nueva web omt opentrends fondo

Case StudyCaso de EstudioCas d'Estudi

Millorem l'experiència d'usuari del web de l'OMT (Organització Mundial del Turisme)

Hem actualitzat la tecnologia i el disseny del lloc web de l'Organització Mundial del Turisme (OMT) i hem millorat l'experiència d'usuari superant les expectatives. Per aconseguir-ho, hem simplificat el contingut, la recerca i la navegació, alhora que hem optimitzat la millora contínua amb la implementació de l'anàlisi de dades i les eines SEO.

 

“Les mètriques obtingudes han superat les nostres expectatives i no han deixat de créixer des de l'activació del nou web"
Marcelo Risi, Director de Comunicació de l'OMT

 

L'OMT és l'agència especialitzada de les Nacions Unides encarregada d'impulsar el desenvolupament viable mitjançant el turisme responsable, sostenible i accessible per a tothom. Com a agència de l'ONU, la seva missió és contribuir a l'acompliment de l'Agenda 2030 i dels seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 

En qualitat de principal organització internacional en l’àmbit del turisme, l'OMT promou el turisme com a motor de creixement econòmic, desenvolupament inclusiu i sostenibilitat ambiental, i ofereix lideratge i suport al sector per ampliar coneixements i impulsar polítiques turístiques arreu del món.

Repte

L'objectiu del nou web era convertir-se en la plataforma líder per al turisme, una plataforma centrada en l'usuari i focalitzada al contingut gràcies al treball realitzat en els següents punts:

 • Contingut sostenible i accessible
 • Fàcil recerca de continguts i dades
 • Contingut optimitzat per SEO (SEO Driven)
 • Millora de l'escalabilitat i del temps de resposta
 • Solució a la problemàtica de la seguretat
 • Definició de KPI i mesurament constant
 • Aguant pels pics de trànsit
 • Escalabilitat automàtica de la infraestructura
 • Adaptació a dispositius mòbils

L'objectiu de l'OMT quan va impulsar aquest projecte era millorar l'experiència de l'usuari, convertint el portal web en el centre de comunicació per a l'organització.

A causa de l’enorme quantitat de contingut generat per l'OMT, el gran repte era organitzar-lo sota una estructura lògica perquè l'usuari trobés fàcilment la informació, sense necessitat d'estar familiaritzat amb l'organigrama.

A nivell estructural, i exposant una problemàtica de fons en tot el seu enfocament de comunicació, el lloc web antic estava format per 35 microllocs que reflectien  l'estructura departamental de l'organització. Aquesta estructura es va implementar sense considerar els usuaris ni la seva manera de navegar. Tampoc es seguien pautes de comunicació rellevants que donessin suport als objectius d’organització, és a dir, es comunicava el procés, però es descuraven els resultats i la missió organitzacionals.

Per poder superar aquestes deficiències en la comunicació, s'havien de gestionar uns important retards en tecnologia:

 • La versió de Drupal del lloc web antic havia quedat obsoleta de fa anys i era urgent actualitzar-la.
 • A nivell visual i de UX, mai no s'havia contemplat la seva adaptabilitat a dispositius mòbils.
Solució

Metodologia

El projecte s'ha dut a terme amb metodologia Scrum per part d'un equip multidisciplinari compost per especialistes en UX, Disseny, Desenvolupament Drupal, Frontend, QA i Seguretat.

solucion omt

 

Tot i no ser rols Scrum estrictes, l’equip va comptar amb la direcció i suport d'un Project Manager per a la gestió econòmica i direcció d'alt nivell del projecte, i amb un Analista Funcional que els va ajudar a aterrar les user stories del backlog, facilitant així la consecució dels objectius del projecte en temps i pressupost.
Cada període d’esprint va tenir una durada de dues (2) setmanes, excepte l’esprint inicial (Inception), que va ser de tres (3) setmanes. Després de cada esprint de desenvolupament, hi havia un de control de qualitat i un d’UAT per als usuaris de l'OMT.

Les sessions de treball cooperatiu (coworking) van permetre el consens i es van centrar en les millores necessàries per col·locar l'usuari al centre de totes les decisions. 
El Director de Comunicació de l'OMT, en Marcelo Risi, va dirigir el panell d'avaluació. Els altres integrants es van triar en funció de la seva experiència i visió transversal de l'organització, des de comunicació visual fins a funcionament intern.

La implicació dels diferents departaments i òrgans de govern de l'OMT en els tallers de cocreació va aconseguir transformar la percepció que es tenia internament del web, tot convertint-lo en un motor de canvi de noves formes de treball.

