app vibra

Case StudyCaso de EstudioCas d'Estudi

Vibra, l’app mòbil que recull l’agenda cultural de Catalunya

Vibra és l’aplicació mòbil que ha llançat el Departament de cultura de Catalunya i que recull l’agenda cultural de tot el territori català. Aquesta app ofereix una mitjana diària de 1.000 experiències culturals en aportar la informació de 4.500 equipaments.

Reptes

Crear un servei digital que englobi l'oferta cultural en només un producte de la manera més completa possible. D’aquesta forma se li proporciona una eina de consulta al ciutadà per tal de donar visibilitat a tots els actes i experiències culturals d’arreu del país, amb la possibilitat de mostrar tots aquests continguts personalitzats en funció de les preferències de l’usuari: inquietuds culturals i zones d’interès o ubicació.

Solució

Es va plantejar el projecte amb una fase inicial a on es realitzar un Service Design, per entendre les necessitats, detectar noves oportunitats i generar espais per a la innovació. Per aconseguir-ho es van executar un conjunt d’actuacions, tals com:

 • Co-creació: Workshops amb usuaris i stakeholders on se’ls convida a dinàmiques col·laboratives
 • Visió d’ecosistema: estudi sobre el context general a on ha de viure el producte digital
 • Experiència d’Usuari: anàlisi de les necessitats i objectius dels usuaris

Posteriorment, es va abordar una segona fase en la qual es va estudiar la viabilitat tecnològica per desenvolupar Vibra, a partir de les necessitats establertes en les conclusions fetes en la primera fase.

Finalment, un cop aterrats i alineats els objectius tant a nivell conceptual com tecnològic, es va abordar la construcció de Vibra a través d’un MVP inicial, seguit d’una sèrie d’evolutius que li han anat aportant valor a l’usuari.

Aquest plantejament d’evolutius continua vigent a dia d’avui, fent que Vibra es trobi en constant evolució, adaptant-se a les necessitats actuals dels usuaris. Un aspecte clau, ha estat la relació de confiança i transparència amb el Departament de Cultura, treballant estretament amb la visió de Vibra com un producte i no un simple projecte.

 

Tecnologia

En si mateix, Vibra no només es tracta d’una aplicació mòbil, sinó que és tot un sistema.

Pel caire integrador del sistema, es va apostar per una arquitectura de tipus SOA (orientada a serveis), on els principals serveis del sistema són:

 •  Agregador: Integrador i consolidador de dades, que s’encarrega d’integrar les dades dels diferents orígens, transformar-les al model d’experiències culturals i consolidar-les
 • API Web REST: Publicador d’experiències culturals
 • Aplicació Web (Backoffice): Web d’administració interna de Vibra

Per l’agregador de dades, es va proposar fer servir un producte open source anomenat NodeRed, que permet implementar els fluxos de dades des de l’extracció als orígens (SOCRATA i altres serveis web) fins la transformació i càrrega al servidor de base de dades de Vibra. La principal font de dades prové de l’Agenda Cultural, a través del servei de Dades Obertes de la Generalitat, fent que Vibra sigui també un projecte digital de reutilització i transparència de dades obertes. També cal destacar que com a altres fonts de dades tenim informació provinent de Patrimoni, Equipaments i dades meteorològiques obtingudes del Meteocat.

Cada element del sistema està autocontingut (contenidor) per poder desplegar-se en qualsevol de les plataformes cloud de la Generalitat, amb el que s’aconsegueix un sistema escalable en tot moment.

Per altra banda, l’API Web Rest proporciona tots aquells serveis que utilitzaran les apps mòbils (iOS/Android), com a principals clients d’aquesta arquitectura. Apostant pel desenvolupament d’apps natives, ens assegurem un millor rendiment i experiència d’usuari: element clau d’aquest projecte.

 

Resultats
 • Facilitar l’accés a la cultura catalana en reunir unes 1.000 experiències culturals diàries de 4.500 equipaments a una única app.
 • Augment de l’engagement amb la població catalana:
  • 5.000 descàrregues a Android amb una puntuación mitjana de 4.1 sobre 5
  • 4.000 descàrregues a iOS amb una puntuació mitjana de 4.6 sobre 5

"Vibra ens permet poder veure la gran riquesa cultural que tenim perquè abarca tota la oferta amplíssima que produim"

Francesc Vilaró, Secretari General del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Contacta'ns

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través del seu Gabinet Tècnic, va apostar per SEIDOR Opentrends per:

 • El nostre Service Design que permet entendre les necessitats, detectar noves oportunitats i generar espais per a la innovació
 • Anys d’experiència en arquitectura i desenvolupament d’aplicacions mòbils
 • Capacitat d’anàlisi de viabilitat tecnològica del projecte
 • Ser una empresa propera i sensible a les necessitats de l’administració pública