Cómo adaptar los servicios de Atención al Cliente a la nueva Ley

Com adaptar els serveis d'Atenció al Client a la nova Llei

Inteligencia Artificial

La nova Llei de Serveis d'Atenció al Client, que va entrar en vigor al gener de 2024, introdueix canvis substancials en la forma en què les empreses han de gestionar els seus serveis d'atenció al client.

Entre els aspectes més destacats es troben:

  • l'obligació d'oferir una atenció accessible i gratuïta
  • la reducció dels temps d'espera
  • la garantia d'una interacció personalitzada amb el client

Aquests requisits subratllen la importància d'adoptar estratègies innovadores com les que ofereix la Intel·ligència Artificial (IA) per permetre que les empreses estiguin a l'alçada de les expectatives actuals dels seus clients.

A quines empreses afecta?

La nova Llei de Serveis d'Atenció al Client a Espanya afecta a empreses amb més de 250 persones treballadores, un volum de negoci superior als 50 milions d'euros, o un balanç superior a 43 milions d'euros, així com a sectors específics com ara el transport de viatgers, subministraments d'aigua, gas, electricitat, serveis postals, financers i de comunicacions electròniques.

Quin és l'objectiu?

Aquesta legislació busca assegurar que les empreses proveeixin múltiples canals de comunicació, com ara telèfon, correu electrònic o xat. A més, introdueix importants requisits per a les empreses, centrant-se en millorar l'eficiència i la transparència en les interaccions amb els clients.

Entre ells, trobem el d'assegurar una atenció de qualitat, respondre a les trucades telefòniques en un màxim de 3 minuts i resoldre les reclamacions en un màxim de 15 dies hàbils.

Per complir amb tot això, la tecnologia, i concretament la Intel·ligència Artificial, pot ser el teu gran aliat.

Com em pot ajudar la IA?

Per adaptar-te a la nova Llei de Serveis d'Atenció al Client, has d'implementar una estratègia que asseguri una atenció personalitzada, eficient i accessible.

Implementar la IA al teu negoci pot ajudar-te a automatitzar les interaccions amb els clients, oferint respostes immediates i personalitzades a través de diversos canals digitals.

Casos d'ús Com adaptar els serveis d'Atenció al Client a la nova Llei

A més, la integració d'aquests sistemes amb el CRM de l'empresa pot automatitzar la recopilació de feedback i millorar la satisfacció del client.

L'adaptació a aquests requisits implica una inversió en tecnologia de IA i en la formació del personal perquè siguin capaços d'entendre i utilitzar aquestes eines.

Beneficis empresarials de la nova llei

L'adaptació a la nova Llei de Serveis d'Atenció al Client ofereix múltiples beneficis per a les empreses que van més enllà del compliment legal:

  • La implementació de sistemes automatitzats i la gestió de l'atenció al client optimitzen els processos interns.
  • Garanteix temps d'espera reduïts i una atenció personalitzada, el que eleva la satisfacció general del client.
  • Proporcionar un servei d'atenció al client de qualitat millora la percepció de l'empresa i millora la relació amb els clients.
  • Oferir múltiples canals de comunicació i atenció a persones amb discapacitat és important per a l'accessibilitat del servei.
  • Seguiment de consultes i reclamacions per augmentar la transparència.
  • L'ús eficient del temps d'atenció i els recursos redueix els costos operatius a llarg termini.

A més d'evitar greus multes per incompliments que poden arribar fins als 100.000 euros.

Conclusió

L'adaptació a la nova Llei de Serveis d'Atenció al Client és un requisit legal, però també es converteix en una oportunitat per millorar significativament l'experiència del client, augmentar l'eficiència operativa i reforçar la imatge de marca de la teva empresa.

Per complir amb aquests estàndards i aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix aquesta llei, associar-se amb experts en tecnologies de la informació és una gran opció. Contacta'ns per explorar com podem ajudar-te a transformar el teu servei d'atenció al client aprofitant tot el potencial de la Intel·ligència Artificial.