Els editors de continguts van rebre sessions de formació específica en l'ús de les diferents plantilles i recursos del lloc, per tal d’afavorir i mantenir el SEO i l’accessibilitat en els nous continguts generats.
 
Tecnologia

S'han utilitzat com a tecnologies principals Drupal 8 i AWS.

 • Drupal: El nou web es va desenvolupar en l'eina CMS Drupal 8 com a base per al Desenvolupament, tot seguint els requisits de l'OMT i la nostra experiència i coneixement tècnic de les diferents eines de mercat (Drupal, Wordpress, Liferay, OpenCMS, etc.).
  L'equip de tecnologia va triar d’entre els components de Drupal Core aquells mòduls específics per satisfer les necessitats del lloc web. Entre les funcionalitats que van poder cobrir-se amb mòduls Drupal trobem: SEO (URL friendly, meta tagging, A/B Testing, etc.), Google Analytics, multillenguatge, àudio i vídeo, fòrums, scheduler, event manager i newsletters. Les funcionalitats que Drupal no implementa directament amb un mòdul estàndard es van solucionar amb mòduls personalitzats creats per l'equip de SEIDOR Opentrends, seguint les directrius compartides per la comunitat de Drupal, per adaptar-se perfectament a futures actualitzacions.
 • AWS: A nivell d'arquitectura, es va dissenyar una plataforma cloud-native preparada des de l'inici per beneficiar-se dels serveis ja proporcionats per proveïdors cloud. En aprofitar el desenvolupament natiu del núvol amb AWS, superem les limitacions dels enfocaments més tradicionals i transformem un recurs d'infraestructura per convertir-lo en una font d'avantatge competitiu.
solución omt

"Més enllà de la proposta visual, destaca la solució tecnològica. El fet de gestionar tanta informació ens ha obligat a crear un tipus de contingut específic amb una presentació visual molt diferent. En aquest sentit, SEIDOR Opentrends ens ha ofert les solucions que necessitàvem."

Marcelo Risi, Director de Comunicació de l'OMT

 

Disseny

Pel que fa al disseny i la navegabilitat, s’han reduït al màxim les entrades des del menú, dividint-lo en grups grans i jerarquitzant la informació, el que facilita la navegació als usuaris.

S’han incorporat alguns elements visuals dins dels blocs de text, que en ocasions han de ser molt extensos, cosa que fa més fàcil la lectura.

També s’ha simplificat la interacció amb l'usuari i s'ha donat molta més presència a les xarxes socials.

"Ha estat un salt qualitatiu significatiu, deixant enrere una tecnologia i un enfocament de comunicació digital obsolets. El resultat està a l'altura de nous criteris tecnològics i visuals de comunicació digital, i compta amb la flexibilitat necessària per adaptar-se a nous desenvolupaments de tecnologia i comunicació"

MarceloRisi, Director de Comunicació de l'OMT

Resultats

L'OMT ha millorat en eficiència al simplificar el contingut, la recerca i la navegació. L'experiència de l'usuari ha guanyat fluïdesa gràcies a un major rendiment de la solució cloud-native de SEIDOR Opentrends, alhora que ha millorat el SEO amb un important augment en la velocitat del lloc. A més a més, es va aconseguir impulsar la millora contínua en l'OMT en implementar l’anàlisi de dades i eines SEO.

Amb la integració de l'eina d'analítica, es van definir els KPI de rendiment web i de xarxes socials: Trànsit, durada de les sessions, usuaris concurrents, audiència, tipus de dispositius, etc. L’evolució es pot veure en el següent gràfic:

estadísticas web omt

“Les principals dades de navegació demostren que el camí escollit va ser l’encertat, amb un producte que en tot moment va respondre a l'augment exponencial de l'exigència de comunicació digital en el marc de la pandèmia del COVID-19”
Marcelo Risi, Director de Comunicació de l'OMT

Contacta'ns

En paraules de Marcelo Risi, director de Comunicació de l'OMT, han seleccionado a SEIDOR Opentrends porque "la proposta de SEIDOR Opentrends va saber respondre a la necessitat de posada al dia tecnològica en harmonia amb una solució visual convincent. Treballar les dues cares de la moneda amb un únic proveïdor va resultar ser el pas encertat”.

I conclou dient "Recomanem SEIDOR Opentrends per la flexibilitat d'interacció amb el client, la capacitat d'empatia en cas d'haver d'ajustar necessitats identificades durant la implementació i la fiabilitat tecnològica del producte, que és un valor clau en l'era de la comunicació digital".