WebApp Soc Contacte Estret

Case StudyCaso de EstudioCas d'Estudi

La WebApp que va ajudar a descongestionar l'Atenció Primària contra la COVID-19

L'inici de la cinquena onada de la pandèmia per COVID-19 va afectar principalment el col·lectiu entre els 15 i els 35 anys, persones a les quals el procés de vacunació encara no havia arribat. Aquest col·lectiu fa un ús intensiu de les xarxes socials i es caracteritza per comunicar ràpidament entre el seu entorn proper qualsevol incidència. Això va derivar en el  col·lapse del servei 061, així com en el de l'atenció primària, per les consultes sobre què es considerava contacte estret i com procedir en cas de ser-ho. 

Per solucionar aquesta situació, es va decidir dotar la ciutadania d'una eina que permetés aclarir què és un contacte estret, determinar si ho són i com actuar en conseqüència. Aquesta eina havia de ser clara, fàcil d’utilitzar i atractiva per al públic jove. A més, havia de ser conceptualitzada, construïda i desplegada en el menor temps possible, per descongestionar els serveis bàsics sanitaris. Aquesta eina va ser la WebApp SocContacteEstret.

Repte
Com ho vam fer?

El repte era realment molt ambiciós. Havíem de conceptualitzar l'aplicació, definir-ne la línia gràfica, construir-la, preparar-ne la infraestructura i desplegar-la, treballant de manera simultània i en un termini màxim de dues setmanes. 

Per això vam crear un equip multidisciplinari de 3 squads que, des del primer dia, va treballar col·laborativament:

  • XD squad, que en un intens coworking amb /Salut, va definir els criteris d'usabilitat, línia gràfica I funcionalita.
  • Dev squad, que va construir l'aplicació traslladant ràpidament les decisions de disseny i funcionals, permetent un treball iteratiu.
  • Ops squad, que va preparar i desplegar la infraestructura necessària i va intervenir en el desenvolupament per assegurar-ne l'èxit.

A la segona setmana es va incorporar la BI squad, que juntament amb /Salut, va definir les mètriques, KPI i el dashboard de l'aplicació per a la seva posterior explotació. 

En aquesta part del projecte, vam aplicar tècniques d'extrem programming i Agile.

Solució
Què vam fer?

La aplicació

El següent vídeo mostra la part tècnica de l'aplicació:

Video

La infraestructura

Es van definir dos entorns, PRE i PRO, i es van utilitzar els serveis AWS per crear el servidor Cloud, concretament 

  • Amazon Simple Storage Service (S3). Capacitat d'emmagatzematge d’1Gb i 1.000.000 peticions/mes
  • Amazon CloudFront. Transferència de dades de 10Gb/mes, amb una mitjana de 2kb per objecte i 1.000.000 de peticions SSL

La gestió de la infraestructura es va fer mitjançant l'eina AWS CDK i les plantilles CloudFormation. A més a més del desplegament de l'aplicació, es va configurar un CI/CD amb CodeCommit + CodeDeploy + CodePipeline per agilitzar els desplegaments futurs a l'entorn, tot en paral·lel al procés de desenvolupament.

infraestructura webapp contacte estret

L'anàlisi de les dades

Amb una setmana de decalatge, la BI squad va arrencar per definir el dashboard que permetria a /Salut tant mesurar l'ús de l'aplicació com obtenir-ne informació estadística (mai personal) sobre les respostes donades. Aquestes dades van ajudar a entendre millor la cinquena onada i inferir accions posteriors per millorar les respostes i solucions ofertes a la ciutadania

Vam fer servir datastudio per extreure i construir els dashboards, i Google analytics com a font de dades Datastudio i GA.

Resultats
Mèrits i abast

Des de la decisió de crear-la fins que va ser operativa, van passar dues setmanes, incloent-hi la concepció i execució de tota la campanya de comunicació, que finalment va ser la part crítica. 

Aquesta WebApp va permetre reduir dràsticament les trucades al 061 i consultes al CAP, permetent destinar els recursos on realment eren necessaris.