Amazon Rekognition validación de identidades en evaluaciones online
|
Educació

Desenvolupament d'un sistema de validació d'identitats per a avaluacions en línia

Repte

El camí cap a l'èxit

Vam respondre a la necessitat d'una important universitat en línia de desenvolupar una eina per validar les identitats en avaluacions en línia. La situació actual de pandèmia va obligar a passar d'exàmens presencials a un escenari 100% remot, amb processos d'avaluació en línia que havien de garantir que la persona que realitzava l'avaluació era la correcta.

Solució

La clau de la transformació

Desenvolupar un sistema a mida de validació d'identitats basat en el núvol de l'AWS i Amazon Rekognition, permetent que l'avaluació sigui totalment en línia. Els punts clau de la solució inclouen la validació de la identitat mitjançant webcam, arquitectura en el núvol, integració en els processos d'avaluació existents i informes per als avaluadors.

Les eines de validació d'identitats per a avaluacions es basen en la comparació d'un conjunt inicial d'imatges fetes a l'inici del trimestre validades amb el DNI, amb diferents captures dels angles del rostre de la persona examinada que es fan durant la prova en línia.

  • Tecnologia

    Intel·ligència Artificial.

  • Partner

    AWS.

amazon rekognition

Resultat

L'impacte d'un treball conjunt
  • Reducció del temps de dedicació a la revisió d'exàmens, amb només un 26% d'informes de supervisió electrònica revisats manualment (objectiu <50%).
  • Millora de la detecció d'intents de còpia amb un sistema de semàfors que avisa dels exàmens a revisar pels correctors.
  • 70.000 exàmens realitzats amb el sistema de validació d'identitats per a avaluacions en línia en els quals s'han comparat 9.000.000 d'imatges.