sustainable waste management

Cap a un model de gestió de residus sostenible per a la Smart City

Tecnologia

La sostenibilitat és un repte per als sistemes de gestió de residus de les ciutats. Segons es recull en la memòria anual sobre generació i gestió de residus municipals que el Ministeri per a la  Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha publicat recentment, Espanya genera a l’any un total de 22,2 milions de tones de residus urbans, dels quals el 53,4% (11,8 milions de tones) tenen com a destí final l'abocador. Cal recordar que el 2018 es va aprovar un paquet europeu de mesures sobre economia circular que obliga els estats membres a un reciclatge dels residus municipals del 60% l’any 2030.

Per tant, és fonamental apostar per un model de Smart City que abordi el tema de la gestió de residus de forma integral, tenint en compte l'impacte que produeix en el medi ambient per tal de contrarestar-lo. Aquí és on la tecnologia pot dur a terme un inestimable paper com a palanca de transformació. A continuació, presentem quatre maneres en què la tecnologia està ajudant a preservar la sostenibilitat en l'àmbit de la gestió de residus.

Optimizació de rutes

Seguir la mateixa ruta cada dia no sempre és eficient. Els canvis en el trànsit, el clima, o esdeveniments de tot tipus poden fer que la ruta més òptima canviï diàriament i d'un moment a un altre. Els sistemes d'optimització de rutes en temps real permeten els camions ajustar els seus recorreguts per estalviar temps i reduir les emissions.

L'Ajuntament de Barcelona està experimentant amb un sistema en temps real que mostra l'activitat dels diferents contractistes sobre el terreny. Itineraris, contenidors i vehicles es presenten sobre un mapa mitjançant una eina dinàmica i intuïtiva, detectant situacions anòmales segons es produeixen, i fins i tot, en el futur, evitant-les mitjançant un model predictiu. Gràcies a l'aplicació de tecnologies IOT, Big Data i Stream Processing, l'Ajuntament està canviant el paradigma de gestió i seguiment d'un model reactiu basat en informes de què va passar ahir, a un model proactiu amb capacitat per a monitoritzar en temps real.

Visor Neteja
Contenidors intel·ligents

Existeixen contenidors intel·ligents amb sensors que detecten els nivells d'escombraries per alertar els usuaris o als sistemes d'informació quan estan plens. Aquesta informació pot jugar un paper important en l'eficiència en els serveis municipals, en tant que millora l'optimització de les rutes de camions anteriorment esmentada.

Per exemple, l'Ajuntament de Terrassa ha implantat un mòdul Gestor d'Esdeveniments Complexos (CEP) basat en Sentilo en el marc d'un projecte d'optimització de recollida de residus. Els contenidors disposen de sensors volumètrics, temperatura, moviment i bateria que publiquen dades mitjançant tecnologia LoRA a la plataforma Sentilo Terrassa. El CEP processa en temps real la informació rebuda i aplica les regles preprogramades optimitzant itineraris i zones de recollida.

Identificació de residus

Els nous models de servei i gestió contemplen la identificació dels residus amb els ciutadans que els han generat, per exemple, registrant les diferents interaccions dels consumidors amb els contenidors, amb l'objectiu d'incrementar el reciclatge i fer un millor ús dels recursos. Mitjançant tecnologies NFC/Bluetooth i dispositius instal·lats als contenidors, aconseguim identificar el ciutadà i detectar totes les seves interaccions.

Disposar de tota aquesta informació permet bonificar els usuaris que utilitzin correctament els serveis, aplicant descomptes en la seva taxa de residus. D'altra banda, permet als gestors públics treure partit a aquesta nova informació mitjançant les noves tecnologies analítiques disponibles.

Caracterització de residus amb IA

Les aplicacions basades en intel·ligència artificial poden ajudar als sistemes de gestió de residus de les ciutats a classificar millor els diferents tipus de deixalles. En l'actualitat, s'estan desenvolupant sistemes basats en intel·ligència artificial i visió per ordinador. Aquests sistemes, en ser implementats en les cintes transportadores de les instal·lacions de classificació, seran capaços de proporcionar anàlisis en temps real a més d'oferir informació de valor per ajudar les instal·lacions a augmentar les taxes de reciclatge. Un sistema d'aquest tipus podria, per exemple, verificar la qualitat i grau de separació de residus realitzada per part dels ciutadans.

Conclusions

Gràcies a la transformació digital, el món s'està convertint en un lloc més respectuós amb el medi ambient, també en l'àmbit dels residus. Basant-nos en els anteriors  exemples, no hi ha dubte que a mesura que avancem en el camí de la transformació digital als serveis municipals, les nostres Smart Cities seran cada vegada més sostenibles.

Martí Fàbrega

Martí és Consultor de Transformació Digital i Senior Manager de Desenvolupament de Negoci a Opentrends. El seu propòsit és transformar la tecnologia en valor de negoci per als seus clients, enfocant-se tot el possible en la innovació.