Contigo Energía prepara una nova plataforma d'IoT per connectar els seus clients amb les seves plaques solars

Actualitat
abril 13 2023

La plataforma, desenvolupada per SEIDOR Opentrends, serà accessible per als usuaris mitjançant una senzilla app mòbil amb informació en temps real sobre la instal·lació

Contigo Energía, filial del grup Gesternova especialitzada en energies renovables, està preparant la posada en marxa d'una nova plataforma IoT que permetrà als seus clients accedir a tota la informació sobre les seves plaques solars en temps real. La plataforma ha estat desenvolupada per SEIDOR Opentrends, consultora especialitzada en solucions de transformació digital, i podrà ser utilitzada pels usuaris mitjançant una senzilla app mòbil.

Contigo Energía ofereix, tant a particulars com a empreses d'Espanya i Portugal solucions d'eficiència energètica a través de l'autoconsum fotovoltaic i la mobilitat per obtenir sempre un retorn econòmic. Contigo Energía forma part del Grup Gesternova, on també s'integra Gesternova Energía, comercialitzadora d'electricitat exclusivament d'origen 100% renovable des del 2005. Amb l'objectiu de seguir millorant, Gesternova es va fixar tres objectius principals: centralitzar i explotar la informació generada, millorar la operativa diària i apropar-se als seus clients amb un contacte més directe.

Després d'analitzar diverses opcions, el Grup Gesternova va decidir seleccionar per al projecte la proposta de SEIDOR Opentrends, presentada conjuntament amb AWS.

Contigo Energía

 

La sol·lució: una plataforma end-to-end

El projecte suposa la combinació d'una plataforma IoT d'arquitectura cloud i de desenvolupament .NET, i una app mòbil amb React Native, connectant així les plaques solars de Contigo Energía amb els seus clients.

La nova plataforma, modular i escalable, extreu i registra dades de producció, de consum, d’excedent i estalvi de cada instal·lació, essent recollits remotament i mostrant-se a l'app en temps real. El sistema assegura que les dades de les plaques són capturades i enviades a l'usuari final, i que són emmagatzemades a la plataforma IoT per al seu posterior processament i explotació.

"SEIDOR Opentrends ha seguit metodologies modernes que han permès ajustar el projecte als nostres requeriments i seguint els estàndards d'escalabilitat més alts", explica Victor Álvarez, director de Sistemes de Grup Gesternova.

Gràcies a la implantació del nou sistema, Contigo Energía pretén assolir objectius clau com potenciar l'engagement amb els seus clients, augmentar la visibilitat que aquests tenen sobre les seves plaques solars i generar dades de valor per donar suport a la presa de decisions.

“El Grup Gesternova ha apostat per la nostra proposta perquè combinem múltiples factors diferencials”, explica per la seva banda Carlos Puga, Director de Tecnologia de SEIDOR Opentrends, “com ara una àmplia experiència en projectes reals d’IoT i Cloud, solucions a mida per donar suport a les seves aplicacions clau, una metodologia que permet adaptar-se a les necessitats de qualsevol projecte i un equip expert multidisciplinari que permet abordar a cada moment tots els requisits de disseny, usabilitat, arquitectura cloud, IoT, mòbil, etc.”