IA off-the-shelf: Casos de uso

IA off-the-shelf: Casos d'ús

Inteligencia Artificial

Com vam veure en un article anterior, la IA off-the-shelf (intel·ligència artificial llesta per utilitzar) o PaaS, consisteix en una solució d'IA clau en mà construïda per un tercer, preparada per fer-la servir, i que té com a principal avantatge la rapidesa d'implantació. Amb aquest enfocament, reduïm la corba d'aprenentatge i el temps de desenvolupament, i ens podem focalitzar en el nostre core de negoci.

Però la realitat és que la majoria dels reptes de la intel·ligència artificial no els podrem resoldre amb aquest enfocament “plug and play”. Per exemple, la IA off-the-shelf difícilment ens servirà davant de problemàtiques específiques d'un negoci concret. En aquest cas, cal adquirir les capacitats de data science necessàries o posar-nos en mans d'una persona experta.

Ara bé, hi ha casos d'ús ben investigats i estandarditzats en els quals sí ens podem beneficiar d’aquest tipus de solucions paquetitzades i llistes per utilitzar. A continuació exposem les dues solucions més habituals, amb el potencial de resoldre milers de problemàtiques cadascuna.

Solucions de visió artificial

Hi ha paquets de visió artificial o visió per computador (CV) prèviament entrenats que podem personalitzar per extreure informació a partir d'imatges i vídeos. Això permet resoldre diversos casos d'ús com, per exemple, implementar solucions de verificació d'identitat de l'usuari en línia (KYC).

Aquest és només un exemple dels molts casos d’ús potencials de la visió artificial. Podem utilitzar-lo tant a imatges com a vídeos per detectar milers d'objectes i escenes, activitats (“jugar a futbol”), o fins i tot per extreure text de senyals de trànsit i envasos de productes. Amb machine learning automatitzat (AutoML), formarem models amb unes quantes imatges i detectarem objectes personalitzats, com ara logotips de marques.

Aquestes solucions funcionen amb quadres delimitadors que ens permeten trobar les ubicacions exactes dels objectes en una imatge, comptar instàncies d'objectes detectats o mesurar-los utilitzant la pròpia mida del quadre delimitador.

Rekognition detect-scenes

Un altre cas d’ús habitual de la visió per computador és la seguretat en el treball. Podem, per exemple, detectar automàticament si les persones a les imatges utilitzen l'equip de protecció personal requerit (casc, botes de seguretat, etc.) o activar alarmes o notificacions per recordar-lis que se’l posin, ajudant així a millorar la seva seguretat laboral.

A l'exemple de la imatge inferior, s’observa el resultat d'aplicar Amazon Rekognition en una imatge de càmera web. Podeu provar-ho aquí.

ia off the shelf labels
Solucions de processament de veu o text

Un altre camp de la intel·ligència artificial ben explorat és el processament tant de veu com de text. Aquests processaments s'utilitzen, per exemple, per extreure informació d'una conversa. En una trucada, podem reconèixer el sentiment (positiu, negatiu) o classificar-la per tipus d'incidència, amb la finalitat de millorar la productivitat dels agents i l'experiència del client.

Podem entrenar les nostres pròpies categories personalitzades en funció de criteris específics (per exemple, paraules/frases o característiques de la conversa) que ens permetin etiquetar automàticament les converses i veure quin percentatge de trucades són vendes o incidències.

Una altra aplicació habitual és convertir text en veu. Es tracta d’un camp en constant evolució i millora que ens permet escollir entre múltiples veus realistes en diversos idiomes, o fins i tot configurar veus personalitzades per a la nostra organització. A més, l'ús de solucions disponibles al cloud per al nostre producte garanteix la seva evolució de manera pràcticament automàtica, ja que serà capaç de parlar cada cop millor als usuaris.

Podeu provar les veus i els idioms d'Amazon Polly aquí.

Conclusions

A Opentrends tenim les capacitats necessàries per dissenyar la solució ideal en cada situació. Per a casos d’ús no estandarditzats que requereixen coneixements de data science, comptem amb el suport del nostre partner especialitzat, PredictLand. Per a aquells casos estandarditzats, disposem d’experiència en l’ús de les solucions d’IA off-the-shelf. Fa poc, a Opentrends hem treballat amb una important universitat per implantar un sistema de validació d'identitats per a avaluacions online. Aviat compartirem més informació sobre aquest cas.

Martí Fàbrega

Martí és Consultor de Transformació Digital i Senior Manager de Desenvolupament de Negoci a SEIDOR Opentrends. El seu propòsit és transformar la tecnologia en valor de negoci per als seus clients, enfocant-se tot el possible en la innovació.