Oficina de datos y plataforma Data Mesh para AMB
DIGITAL TRANSFORMATION
|
Administració pública
amb

Oficina de dades i plataforma Data Mesh

Repte

El camí cap a lèxit

AMB requeria centralitzar, optimitzar i automatitzar l'explotació de les dades d'AMB Informació per extreure'n insights i prendre millors decisions relatives al transport i la mobilitat metropolitana. Entre els objectius hi ha detectar tendències i patrons, fer previsions, planificar la mobilitat i millorar la informació per als usuaris, tant d'AMB com dels municipis inclosos.

Solució

La clau de la transformació

SEIDOR Opentrends ofereix un servei en forma d'oficina de dades centrat en el desenvolupament d'una plataforma basada en Data Mesh. Un nou concepte organitzatiu i arquitectònic que va més enllà del data lake i divideix les dades emmagatzemades en dominis de negoci per facilitar la creació de productes de dades. Data Mesh es basa en la descentralització, la interoperabilitat i la priorització de l'experiència dels consumidors de dades.

L'Oficina de Dades dóna suport a la identificació de casos d'ús, per després implementar-los a la plataforma (integració de noves fonts de dades, transformació de dades i emmagatzematge). Per a l'explotació de dades, l'Oficina és a disposició d'AMB, tot i que el principi és afavorir la formació dels usuaris i difondre'n el coneixement per afavorir l'autoconsum.

  • Tecnologia

    AMAZON S3, ATHENA, GLUE, QUICKSIGHT, POWER BI

data mesh

Resultats

L'impacte d'un treball conjunt

La implantació dels primers casos d'ús ja ha permès automatitzar els processos de generació de reports i en un futur permetrà:

  • Automatitzar processos i reduir costos operatius.
  • Accelerar el temps d'obtenció d'insights de les dades.
  • Capacitar a AMB per prioritzar ràpidament i prendre decisions rellevants.