la conversa (si cal un redisseny). D’altres, conversem lliurement després de fer preguntes preparades. Realitzem les entrevistes presencials, per telèfon o a través de videotrucada.

Personas i mapes d'empatia: Entrevistem i/o observem usuaris clau per trobar patrons de comportament comuns. Els utilitzem per crear User Personas on descrivim la seva personalitat, edat i tots aquells elements quotidians que els descriuen: des de les seves apps favorites, marques que vesteixen o  música que escolten. 

Test d'usuaris en remot: Identifiquem aspectes diversos mentre un usuari executa en remot i via eines web tasques específiques amb el teu producte o servei. Al menys cinc usuaris fan una tasca amb el disseny final o un prototip.

Test en un User Research Lab: Identifiquem elements concrets mente els usuaris porten a terme tasques específiques utilitzant un producte o servei determinat. El Lab de SEIDOR Opentrends permet portar a terme aquesta tècnica en un entorn controlat.

A/B testing: Un mètode de test que compara dues versions d’un disseny (A i B) i observa la interacció de l’usuari en cadascun d’ells. Es pot realizar tant en la fase de preproducció com en la de producció

Test de 5 segons: Mostrem el disseny a la gent durant cinc segons. Quan han passat, els preguntem sobre allò que recorden, el tema principal del disseny, on trobarien determinats elements...

Card sorting: Ordenem conceptes i idees a través de targetes. Diversos usuaris les agrupen per categories que, segons ells, tenen sentit. Creem un joc de targetes que representen el contingut d’un producte.
 

Service design

Business driven design

Quan dissenyem un nou producte o servei digital, a Fail Fast sempre busquem l’equilibri entre les necessitats de tecnologia, usuari i negoci. A cada projecte dissenyem metodologies a mida centrades en entendre el context de negoci, enfocar la proposta de valor i explorar el caràcter i significat de la marca o producte. L’objectiu és centrar l’esforç creatiu al nucli de negoci dels nostres clients. En aquest sentit, seguim indicadors de negoci com la conversió, l’adquisició d’usuaris, loyalty i engagement.

SEIDOR Opentrends user research
SEIDOR Opentrends fast prototyping
SEIDOR Opentrends VR user experience

Els nostres serveis en service design, estratègia digital i design thinking:

 • Design thinking workshops
 • Design thinking corporate training
 • Business canvas
 • Service blueprint
 • Strategic Roadmap
 • Service design
 • Data strategy
 • Digital strategy
 • Product design