Fira Barcelona Montjuic

Case StudyCaso de EstudioCas d'Estudi

La Fira de Barcelona redueix els seus costos un 81% gràcies als serveis cloud de SEIDOR Opentrends

Fira de Barcelona, una de les institucions firals més importants d'Europa i seu del Mobile World Congress entre altres grans esdeveniments internacionals, va migrar la seva infraestructura a un model Cloud, permetent que s'assolís l'alta disponibilitat necessària per als esdeveniments internacionals i d'alta concurrència que s'hi organitzen i que a l'hora, es reduïren els costos d'infraestructura i operatius un 81%.

Repte
Alta disponibilitat i reducció de costos

Fira de Barcelona, que organitza i dóna servei a més de 50 esdeveniments amb visibilitat internacional, requeria accelerar el time-to-market, l’agilitat i la flexibilitat per a la seva infraestructura, ajustant els costos operatius i oferint un servei amb alta disponibilitat capaç de suportar forts pics de concurrència en períodes molt crítics de temps (El MWC suposa, per exemple, més de 100.000 usuaris de tot el món concentrats en només 4 dies).

Solució
Migració a Cloud

Migració a un model de servei i arquitectura cloud escalable, flexible i global, dissenyat per SEIDOR Opentrends per a aprofitar tot el potencial PaaS de AWS:

 1. Ens focalitzem en l’escalabilitat i la flexibilitat que aconseguim mitjançant una capa de microserveis (SDA) en Docker desplegats en Elastic Container Service.
 2. Autenticació unificada per a tots els sites i APIs (CAS)
 3. Entorn de desenvolupament basat en ferramentes d’integració contínua.
 4. CloudFront per a la distribució de continguts estàtics en S3 amb baixa latència per als nostres clients.
 5. Serverless: Per a ser flexibles sense necessitat d’aprovisionar ni administrar servidors.
 6. Analítiques basades en Kinesis i Redshift per a disposar d’una visió 360º del Client.
 7. Monitoratge en temps real d’indicadors clau del servei per a assegurar l’escalabilitat de l’arquitectura, incloent: dashboards, alarmes i logs.
Arquitectura AWS
Resultats
Reducció del cost del 81% davant un escenari on-premise
 • Reducció de costos del 81% respecte a l’escenari inicial on-premise (aquest estalvi va suposar millorar un 34% l’estimació inicial de la ferramenta de càlcul TCO de AWS).
 • Garantir l'adequació de les aplicacions i els sistemes a les necessitats de negoci de Fira de Barcelona.
 • Proveir un marc de treball controlat per als proveïdors de projectes.
 • Millorar l'eficiència i els time-to-market de les noves amplificacions.
 • Minimitzar l’esforç de manteniment i tasques recurrents.
 • Reduir el cost d'operació dels sistemes.
Contacta’ns
Coneix el nostre valor diferencial
 • Optimització: aconseguim que nostres clients estalvien i milloren l’escalabilitat, la seguretat i el rendiment de les seves infraestructures gràcies a les nostres tècniques d’optimització.
 • Solucions pragmàtiques: la nostra cloud-strategy framework aporta traçabilitat de la inversió i un enfocament orientat a quick-wins, oferint arquitectures cloud-native de referència que acceleren el procés.
 • Experiència: tant per a la migració, el desenvolupament cloud-native, les operacions gestionades o DevOps, aportem un conjunt de millores pràctiques recolzades en la nostra experiència i validades constantment.

Si tu també vols ser un cas d'èxit, contacta amb nosaltres.