smart territory

De la Smart City a l'Smart Territory

Smart City

Les ciutats o territoris intel·ligents han de comprometre’s amb els seus habitants en els plans social, econòmic i mediambiental. Es tracta fonamentalment d'aprofitar les noves tecnologies, cada cop més centrades en l'ús intel·ligent de la dada, per ajudar el ciutadà tot millorant la seva qualitat de vida, creant un millor accés a les oportunitats i afavorint un entorn més verd i sostenible.

L’any 2014, el Parlament Europeu va definir la ciutat intel·ligent com una ciutat on no només interactuen els components, sinó també les persones. Segons aquesta definició, una ciutat intel·ligent és aquella que té, com a mínim, una iniciativa que aborda una o més de les sis característiques següents: Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy i Smart Environment. Gràcies a les TIC, es creen xarxes de persones, empreses, infraestructures, recursos, energia i espais, a més de disposar d'eines intel·ligents d'organització i governança.

Però la ciutat no és l'únic lloc on es configuren les identitats i els estils de vida, ni l'únic lloc on es creen oportunitats. Som l’any 2021, i és el moment de l'educació a distància (eLearning) i del teletreball. Tot i que estem sortint de la pandèmia, encara hi ha molta incertesa pel que fa als models de presencialitat, i és pertinent preguntar-se si alguns paradigmes podrien haver canviat per sempre. En concret, ens referim a la idea de ciutat com a eix central de l'activitat econòmica, que es podria veure desplaçada per un concepte més ampli geogràficament: Si el teletreball es generalitza, i només cal desplaçar-se a l'oficina, posem per cas, un o dos dies a la setmana, moltes persones valoraran ubicar el seu habitatge a zones més allunyades del centre. La idea de ciutat s'amplia.

La ciutat intel·ligent esdevé territori intel·ligent, que podem definir com aquell que cerca abordar els problemes públics a través de solucions fonamentades en les TIC, sobre una associació de múltiples parts interessades basades en el territori. El territori intel·ligent té com a objectiu convertir-se en econòmicament sostenible, energèticament autosuficient i tecnològicament innovador, a més de promoure els principis bàsics per al desenvolupament sostenible. Igual que la smart city, es caracteritza per comptar amb entorn intel·ligent, mobilitat intel·ligent, persones intel·ligents, vida intel·ligent, governança intel·ligent i economia intel·lige.

Un bon exemple de superació del concepte de smart city cap a un més ampli és el de Barcelona, en concret mitjançant dos projectes com són la Zona de Baixes Emissions de l'Àrea Metropolitana (AMB) i la plataforma smart “Sentilo”, que la Diputació de Barcelona ofereix en modalitat SaaS als 311 municipis de la província. Aquests projectes són exemples de plataformes que neixen amb la voluntat de servir els habitants d'un territori molt més ampli que el de la ciutat.

 

Martí Fàbrega

Martí és Consultor de Transformació Digital i Senior Manager de Desenvolupament de Negoci a SEIDOR Opentrends. El seu propòsit és transformar la tecnologia en valor de negoci per als seus clients, enfocant-se tot el possible en la innovació.