Amazon Rekognition validación de identidades en evaluaciones online

Case StudyCaso de EstudioCas d'Estudi

Una important universitat online implanta un sistema de validació d’identitats per a avaluacions online

Responem a la necessitat d’una important universitat online de desenvolupar una eina  per validar les identitats a avaluacions online. En 6 dies es va verificar la identitat i autoria de l’alumnat a 70.000 exàmens online realitzats mitjançant un sistema personalitzat.

El sistema desenvolupat per a aquesta universitat està basat en serveis d’Intel·ligència Artificial i reconeixement d’imatges del cloud d’AWS (Amazon Rekognition), permetent que la avaluació sigui totalment online, sense necessitat de cap acte presencial.

Repte

L’actual situació de pandèmia va obligar a passar d’exàmens presencials a un  escenari 100% en remot, amb processos d’avaluació que devien garantir que la persona avaluada era la correcta.

Solució

La solució va ser desenvolupar un sistema a mida de validació d’identitats basat al  cloud d’AWS i Amazon Rekognition, permetent que l’avaluació fos totalment online.

Els punts clau de la solució proporcionada són:

  • Validació de la identitat mitjançant webcam
  • Arquitectura al núvol
  • Integració als processos d’avaluació existents 
  • Informes per a avaluadors

Les eines de validació d’identitats per a avaluacions online es basen en la comparació de les imatges captades durant la prova amb una imatge de referència. Al sistema utilitzat en aquest cas, la validació es realitza contra un conjunt inicial d’imatges, amb  diferents angles del rostre de la persona examinada.

Aquest joc d’imatges es realitza a l’inici del semestre i es valida contra la imatge del  document d’identitat disponible a la universitat.

Durant els exàmens, el sistema captura imatges aleatòries de qui s’està avaluant; aquestes imatges s’analitzen buscant diverses situacions (diferents persones realitzant l’examen, més d’una persona davant l’ordinador, absències de la persona examinada, etc.).

Validación identidad evaluación online Amaron Rekognition

L’arquitectura d’aquest sistema es basa en la plataforma al núvol d’AWS, utilitzant la seva plataforma de visió artificial Amazon Rekognition.

L’arquitectura es va dissenyar tenint en compte els processos de matriculació i avaluació segons l’exigència de la universitat, i per al seu dimensionament es van estudiar els volums i pics derivats dels seus calendaris d’exàmens, podent analitzar més de 4.000 proves a la vegada.

Amazon Rekognition_arquitectura cloud_validación identidad_evaluación online

A nivell de backoffice i Business Intelligence, diferents panels de Grafana proporcionen informació en temps real durant els exàmens. El sistema pot identificar l’alumnat amb problemes tècnics, el que permet que els serveis informàtics de la universitat els ajudin a resoldre’ls.

Amazon Rekognition_backoffice_validación identidad_evaluación online

L’output del procés d’avaluació és un informe amb els resultats de les imatges analitzades a cada examen.

A més, es proporciona un sistema de semàfor, de manera que només aquells exàmens amb incidències necessiten ser revisats pels correctors per tal de validar qualsevol intent de còpia.

Resultats

En 6 dies d’exàmens durant el mes de gener de 2022:

  • 70 000 exàmens realitzats amb el sistema de validació d’identitats per a avaluacions online
  • 9 000 000 d’imatges comparades amb AWS Rekognition
  • 26% d’informes de supervisió electrònica revisats  manualment (objectiu  <50%)

La important universitat online va seleccionar SEIDOR Opentrends com a partner per aquest projecte per:

  • La seva experiència a grans projectes per al sector educatiu
  • Les capacitats de desenvolupament d’arquitectures al cloud d’AWS
  • La capacitat d’abordar projectes amb un elevat grau d’innovació
Contacteu-nos

Si busqueu un soci que us ajudi a desenvolupar la solució de validació d’identitats que necessiteu, contacteu amb nosaltres.