app vibra

Case StudyCaso de EstudioCas d'Estudi

Vibra, l’app mòbil que recull l’agenda cultural de Catalunya

Vibra és l’aplicació mòbil que ha llançat el Departament de cultura de Catalunya i que recull l’agenda cultural de tot el territori català. Aquesta app ofereix una mitjana diària de 1.000 experiències culturals en aportar la informació de 4.500 equipaments.

Reptes

Crear un servei digital que englobi l'oferta cultural en només un producte de la manera més completa possible. D’aquesta forma se li proporciona una eina de consulta al ciutadà per tal de donar visibilitat a tots els actes i experiències culturals d’arreu del país, amb la possibilitat de mostrar tots aquests continguts personalitzats en funció de les preferències de l’usuari: inquietuds culturals i zones d’interès o ubicació.

Solució

Es va plantejar el projecte amb una fase inicial a on es realitzar un Service Design, per entendre les necessitats, detectar noves oportunitats i generar espais per a la innovació. Per aconseguir-ho es van executar un conjunt d’actuacions, tals com:

 • Co-creació: Workshops amb usuaris i stakeholders on se’ls convida a dinàmiques col·laboratives
 • Visió d’ecosistema: estudi sobre el context general a on ha de viure el producte digital
 • Experiència d’Usuari: anàlisi de les necessitats i objectius dels usuaris

Posteriorment, es va abordar una segona fase en la qual es va estudiar la viabilitat tecnològica per desenvolupar Vibra, a partir de les necessitats establertes en les conclusions fetes en la primera fase.

Finalment, un cop aterrats i alineats els objectius tant a nivell conceptual com tecnològic, es va abordar la construcció de Vibra a través d’un MVP inicial, seguit d’una sèrie d’evolutius que li han anat aportant valor a l’usuari.

Aquest plantejament d’evolutius continua vigent a dia d’avui, fent que Vibra es trobi en constant evolució, adaptant-se a les necessitats actuals dels usuaris. Un aspecte clau, ha estat la relació de confiança i transparència amb el Departament de Cultura, treballant estretament amb la visió de Vibra com un producte i no un simple projecte.

 

Tecnologia

En si mateix, Vibra no només es tracta d’una aplicació mòbil, sinó que és tot un sistema.

Pel caire integrador del sistema, es va apostar per una arquitectura de tipus SOA (orientada a serveis), on els principals serveis del sistema són:

 •  Agregador: Integrador i consolidador de dades, que s’encarrega d’integrar les dades dels diferents orígens, transformar-les al model d’experiències culturals i consolidar-les
 • API Web REST: Publicador d’experiències culturals
 • Aplicació Web (Backoffice): Web d’administració interna de Vibra

Per l’agregador de dades, es va proposar fer servir un producte open source anomenat NodeRed, que permet implementar els fluxos de dades des de l’extracció als orígens (SOCRATA i altres serveis web) fins la transformació i càrrega al servidor de base de dades de Vibra. La principal font de dades prové de l’Agenda Cultural, a través del servei de Dades Obertes de la Generalitat, fent que Vibra sigui també un projecte digital de reutilització i transparència de dades obertes. També cal destacar que com a altres fonts de dades tenim informació provinent de Patrimoni, Equipaments i dades meteorològiques obtingudes del Meteocat.

Cada element del sistema està autocontingut (contenidor) per poder desplegar-se en qualsevol de les plataformes cloud de la Generalitat, amb el que s’aconsegueix un sistema escalable en tot moment.

Per altra banda, l’API Web Rest proporciona tots aquells serveis que utilitzaran les apps mòbils (iOS/Android), com a principals clients d’aquesta arquitectura. Apostant pel desenvolupament d’apps natives, ens assegurem un millor rendiment i experiència d’usuari: element clau d’aquest projecte.

 

Resultados
 • Facilitar el acceso a la cultura catalana al reunir unas 1.000 experiencias culturales diarias de 4.500 equipamientos en una única app.
 • Aumento del engagement con la población catalana:
  • 5.000 descargas en Android con una puntuación media de 4.1 sobre 5
  • 4.000 descargas en iOS con una puntuación media de 4.6 sobre 5

"Vibra nos permite poder ver la gran riqueza cultural que tenemos porque abarca toda la oferta amplísima que producimos"

Francesc Vilaró, Secretario General del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña

Contáctanos

El Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, a través de su Gabinete Técnico, apostó por Opentrends por:

 • Nuestro Service Design que permite entender las necesidades, detectar nuevas oportunidades y generar espacios para la innovación
 • Años de experiencia en arquitectura y desarrollo de aplicaciones móviles
 • Capacidad de análisis de viabilidad tecnológica del proyecto
 • Ser una empresa cercana y sensible a las necesidades de la administración pública