teams as a service

ServiceServicioServei

Teams as a Service

Agile Teams as-a-Service

Equips extraordinaris

Construïm equips per satisfer les necessitats dels nostres clients, convertint-nos en una veritable palanca perquè assoleixin un creixement sostenible. Amb Agile Teams-as-a-Service no només obtenen accés als millors professionals, sinó que es mantenen actualitzats sobre les noves tecnologies amb un model de servei escalable.

Pensem que la millor solució perquè els nostres clients desenvolupin productes rellevants es basa en equips autogestionats i multifuncionals. Això vol dir que els nostres equips s'encarreguen de el procés i estan capacitats per dur a terme amb autonomia totes les fases i aspectes d'una feature o requisit: conceptualització, disseny, desenvolupament, assegurament de la qualitat i manteniment.

  • Agile Teams-as-a-Service
  • Agile Coaching
  • Agile Transformation
Video
CI/CD & Devops

Trencant els silos

A SEIDOR Opentrends som coneixedors de la cultura devops i des dels nostres inicis estem ajudant a implantar aquesta cultura (total o parcialment) en els nostres clients per millorar els seus processos productius. El nostre enfocament diferencial consisteix a emfatitzar Dev (QA) Ops amb un objectiu principal: aconseguir entregues ràpides amb un alt nivell de qualitat.

Aquesta relació estreta entre «Dev», «QA» i «Ops» es converteix en un cercle virtuós ja que impulsa un bucle de retroalimentació contínua amb els clients sobre les millores, el desenvolupament, les proves i la posada en marxa.

  • Continuous Integration & Delivery
  • DevOps
Teams as-a-service
Teams as-a-service
Teams as-a-service
Casos d'Èxit
  • eLearning platform: Proporcionem un equip multidisciplinari per a la creació d'un nou sistema d'aprenentatge electrònic d'última generació per a una important editorial, centrat en l'experiència d'aprenentatge dels professors.
  • ShopAdvizor: Realitzem la transformació cultural devops de ShopAdvizor per millorar el Time To Market, amb una nova organització basada en squads autogestionats que integra els equips d'enginyeria de programari i els equips de negoci.
  • CTTI: Des de la nostra Oficina SIC (Sistema d'Integració Contínua) oferim serveis de suport a diferents equips de proveïdors en l'ús d'eines SCM i integració contínua. Per a més detall dels serveis que proveeix l'Oficina SIC: https://canigo.ctti.gencat.cat/sic/
  • App de banca: Amb la nostra plataforma ALM (Application Lifecycle Management) que suporta integració contínua (CI) per a aplicacions de mobilitat, fem el "merge" de totes les còpies de treball dels desenvolupadors a una línia principal compartida diverses vegades a el dia, aplicant validacions de qualitat automatitzades.