Nuestras 7 tendencias tecnológicas para 2024

Les nostres 7 tendències tecnològiques per a 2024

Tecnologia

El panorama tecnològic actual es caracteritza per l'acceleració, que en l'últim any s'ha reforçat per l'impuls de la intel·ligència artificial. En aquest context, els nous projectes empresos i les nombroses converses dutes a terme amb clients i potencials clients ens donen perspectiva i permeten albirar una radiografia de les tendències tecnològiques per a 2024.

1. IA generativa

2023 ha estat l'any de l'explosió de GenAI i aquesta tecnologia continuarà estenent-se a escala en 2024. En SEIDOR Opentrends hem iniciat projectes amb els nostres principals clients, amb la intenció d'explotar aquesta tecnologia en producció al més aviat possible, ja sigui amb la finalitat de millorar l'atenció a les persones o de millorar processos operatius. Paraules com GPT, LLM o RAG ja formen part del vocabulari habitual.

2. Cloud AI 

El nostre enfocament per a la IA consisteix a fer ús dels serveis i eines disponibles en el cloud per a la construcció de solucions d’IA. I, especialment, amb serveis PaaS dels grans proveïdors de cloud (bàsicament Amazon Bedrock i Azure OpenAI), que ens brinden no solament els avantatges propis del cloud (escalabilitat, pagament per ús) sinó també la inestimable facultat de poder desenvolupar solucions d’IA des de l'enginyeria.

3. Desenvolupament cloud-nadiu i modernització d'apps 

Continuarem desenvolupant aplicacions cloud-natives per als nostres clients. Les aplicacions cloud-natives es basen en principis de DevOps, lliurament continu, microserveis i contenidors per a aprofitar els beneficis del cloud. I continuarem acompanyant als nostres clients en el seu “journey to cloud”, modernitzant els sistemes legacy cap a models cloud-first

4. Lowcode

S'imposarà el Low Code per a desenvolupar aplicacions de programari sense necessitat d'escriure codi, utilitzant plataformes visuals i intuïtives? No ho sabem, però hem estat molt atents a aquesta tendència, ens hem preparat capacitant als nostres equips i pensem que en 2024 es començaran a realitzar implantacions relativament importants, entre les quals abundarà la modernització d'aplicacions legacy de gestió.

5. Blockchain

Blockchain? Així és. La tecnologia que portava anys buscant el problema per solucionar és ara la clau en una solució de digitalització de les participacions de loteria que estem desenvolupant en SEIDOR Opentrends. També en aquesta tecnologia estem duent a terme un gran projecte interuniversitari a Espanya per a evolucionar el model actual d'interoperabilitat i facilitar l'intercanvi de dades universitàries.

6. Agile “real”

Clients i proveïdors de TI portem temps intentant fer encaixar l'exigència d'un abast i pressupost tancat amb implantació que adopta, en la mesura que sigui possible, pràctiques àgils. En els últims temps i de forma cada vegada més àmplia estem veient de grat que s'està imposant la metodologia àgil des de la mateixa contractació de serveis TI: projectes amb pressupost tancat (per descomptat), però l'abast del qual es limita a definir grans èpiques i facturació periòdica basada en treball realitzat en comptes de lliurables concrets. Augurem un gran èxit per a aquests projectes.

7. Sustainable technology 

Som la primera consultora a aconseguir l'acreditació "net zero" del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, no solament perquè pensem que hi ha una exigència de la societat perquè les organitzacions fem les coses bé i amb la menor petjada de carboni possible (la qual cosa acabarà per generar nous marcs de regulació en aquest sentit) sinó perquè el portem en el nostre propòsit: humanitzar la tecnologia, crear solucions amb impacte positiu.

Conclusió

L'any 2023 ha marcat l'inici d'algunes innovacions tecnològiques que pensem que s'acceleraran en l'any vinent. El 2024 promet innovacions que generaran oportunitats molt importants, tant per a transformar els negocis, com per a fer-ho de la forma correcta i amb impacte positiu

Si vols començar el teu camí cap a un futur més intel·ligent i sostenible a través de la tecnologia, contacta'ns.

Martí Fàbrega

Martí és Consultor de Transformació Digital i Senior Manager de Desenvolupament de Negoci a SEIDOR Opentrends. El seu propòsit és transformar la tecnologia en valor de negoci per als seus clients, enfocant-se tot el possible en la innovació.