chatbot universidades

Case StudyCaso de EstudioCas d'Estudi

Ajudem la Generalitat a desenvolupar un assistent virtual amb IA

Paubot és un nou canal de comunicació automatitzat que neix coincidint amb l’edició virtual dels salons de l’Ensenyament i Futura de Catalunya, ajudant 1325 estudiants amb més de 37.000 missatges a través de les seves converses a Telegram i WebChat.

REPTE
 • Oferir un nou canal de comunicació amb l’estudiant preuniversitari a través de les xarxes socials.
 • Automatitzar la comunicació a través d’un bot conversacional amb una personalitat i identitat pròpies. El llenguatge utilitzat pel xatbot havia de ser proper i familiar per als estudiants, tenint en compte que havia de mantenir converses en català.
SOLUCIÓ

Una visió holística d’un bot conversacional per a definir un llenguatge de conversa identitari a través de les tecnologies d'intel·ligència artificial:

Metodologia

 • Per a dur a terme el repte era necessari disposar d’un equip capaç de visualitzar el producte final complet, es requeria un equip transdisciplinari. Dissenyadors amb coneixements de desenvolupament, desenvolupadors amb habilitats en experiència d’usuari i gestors amb habilitats analítiques.
 • En tractar-se d’un bot conversacional innovador, es van realitzar dues fases clarament diferenciades en el projecte:
  • La primera fase va consistir a realitzar un MVP (mínim producte viable) per provar amb client i usuaris finals les preguntes i respostes principals del chatbot i rebre feedback el més ràpid possible per poder rectificar a la segona fase.
  • La segona fase del producte era completa i, a més, contenia tot l’aprenentatge de la primera fase. Aquesta part va finalitzar amb la sortida a un entorn 100% productiu.

Estratègia

 • El propòsit d'aquest projecte d'innovació era experimentar, descobrir i resoldre els problemes que aquesta tecnologia amb intel·ligència artificial i no dirigida podia plantejar, i així poder establir les bases de la nova forma comunicativa més utilitzada actualment, les aplicacions de xat.
 • Informar sobre les notes de tall de la universitat i el calendari de les proves d'accés era l'objectiu principal del bot. Ara bé, a mitjà i llarg termini, Pau2020bot deixa la porta oberta a ser el company, l'assessor i el mentor universitari dels futurs estudiants.

Tecnologia

 • Entre tot el stack tecnològic utilitzat per a fer possible el chatbot a través de Telegram, i també a través de la web del canal universitats, cal destacar la integració del NLU (Natural Language Understanding) de Google DialogFlow com a eina per a entendre i respondre en català a l'estudiant.
 • La majoria de NLU existents actualment contemplen la comprensió dels idiomes més parlats a escala mundial, entre els quals no hi és el català. Afortunadament, el català i l’espanyol (idioma que sí que es troba a DialogFlow), tenen les mateixes arrels llatines i per tant, moltes paraules identificades en espanyol també són identificades en català.
 • L'entrenament d'un bot consisteix a alimentar el seu diccionari amb tots aquells termes que siguin necessaris per a aconseguir mantenir una conversa. En el nostre cas es va centrar en dos grups:
  • Paraules utilitzades en un context o argot universitari: “mates” com a sinònim de “matemàtiques”, o “uni” com a sinònim d’“universitat”.
  • Paraules pròpies del català sense similituds en espanyol i que podrien aparèixer en les converses amb els estudiants: per exemple “si us plau” (en espanyol “por favor”).

Disseny

 • L'exercici identitari de Pau2020bot va ser profund i complex amb la idea de buscar quina personalitat hauria d'ajudar als futurs estudiants, i el més important, amb el seu mateix llenguatge. Es va parlar de gènere, de qui era Pau, quina formació tenia, i dels seus coneixements.
 • Parlar d'experiència d'usuari amb els bots conversacionals, va ser parlar de l'arbre de conversa i de quines eren les intencions de l'estudiant per a seguir un flux de conversa amb Pau. Aquestes les classifiquem de la següent forma:
  • Diàlegs sobre el calendari de les PAU.
  • Diàlegs sobre les notes de tall de les carreres.
  • Diàlegs de naturalització del llenguatge com són les salutacions, les afirmacions, les negacions, o fins i tot les expressions malsonants o insults.
  • Diàlegs sobre altres preguntes freqüents en el context de la universitat.
 • Per a validar el caràcter humà del bot, es va fer un test amb estudiants reals preuniversitaris per treure conclusions sobre si la conversa era adequada per al context que s’havia dissenyat.
chatbot universidades
RESULTATS
 • 2 nous canals de comunicació establerts amb els estudiants preuniversitaris: un webchat a la pàgina web de canal universitats, i un chatbot a Telegram.
 • En temps de covid-19 on les consultes presencials són complicades,  facilitem l'accés a informació universitària durant l'edició virtual dels salons de l'Ensenyament i Futura de Catalunya, conversant amb 1325 estudiants amb més de 37000 missatges intercanviats.
 • Creació d'un llenguatge identitari i pròxim a l'estudiant que li permet un accés ràpid a la informació universitària a través de conservacions naturals i humanitzades amb un bot.

“El bot donarà resposta immediata les 24 hores dels set dies de la setmana a través del webchat de Canal Universitats o via Telegram. El projecte vol consolidar-se com una eina permanent d'atenció als estudiants i ampliar els àmbits de resolució de dubtes.”

CONTACT'NS

La Secretaria d’Universitats i Recerca y la Direcció General d’Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya va apostar per Opentrends per:

 • Capacitat d'acompliment en projectes d'innovació on es requereix habilitat per a gestionar la incertesa.
 • Anys d'experiència en connectar l'estratègia, el disseny i la tecnologia, pilars fonamentals per a tenir una visió holística del producte.
 • Ser una empresa propera i sensible a les necessitats de l'administració pública.