La contribución de las empresas al medio ambiente

La contribució de les empreses al medi ambient

Green Technology

Recents estudis han examinat les preocupacions i accions dels líders empresarials i les empreses, pel que fa al canvi climàtic i la sostenibilitat ambiental.

S'ha pogut comprovar que, els membres del comitè de direcció de les empreses (CxO) mostren una preocupació pel canvi climàtic molt més alta que el públic en general i ha augmentat significativament en els últims mesos, però també ho ha fet el seu optimisme de que l'acció immediata pot marcar la diferència.

Estem veient com a tot el món les forces estan convergint per a crear una agenda “net zero”. L'impuls prové no solament d'organismes governamentals sinó de totes les direccions, incloses les regulacions, els inversors i la demanda dels consumidors, tal com van respondre els CxO en l'estudi.

sostenibilidad empresarial

En aquest punt, és important entendre la diferència entre “carboni zero” i “net zero”.

“Carboni zero” vs. “net zero”

Parlem de “carboni zero” quan no hi ha producció d'emissions de carboni derivades d'un producte o servei, és a dir que no es va emetre carboni des del primer moment, per la qual cosa no és necessari capturar ni compensar el carboni. Per exemple, un negoci que solament utilitza energies renovables en els seus processos.

En canvi, ser “net zero” significa eliminar de l'atmosfera tant CO₂ com el que emetem, és a dir tenir un equilibri entre l'emissió de carboni i l'absorció de carboni de l'atmosfera.


*Font: South Pole

Estratègia "net zero"

Les empreses estan aplicant precisament una estratègia “net zero”, combinant, d'una banda, un pla de reducció d'emissions i, per un altre, compensant les emissions restants. De fet, “net zero” és l'objectiu acordat internacionalment per a mitigar l'escalfament global en la segona meitat del segle. L'IPCC (veure article anterior) va concloure la necessitat de net zero per a 2050 per a mantenir-se consistent amb 1,5 °C.

I què significa que es compensin les emissions?

La compensació de la petjada de carboni consisteix a neutralitzar la quantitat d'emissions de CO₂ que emet l'organització mitjançant la realització de projectes amb petjada negativa. Un exemple veritablement impressionant és el que està fent Microsoft a través del seu proveïdor Climeworks: instal·lar màquines gegants que absorbeixen CO₂ de l'atmosfera. Sembla increïble però és real: la més gran d'aquest tipus es va instal·lar a Islàndia en 2021.


*Màquina Climeworks instal·lada a Islandia

Més informació

Si vols ampliar el context, recupera l'article anterior. I, per a entendre quina és la petjada de carboni a nivell empresarial, et recomanem llegir “Els 3 tipus d'emissions”. Si desitges iniciar la teva transformació com a Green Tech Company, contacta'ns.

Martí Fàbrega

Martí és Consultor de Transformació Digital i Senior Manager de Desenvolupament de Negoci a SEIDOR Opentrends. El seu propòsit és transformar la tecnologia en valor de negoci per als seus clients, enfocant-se tot el possible en la innovació.