eProctoring

Com implantar l’eProctoring per evitar el frau en els exàmens?

eLearning

Amb aquest tercer i últim article, tanquem la sèrie de posts relacionats amb l’eProctoring. Durant les següents línies, parlarem de com incorporar els sistemes d’eProctoring en els processos d'avaluació.

La implantació d'una solució d’eProctoring afecta els tres actors principals del procés d’aprenentatge: centres educatius, professorat i estudiants.

Centres educatius

Sobre els centres educatius recau la responsabilitat de dissenyar el model pedagògic en un moment en què la transformació digital ha d'anar molt més enllà de simplement proporcionar un conjunt d'eines, implicant la resta de la comunitat educativa en el canvi. Cenyint-nos als processos d'avaluació, les tasques a dur a terme per part dels centres són:

  • Triar la solució més adequada

Un cop reconeguda la necessitat de comptar amb una eina d’eProctoring per comprovar la identitat dels estudiants, els centres educatius han d'escollir la que millor s'adapti a les seves circumstàncies. En el nostre post anterior es van enumerar els diferents factors a tenir en compte per aquesta elecció.

  • Integrar la solució escollida

Un cop escollida l'eina, és moment d'integrar-la en el procés educatiu. Aquesta integració pot anar des de la senzilla instal·lació d'un mòdul addicional en el Learning Management System (LMS) fins a un complex procés de configuració en una solució feta a mida amb múltiples integracions, de manera que el factor temps pot ser important de cara a decidir en quin moment realitzar-la.

  • Formació

Un dels factors que poden ser clau en l'acceptació d'aquestes eines és oferir una correcta i completa formació sobre elles tant a docents com a estudiants. 

El professorat ha de conèixer amb antelació les funcionalitats que ofereix l'eina, quin tipus d'informes n’obtindran i les seves limitacions.

Per la seva banda, l’alumnat ha de poder disposar d'informació detallada sobre els requeriments de l'eina (tant a nivell de programari com de maquinari), a més de comptar amb la possibilitat de realitzar proves pilot amb antelació al període d'avaluació; això evitarà qualsevol contratemps el dia de l’examen i l'increment d'estrès que comportaria.

  • Oferir alternatives i complements a l'eProctoring

És responsabilitat dels centres educatius oferir alternatives a l'eProctoring per a aquells estudiants o avaluacions que no puguin acollir-se a aquest sistema. 

Entre els casos que haurien de considerar-se es troben tant les limitacions tècniques (per exemple, alumnes que no disposen d’equips informàtics o connexions a Internet adequats), com estudiants amb habilitats diferents, que podrien trobar a les eines d’ eProctoring una barrera addicional en la seva formació.

També és important tenir en compte l'existència d'avaluacions que poden ser difícils d'adaptar a un entorn en línia, o en què la vigilància d'identitat pot ser innecessària.

  • Assegurar aspectes de la privacitat dels estudiants

Finalment, assegurar la privacitat dels estudiants ha de ser una prioritat per als centres educatius. Els estudiants han de saber en tot moment quina informació s’està recollint (càmera, captures de pantalla, etc.). A més, la informació captada s'ha de limitar al procés d’avaluació i cal restringir-ne l'accés (dades recollides i informes generats).

Professorat

Els professors i professores han de conèixer les característiques de la solució d’eProctoring implantada, ja que en funció d'elles, hauran de realitzar una sèrie de canvis en els seus processos avaluatius.

  • Adaptar l'avaluació al format en línia

En primer lloc, han d'adaptar les avaluacions tradicionals a un format en línia; per exemple, és possible que la prova s'hagi d’introduir en el LMS, de manera que han de conèixer les eines que aquest sistema posa a la seva disposició.

Així mateix, cal recordar que les eines d’eProctoring redueixen però no eliminen completament la possibilitat de frau, per la qual cosa és important plantejar-se avaluacions on prevalgui el desenvolupament de les respostes, o en les que sigui necessari un raonament per arribar a la resposta correcta en el cas d'exàmens tipus test. D'aquesta manera s'evita que la resposta es pugui aconseguir fàcilment amb una simple cerca a internet, per exemple.

  • Configurar les característiques de la solució d’eProctoring 

En funció de l'eina de vigilància disponible, és possible que els professors puguin escollir les opcions que estaran actives durant la prova. Segons la seva tipologia, potser no sigui necessari utilitzar algunes d'elles, com podria ser, per exemple, impedir que obrin noves pestanyes del navegador si l'examen requereix que l'estudiant accedeixi a altres recursos durant la seva realització.

  • Analitzar els informes generats 

Finalment, en el moment de la correcció, els professors han de tenir accés als informes generats per l'eina d’eProctoring i analitzar les diferents alertes que l'aplicació hagi pogut identificar.

Aquest pas és imprescindible, ja que totes les eines són susceptibles de generar falsos positius, és a dir, alertes en situacions on l'estudiant no està intentant fer trampa. Així, en funció del grau d'evidència aportat, s’hauran d'aplicar o no sobre la qualificació final les penalitzacions prèviament definides.

Estudiants

Els estudiants han de conèixer amb suficient antelació les necessitats i el funcionament de l'eina d’ eProctoring, per així poder arribar al dia de l'avaluació sense la tensió afegida d'enfrontar-se a un procés desconegut. Per a ells i elles, aquest procés ha de ser el més transparent possible durant la realització de les avaluacions.

  • Conèixer l'eina d’eProctoring

El primer pas és assegurar-se de disposar de les eines necessàries per poder realitzar l’eProctoring. En aquest punt, la informació oferta pel centre educatiu és clau.

Revisar els requisits tècnics amb antelació i realitzar una prova d'examen abans del dia de l'avaluació ajudarà a identificar qualsevol problema, el que permetrà al centre formatiu oferir una solució o una alternativa a l'opció de vigilància mitjançant eProctoring en cas de ser necessari.

  • Verificar la identitat abans de la prova

El dia de l'avaluació, l'únic pas addicional que se li hauria de sol·licitar a l'estudiant és realitzar el procés de verificació de la identitat sol·licitat per l'eina. En determinades solucions aquest pas es pot realitzar dies abans, el que ajudaria encara més a reduir l'estrès previ a qualsevol examen.

Conclusions

La implantació de les eines d’eProctoring requereix de la implicació de tota la comunitat educativa, començant pels centres formatius, que han de liderar el procés, passant pels professors, que han d'adaptar els seus processos d'avaluació per garantir l'èxit de l’avaluació a distància, i acabant pels estudiants, per als que tot el procés ha de ser el més transparent possible, de manera que es puguin centrar en el més important, que és demostrar els coneixements en els que estan sent avaluats.

Amb aquest article posem fi a la sèrie dedicada a l'eProctoring. En articles anteriors, hem presentat en què consisteix i quins factors s'han de tenir en compte per escollir la solució més adequada en cada cas.

A Opentrends comptem amb la capacitat per acompanyar les institucions educatives durant els processos d'anàlisi, selecció i implantació de l'eina més apropiada. Contacteu amb nosaltres per a obtenir més informació.

Carlos Carmona

Carlos és Project Manager a SEIDOR Opentrends. Té més de 15 anys d’experiència en projectes tecnològics. El seu propòsit és acompanyar els seus clients en processos d’assessorament, implantació o desenvolupament de solucions d’eProctoring.